Traverskort – den kompletta guiden

Traverskort – den kompletta guiden

För att garantera säkra lyft i verksamheter som använder traverser behöver all personal som arbetar med lyftutrustning traverskort. En ordentlig lyftutbildning är en livsviktig investering för att medarbetarna ska kunna hantera kranar på ett säkert och riskmedvetet sätt och därmed minimera risken för olyckor. Som arbetsgivare är du enligt lag ansvarig för att personalen har rätt traversutbildning. Många har frågor om detta och därför har vi satt ihop en guide med det du behöver veta. Alltifrån vad ett traverskort är till betydelsen av repetition och praktik i utbildningen.

Medarbetarnas säkerhet är A och O i produktionsanläggningar som använder traverser. För tyvärr sker det fortfarande en hel del olyckor och incidenter med både människor och material. Det beror oftast på bristfällig riskbedömning, att lyftanordningarna används på fel sätt eller otillräcklig kommunikation vid körningen.

För att säkerställa att alla medarbetare har rätt kunskap för att hantera kranarna behöver de traverskort. Det är ett effektivt sätt att undvika olyckor samtidigt som det ger en ökad trygghet och kompetens som lyfter hela företaget. En traversutbildning för säkra lyft krävs för alla nyanställda, men även dina erfarna medarbetare bör repetera kunskaperna med jämna mellanrum.

Många arbetsgivare har frågor och funderingar om traverskort och här går vi igenom allt du som personalansvarig behöver tänka på.

Läs mer och boka vår lyftutbildning.

Vad är traverskort?

Traverskort är ett utbildningsbevis som visar att medarbetaren har genomgått en traversutbildning och har den kunskap som krävs för att hantera lyftanordningar på ett tryggt och säkert sätt.

En lyftutbildning ger deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper. De får lära sig alltifrån hur de hanterar en mindre telfer till en större travers. De får också kunskap om olyckor och tillbud som kan inträffa så att de kan arbeta förebyggande på sin arbetsplats. Andra delar i utbildningen är bland annat lagar, regler, lasthantering, konstruktion, underhåll, ergonomi och kommunikation.

Efter genomförd kurs behöver medarbetaren förutom utbildningsbeviset även ett tillstånd från arbetsgivaren för att få köra företagets traverser.

Varför behöver man ett traverskort?

Den viktigaste anledningen till att dina medarbetare behöver ett traverskort är givetvis att garantera deras säkerhet. Traverser är kraftfulla och avancerade maskiner och den som hanterar en sådan behöver vara ordentligt utbildad för sina arbetsuppgifter. Kranförarna måste veta vad de gör och kunna utföra säkra lyft i en trygg arbetsmiljö.

Men förutom att trygga säkerheten handlar det i grunden om att följa lagstiftningen. Du som arbetsgivare är skyldig att se till att medarbetarna har rätt utbildning. Inom lyft är det Arbetsmiljölagen och standarder som styr. I aktuella AFS:ar finns tydliga krav på rätt kompetens och utbildning och där ingår traverskorten. Dessa krav hittar du framför allt Arbetsmiljölagen kapitel 3 § 3, i AFS 2006:6 § 29 samt i SS-ISO 9926–1 och SS-ISO 15513.

AFS 2006:6 § 29 säger bland annat så här:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Nu när vi vet vad ett traverskort är och varför dina anställda behöver det gå vi vidare till vad du som arbetsgivare behöver tänka på.

Traversutbildningen ska utgå från era behov

Det finns många delar som kan ingå i en lyftutbildning. Alltifrån den praktiska hanteringen av lyftanordningar till teoretisk kunskap om olyckor. Det exakta innehållet i traversutbildningen ska alltid utgå ifrån verksamhetens egen riskanalys. När ni genomför en sådan får ni fram vilka behov som just ert företag har och vilka områden ni främst ska fokusera på. Även repetitionsutbildningar (mer om det längre ner) ska alltid ha riskanalysen som utgångspunkt.

För de flesta verksamheter fungerar det utmärkt med en grundutbildning i standardformat. Dessa utbildningar täcker i regel allt som man behöver veta. Det brukar också finnas möjlighet att anpassa vissa detaljer och lärmoment till ditt företags situation och verksamhet. På Dematek kan vi även göra mer omfattande anpassningar om det behövs. Exempel på när större anpassningar kan vara lämpligt är om ni enbart jobbar med väldigt få och enkla lyft eller om ni har tyngre utrustning med många moment och större säkerhetsrisker.

