Överlastskydd ser till att din kran inte har för tung last

Överlastskydd ser till att din kran inte har för tung last

Överlastskydd skapar en trygg verksamhet!

Säkerheten är som bekant nummer ett när du jobbar med lyftutrustning och en viktig del i säkra lyft är att inte lyfta tyngre laster än vad en kran är byggd för. Därför finns överlastskydd. Deras uppgift är att skydda mot överlast, det vill säga att lasten blir för tung, och ska enligt lag finnas på alla lyftanordningar. Skulle maxlastgränsen överskridas ser överlastskyddet till att lyftet stannar. De är därför en ytterst viktig funktion för att skydda både människor och material.

Vad är överlastskydd?

Överlastskydd finns för att förhindra att kranar och andra lyftanordningar körs med för hög maxlast i förhållande till vad de är byggda för. De ska med andra ord skydda mot missanvändning. Att överskrida maxlasten kan leda till farliga haverier, som till exempel att lasten och konstruktionsdelarna faller ner på människor som befinner sig under kranen. Tack vare överlastskydden kan sådana olyckor undvikas. Skyddet mäter lasten och skulle det hända att man tyngdmässigt går över gränsen för vad lyftanordningen i fråga klarar av ser överlastskyddet till att slå av lyftrörelsen. Det sker genom att bryta strömmen till lyftmotorn och då stannar kranen.

Ett överlastskydd tillåter vanligtvis 110 procent, det vill säga att du kan lyfta en 10 procent högre maxlast än rekommenderat. Är maxlasten till exempel 10 ton kan du alltså lyfta upp till max 11 ton. Väger lasten 11,01 ton gör överlastskyddet att lyftanordningen stannar. Kättingtelfrar med slirkoppling tillåter vanligtvis 160 procent för att slirkopplingen inte ska slitas vid normal användning.

För att operatören ska veta vilken maxlast en lyftanordning klarar kommuniceras lyftkapaciteten genom märkskyltar på krokblocket och på traversbalken som visar maxlasten. Det är operatörens ansvar att inte lyfta mer än lyftanordningen är dimensionerad för. Men att enbart förlita sig på märkning är inte tillräckligt. Det kan till exempel hända att operatören fått felaktig information eller missbedömt vikten på godset som ska lyftas. Utan överlastskydd skulle konsekvensen då bli ett haveri i lyftutrustningen.

Det kan också vara så att lasten fastnar i något eller inte har lossats riktigt från ett fundament eller någon annan konstruktionsdel som inte var tänkt att följa med lyftet. I dessa situationer är syftet med överlastskyddet att känna av en förinställd dragpåkänning i linan och elektriskt förregla lyftrörelsen, det vill säga bryta strömmen till lyftmotorn. Operatören måste dock fortfarande kunna sänka ner lasten till underlaget trots förreglingen. När kranens last överstiger maxlasten ska överlastskyddet göra kranens manöverorgan overksamma så att det inte är möjligt att öka lasten ytterligare. Ett överlastskydd får däremot inte hindra kranföraren att återföra manöverorganen till stoppläge eller att påbörja kranrörelser som ger minskad eller ingen belastning.

Olika typer av överlastskydd

Enkla överlastskydd

Den enklaste och billigaste typen av överlastskydd, även kallad överlastbrytare, bryter lyftrörelsen i samma stund som maxlasten överskrids. Det sker många gånger när kranen redan uppnått full hastighet i lyftrörelsen. Att avbryta lyftet tvärt i hög fart är givetvis inte optimalt och medför risker. Därför är dessa enkla överlastskydd inte att rekommendera.

Mer avancerade överlastskydd

De mer avancerade överlastskydden använder istället för ett abrupt avbrott så kallad shock load prevention som minskar effekten av chocklast. Det innebär att överlastskyddet mäter lyftrörelsen hela tiden, från att rörelsen startar, och bryter den på låg hastighet innan den har hunnit få upp farten. Det gör att lasten vid avbrottet bara har hunnit spännas upp, inte börjat lyftas, vilket är ett betydligt säkrare förfarande än de enklare modellernas plötsliga stopp.

