Systematiskt underhåll av lyftanordningar

Systematiskt underhåll av lyftanordningar

Systematiskt underhåll – en försäkran om krångelfri produktion

Att förebyggande arbeta med systematiskt underhåll är den säkra vägen till en krångelfri produktionsanläggning. Genom att regelbundet gå igenom hur lyftanordningarna mår och tidigt upptäcka småfel tryggar du en effektiv och felfri drift på lång sikt. Antalet stora och dyra driftstopp blir betydligt färre och det ger framför allt en riskfri arbetsmiljö för dina medarbetare. Och en bättre nattsömn för dig.

– Ånej, inte nu igen. Allt står still.

– Säg inte att det är samma telfer som havererat den här gången också?

– Jo, tyvärr. Vi borde verkligen ha bytt kättingen för flera månader sedan. Hur ska det nu gå med leveranserna som ska iväg idag?

Kanske känns situationen igen? Eller har du hittills sluppit överraskas av ett plötsligt driftstopp? Oavsett – när det händer är det ingen rolig historia.

Det finns många problem som, om de inte åtgärdas i tid, kan leda till att era lyftanordningar till slut havererar. Bromsar som krånglar, slitna linor som borde bytts för länge sedan eller skadade telfrar. Till exempel. Och ett långvarigt stopp i produktionen är definitivt inget du vill mötas av när du går på ditt skift en måndagsmorgon. Eller någon annan dag heller för den delen.

Men så här ser det ut i många industrier. De tar itu med problemen först när de uppstår – när läget redan är akut och lyftanordningarna står still. Och vi vet alla hur kostsamt ett driftstopp kan vara. Leveranserna kan bli försenade, kunderna kan drabbas negativt och era medarbetare får sysslolösa vänta på bättre tider. Kort sagt, ni förlorar pengar.

Lösningen för att undvika dessa tråkiga situationer och vägen till maskiner som alltid mår bra heter systematiskt underhåll.

Varför ska du jobba med systematiskt underhåll?

Att arbeta med systematiskt underhåll för företagets lyftanordningar kan du jämföra med servicen som bilverkstaden gör på din bil. Genom att de regelbundet går igenom bilen kan du vara säker på att den säkert och utan krångel tar dig till jobbet, barnens träningar eller skidresan till fjällen. Det är en trygghet, helt enkelt.

Samma sak med företagets lyftanordningar. Genom att löpande och strukturerat gå igenom att allt fungerar som det ska kan man upptäcka eventuella fel eller risker tidigt. De kan då åtgärdas i tid innan något allvarligt händer. För dig betyder det att du kan slappna och veta att lyftanordningarna alltid är i god kondition. Du kan också lita på att saker och ting verkligen blir gjorda i rätt tid och att underhållet sköts enligt regelboken.

Man tänker till före istället för att behöva agera efter. I motsats till att reagera på oförutsedda driftstopp innebär systematiskt underhåll att ni arbetar proaktivt och långsiktigt med ett genomtänkt system. Resultatet? En stabil och felfri produktion som rullar på som den ska. Allt fungerar, ni kan fullt ut fokusera på verksamheten och personalen har en säker och riskfri arbetsmiljö.

Många gånger ser du inte alltid effekterna av ett effektivt systematiskt underhållsarbete direkt – här pratar vi om motsatsen till en quick fix. Men långsiktigt upplever du garanterat stora fördelar. Bättre lönsamhet, en prickfri drift, enklare reparationer som kostar mindre och maximal säkerhet för medarbetarna. Kort sagt är det ett smartare sätt att arbeta med underhåll – och den bästa försäkring du kan ge din produktionsanläggning.

Vad innebär det att arbeta med systematiskt underhåll?

Att arbeta med systematiskt underhåll innebär att du får ett planerat och regelbundet underhåll som baseras på era behov och hur ni använder era maskiner. För ett bra resultat är det lämpligt att utgå ifrån ett strukturerat system med undersökning, riskbedömning, genomförande av åtgärder och efterkontroll. På så sätt får ni maximal trygghet.

När man jobbar med systematiskt underhåll skiljer man mellan förebyggande underhåll som sker enligt en på förhand uppgjord plan och avhjälpande underhåll som är mer akut. Vid förebyggande underhåll skapar man rutiner för att kontinuerligt genomföra mindre planerade underhållsåtgärder. Då kan man i största möjliga utsträckning undvika stora akuta insatser när skadan redan är skedd. Akuta situationer där ett fel måste avhjälpas direkt kan naturligtvis alltid uppstå hur noga man än arbetat proaktivt, men med ett bra förebyggande underhållsarbete minimeras dessa tillfällen.

Läs gärna om hur vår kund Essity arbetar med systematiskt underhåll i vårt kundcase.

Vilka steg innebär systematiskt underhållsarbete?