När det gäller själva genomförandet finns det olika upplägg som också kan anpassas till era behov. De praktiska utbildningsdelarna måste alltid genomföras på plats i en verklig arbetsmiljö, med fördel i er produktionsanläggning där medarbetarna sedan ska arbeta. Teorin kan däremot göras antingen i traditionellt klassrumsformat eller via webben. Webbutbildningar är ett växande område med flera fördelar. Upplägget ger framför allt deltagarna större flexibilitet. De kan gå igenom teoriavsnitten i sin egen takt när det passar dem och kan dessutom repetera momenten så många gånger de vill. Givetvis finns också kunniga instruktörer till hands vid frågor och funderingar.

Så kallad blended learning – webbaserad teori i kombination med praktik i verkligheten har visat sig vara ett framgångsrikt koncept som uppskattas av många deltagare.

Repetitionsutbildning är ett måste

Att de yngre åldersgrupperna är överrepresenterade i olycksstatistiken förvånar nog inte särskilt många. Denna medarbetargrupp är ny i arbetslivet, saknar lång yrkeserfarenhet och har ofta inte hunnit få den utbildning som behövs. Däremot är det mer förvånande att även äldre ålderskategorier är överrepresenterade i olycksstatistiken eftersom denna medarbetargrupp i genomsnitt har längre arbetslivserfarenhet.

En av de viktigaste orsakerna till att det ser ut på det sättet är avsaknad av repetitionsutbildning. Statistik från SCB visar tydligt att deltagandet i utbildningar minskar med stigande ålder i de allra flesta branscher. Repetitionsutbildningar inom lyft ska genomföras med jämna mellanrum och den vanligaste branschrekommendationen är vart 5:e år. Många företag repeterar dock tätare än så när de inser alla fördelar med en kompetent och väl uppdaterad personalstyrka som har aktuella kunskaper.

Anledningarna till att repetitionsutbildning är så viktig är flera. För det första utvecklas och förändras tekniken hos lyftanordningarna och med aktuella kunskaper kan personalen utföra sitt arbete mer effektivt. För medarbetare som sällan använder traverser i sitt dagliga jobb är det också lätt att med tiden glömma saker, exempelvis hur du läser av belastningstabeller korrekt. De operatörer som kör mycket kan istället ha fastnat i felaktiga beteenden, till exempel bristande kontroll vid körning, att de går för nära lasten eller kör ryckigt. Sådana beteenden behöver identifieras och rättas till.

Traverskort ska alltid inkludera praktik

För att garantera säkerheten i produktionen fullt ut ska praktik alltid ingå i en traversutbildning. Teori i all ära, men får en medarbetare inte prova sina kunskaper praktiskt i en riktig produktionsmiljö innan han eller hon ska arbeta på egen hand innebär det säkerhetsrisker för både personen själv, kollegorna och materialet som hanteras.

Om en deltagare har arbetat kontinuerligt inom sitt ämnesområde kan det i räcka med endast teoridelen i en repetitionsutbildning. Var det däremot ett par år sedan utrustningen användes senast behövs det definitivt även en praktikdel. Det finns utbildningsalternativ på marknaden som saknar praktik, men en sådan innebär riskfyllda kunskapsluckor hos personalen och rekommenderas inte.

Branschexpertis och skickliga instruktörer gör skillnad

Marknaden för traverskort är full av olika aktörer som erbjuder utbildning inom lyft. För att få bästa möjliga kunskaper är det klokt att välja en utbildningsanordnare som kan er verklighet och vet hur behoven faktiskt ser ut. Med en utbildning hos Dematek får ni era kunskaper från ett företag som bara jobbar med lyft. Som har över 100 års erfarenhet i branschen och kan säkra lyft utan och innan.

Kunniga och pedagogiska instruktörer är A och O när det gäller traversutbildning. Hos Dematek utbildas dina medarbetare av professionella instruktörer som förutom att undervisa även arbetar – eller har arbetat – som servicetekniker ute i verkligheten hos våra kunder. Den gedigna expertisen inom lyft kan du bara få genom praktisk erfarenhet. Och skillnaden märks.

Behöver ni traverskort? Eller vill du veta mer?

Behöver dina medarbetare traverskort? Eller har du frågor eller funderingar om traverskort eller traversutbildningar? Välkommen att kontakta oss på utbildning@dematek.se

När ni behöver traverskort och det är dags för utbildning så har vi alla typer av leveransmodeller och utbildningar, se vårt utbud här. Om du har frågor kan du höra av dig till oss på utbildning@dematek.se eller telefonnummer 010-202 35 00.

För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.

    Vill du veta mer?

    Vill du komma i kontakt med någon av våra experter för att veta mer eller för att få en offert, hör gärna av dig!