Oftast är överlastskyddet inbyggt i lyftanordningen från början. Men skulle din kran inte vara utrustad med överlastskydd, eller om du vill uppgradera, är Gigasense ett av de smartaste och mest lättmonterade överlastskydden på marknaden. De kan enkelt klämmas fast på linan och lämpar sig väl när du behöver eftermontera. Gigasenses överlastskydd är utrustade med en givare som mäter kraften i linan för att hålla koll på att maxlasten inte överskrids.

Kontrollera överlastskyddet regelbundet

Med tanke på vilken betydelse överlastskyddet har för säkra lyft är det viktigt att skyddet fungerar felfritt. Därför bör du regelbundet kontrollera att det fungerar som det ska, lämpligen en gång per år. Vissa verksamheter utför kontrollen genom simulering medan andra tar in faktiska provvikter för att säkerställa att allt fungerar korrekt.

Vilka regelverk styr användningen av överlastskydd?

Sedan 1980-talet är det lag på att traverser och telfrar som lyfter laster på mer än ett ton måste ha överlastskydd. Precis som så mycket annat inom säkra maskiner är det EU:s maskindirektiv som styr. Direktivet anger vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för alla maskiner som får finnas på marknaden inom EU. I Sverige har EU:s maskindirektiv för överlastskydd överförts till svenska regler via Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa styr och ger vägledning för hur EU:s maskindirektiv ska uppfyllas. Förutom AFS finns även standarder som ger ytterligare hjälp.

Fler smarta funktioner för överlastskydd

Att förhindra ett haveri är som sagt överlastskyddens främsta uppgift, men det finns även andra bra funktioner inbyggda i dem.

Mäta kranens livslängd

Vid dimensionering av kranen finns tillgång till information om hur kranen kommer att användas och utefter det bestäms en driftklass. Det faktiska användandet kan dock avvika från det förutbestämda och då kan det vara värdefullt att kunna stämma av efter en tids användande hur mycket som lyfts och under vilken tidslängd. På så sätt kan man anpassa serviceintervaller och avgöra vilka slitdelar som ska bytas ut. Det går även att avläsa aktuell status när kranen börjar närma sig sin teoretiska livslängd. Utifrån det kan man se om kranen behöver tas ur drift tidigare eller om den kan fortsätta jobba på i några år till.

Känna av slaklina

Överlastskydden kan, om funktionen finns, ställas in att känna av ett lägre lastvärde i nedåtriktad rörelse. Det betyder att när lasten är nedställd på sitt underlag avlastas kroken och överlastskyddet förreglar då till exempel hastigheten till krypkörning eller stoppar rörelsen helt. På så vis kan man förhindra att linan fortsätter att matas ut om inte operatören uppmärksammat att lasten nått sitt mål.

Känna av dellast

När kranen dimensioneras finns underlag för önskad maxlast och lyfthastighet. Konstruktionen blir då begränsad till fysiska mått och kostnader i vilken hastighet och acceleration som maxvikten kan lyftas. Oftast är de flesta lyftmoment mycket mindre än kranens maxlast och i de fallen kan det finnas fördelar att lyfta i en högre hastighet. Överlastskyddet kan, om funktionen finns, ställas in att känna av det maximala dellastvärdet i uppåtriktad rörelse och tillåta en högre hastighet.

Vill du veta mer om överlastskydd?

Överlastskydd är som synes en ytterst viktig funktion för säkra lyft, men det är inte helt lätt att ha full koll på allt. Har du frågor eller funderingar om skydden? Kanske behöver ditt befintliga överlastskydd servas? Eller är du osäker på om du bör uppgradera till en mer avancerad modell? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Våra överlastskydd hittar du här

Den ena lyftmiljön är sällan lik den andra och varje behov är ofta unikt. För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.