Lär dig mer om KBK

Lär dig mer om KBK

Tänk i lite nya banor

Hängas eller skjutas? Det är samma bekymmer varje gång – vilket är bäst? Ska man lyfta godset uppifrån? Eller ska man skjuta, eller köra det på golvet? Sanningen är ju, att om du kör omkring allt på golvet, hamnar du så småningom i både trafikkaos och parkeringsbekymmer. Du vet ju hur det kan vara. Utnyttjar du däremot taket för de interna godstransporterna, får du fria golvytor, som du kan utnyttja till något bättre än skrymmande marktransporter. Med mer än 50 år på nacken är idag KBK systemet använt av många och kopierat av alla men fortfarande är KBK det mest kompletta lättlastsystemet du kan ha i taket. Låt oss nu ge dig en inblick i systemet och dess möjligheter.

Först lite av terminologi som vi använder

Ett KBK lättlastsystem klarar laster upp till maximalt 3 200 kg och valet av system styrs av de förutsättningar som finns. Det handlar om att optimera varje enskild del i processen för att få ut så mycket som möjligt av det tänkta flödet. Profilerna är många och ytterst är det faktorer så som avstånd mellan upphängningarna, spännvidden och lasten som avgör vilken profil som är lämpligast.

Profilerna finns i både stål och i aluminium.

Låt oss visa ett par exempel över hur det kan se ut

Här ett exempel på en enbalkstravers

UPPGIFT:

 • Hantering av redskapsdelar på maskinverktyg

LÖSNING:

 • Enbalkstraverskran KBK II
  med DC-Com
 • Det finns möjlighet att använda kranen för flera maskiner eftersom kranbanorna är installerade vid hela produktionshallen 

FÖRDELAR:

 • Smidigt och pålitlig hantering av delar
 • Exakt positionering
 • Förbättrade ergonomiska arbetsförhållande för anställda

Enbalkstravers används oftast vid mindre laster och där spännvidden inte är allt för lång. Tack vare att rullmotståndet är så lätt fungerar traversen utmärkt att köra manuellt, även för laster upp till 1 000 kg. Elektriska åkrörelser är rekommenderat för traverslängder > 6 m eller laster > 1 000 kg.

Här ett annat exempel fast med en tvåbalkstravers

UPPGIFT:

 • Lasthantering i en motoranläggning för bilar

LÖSNING:

 • Dubbelbalkstavers KBK- II-R med max last upp till 2t
 • Lyftenhet: kättingtelfer med en specialram med 4 lyftpunkter
 • Alla axlar elektriskt drivna

FÖRDELAR:

 • Hög effektivitet till följd av lätt hantering av tunga laster
 • Pålitlig och platsbaserade strömförsörjning på grund av integrerad ledningsledning

UPPGIFT:

 • Automatisering av produktionslinjen för tillverkning av varmvattenbehållare

LÖSNING:

 • Halvautomatisk enkelbanasystem KBK II-R med växel och fällskenor
 • Anpassad materialflöde designed med standardiserade dubbla delar
 • 10 krabbor på kanbanan
 • Telfrar med två mekaniskt synkroniserade krokar

FÖRDELAR:

 • Hög processtablilitet på grund av automatiserad drift
 • Optiska anti-kollisionsanordningar ser till att alltid finns ett säker avstånd mellan resenheterna
 • Ökning av produktionen på 25%

Vilka är dina utmaningar? Ta kontakt med oss på Dematek så berättar vi mer om hur vi kan bidra till en effektivare arbetsmiljö.

Offertförfrågan