Ett bra system för systematiskt underhåll bör vara noga genomtänkt och innehålla en tydlig struktur för tillvägagångssätt och tidsintervaller.

I systemet ska det framgå hur ofta ni behöver service – om det är varje vecka, varannan månad, två gånger om året i mars och september eller hur tidsintervallet ser ut hos just er. Det är också viktigt att de som ska utföra servicen har tillgång till liftar och andra arbetsplattformar samt att de känner till era säkerhetskrav.

Så här kan en arbetsprocess för systematiskt underhåll se ut:

1. Undersökning

Det första steget är att noggrant och systematiskt gå igenom varje objekt i er maskinpark. Exempel på vad man kontrollerar är att era telfrar fungerar optimalt, att upphängningslinorna till krokarna inte är slitna, att bromsarna arbetar som de ska, att slirkopplingarna inte har skador, att oljenivåerna är bra och att det inte är några problem med elen.

Om ni själva upptäckt skador, slitage eller något annat är det bra att ni meddelar serviceteknikerna så att de kan titta extra på det.

2. Riskbedömning

Utifrån kartläggningen i det första steget får man en helhetsbild av hur det står till med era lyftanordningar. Är det något akut som måste fixas omgående? Vad kan man lämna orört just nu, men bör hålla koll på framöver? Det handlar om att komma fram till rätt underhållsåtgärd vid bästa möjliga tidpunkt.

De bedömda riskerna för respektive anmärkning tillsammans med rekommenderade åtgärder sammanställs vanligtvis i en rapport som lämnas över till er. Rapporten kan även innehålla konditionsanalyser och förslag på förbättringar som ni kan göra för att optimera driften

3. Genomförande av åtgärder

I detta steg genomförs de avhjälpande åtgärder som man kommit fram till behöver utföras för att er anläggning ska fortsätta vara i bra kondition. Åtgärderna utförs i de flesta fall vid ett senare tillfälle då teknikerna återkommer.

Det kan handla om alltifrån mindre åtgärder som att smörja kättingar till större ingrepp som att byta hjulen på er huvudkran.

4. Uppföljning och kontroll

Det sista – och mycket viktiga – steget är att följa upp de genomförda åtgärderna för att säkerställa att de gett förväntad effekt för produktionen. Helt enkelt checka av att allt flyter på som det ska och att reparationerna gjorts enligt reglerna.

Denna fyrstegsprocess upprepas sedan vid varje underhållstillfälle. Underhållet brukar oftast inte påverka driften alltför mycket så länge det inte rör sig om större insatser – ett bra underhållsarbete ska inte märkas, bara finnas där.

Mellan besöken är det också bra att ni har en löpande diskussion med serviceföretaget om anläggningens status för att de ska kunna vara så väl förberedda som möjligt.

Vem kan utföra underhåll?

Våra kunder använder i allmänhet oss för steg 1 och 2 i arbetsprocessen, det vill säga undersökning och riskbedömning. När det gäller att genomföra reparationerna och servicen (steg 3) har vissa av dem en egen underhållsavdelning och utför då detta själva baserat på våra rekommendationer. Andra kunder har valt att låta oss sköta även utförandet.

I de fall då kunden själv har haft ansvaret för att utföra underhållet brukar vi kontrollera efteråt att allt har genomförts enligt plan och är fackmannamässigt utfört (steg 4). I vissa länder, till exempel Norge, finns det regler för vilka utbildningar man måste ha för att få utföra underhållsarbete. Några sådana formella kompetenskrav finns inte i Sverige, men reglerna säger att allt underhåll ska genomföras av ”kompetent, välinstruerad och välutbildad underhållspersonal”.

Hur ofta behöver ni underhållsservice?

Hur ofta behöver ni då utföra underhållsarbete? Det som framför allt styr intervallet är hur intensivt ni använder era lyftanordningar. Kör ni treskift så att maskinerna får jobba dygnet runt? I så fall är det lämpligt med åtminstone varannan månad. Använder ni däremot era kranar endast under dagtid är det fullt tillräckligt med en gång i kvartalet.

Bland våra kunder finns alltifrån företag som vi kommer till 2–4 gånger per år till industrier som får besök varje vecka för att vi kontinuerligt ska kunna gå igenom alla olika objekt i anläggningen. Hos vissa har vi personal ständigt på plats. Som sagt är det era behov som styr frekvensen. Rekommendationen är dock minst fyra gånger per år och antalet underhållstillfällen styrs även av lagar och föreskrifter.

Vill du veta mer om systematiskt underhåll?

Genom att arbeta med systematiskt underhåll och därmed säkra en felfri drift kan du spara både pengar och resurser. Har du frågor eller vill veta mer om vad det innebär är du välkommen att kontakta oss. Och läs gärna mer om hur våra kunder använder systematiskt underhåll i vårt kundcase.

Den ena lyftmiljön är sällan lik den andra och varje behov är ofta unikt. För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.