Lyftergonomi – vad är det?

Lyftergonomi – vad är det?

Att lyfta rätt är inte alltid lätt

För många lyft inom industrin är det självklart att man behöver någon form av redskap för att orka, godset är helt enkelt för tungt för att man som människa ska kunna flytta det med enbart kroppens kraft.

I sådana situationer är det självklart att installera någon form av lyftanordning och det finns en mängd olika lösningar beroende på vad som ska lyftas, i vilken miljö, hur ofta, med mera.

Men tunga lyft är inte enbart sådana man inte orkar, utan även lätta laster blir tunga ifall man inte hanterar de på rätt sätt. Lyftergonomi handlar om att anpassa sin arbetsplats så att man kan hantera lyft utan att kroppen tar skada. Ibland med hjälp av någon form av lyftanordning.

Men vad är egentligen ett tung lyft?

Många tror att gränsen för vad som är ett tungt lyft avgörs mest av hur stark man är. Det är förstås sant, men inte helt. Hur man lyfter är ännu viktigare, eftersom även låga vikter kan innebära stora belastningar för kroppen om man lyfter på fel sätt.

Arbetsmiljöverket menar att det oftast inte är lämpligt att hantera vikter tyngre än 25 kg men även med lägre vikt är det viktigt att hantera den på ett för kroppen bra sätt.

Men det finns fler faktorer att ta hänsyn till:

Repetitivt arbete

Om man gör ett lyft om och om igen, många gånger under en dag så påverkar det kroppen mer än vid enstaka lyft. Man brukar använda begreppet arbetscykel för att beskriva en lyftrörelse.

Om man gör samma lyft ”några gånger per timme” så är det oftast inte till besvär för kroppen men ifall man lyfter på samma sätt oftare än så bör man fundera på ifall man kan skaffa någon form av lyfthjälpmedel.

Påfrestande arbetsställning

Arbetsställningen är väldigt viktig för att man ska kunna utföra sitt arbete under lång tid, utan att få besvär. Eftersom en arbetsställning skiljer sig mycket från olika typer av arbete och miljöer så är det svårt att ge generella råd och istället handlar det ofta om i vilken utsträckning man har möjlighet att påverka sin arbetsställning.

Om man kan variera den så att arbetet tex kan utföras stående ibland, sittande ibland och med olika sätt att utföra arbetet inom de olika ställningarna så är förutsättningarna goda till att man ska kunna förhindra besvär.

Mångas arbetsställning är dock styrd av miljön runtomkring och man måste kanske lyfta tungt från ett ställe till ett annat utan möjlighet till variation. I värsta fall är ställningen dessutom obekväm och med böjda, sträckta eller vridna rörelser. I en sådan situation är det ofta viktigt med ett hjälpmedel för att utföra lyft och förflyttningar, även om vikten på bördan kanske inte är så hög.

Arbetsinnehåll

Innehållet i arbetet varierar förstås mycket mellan olika yrken, miljöer och annat. Om man inte kan påverka arbetsinnehållet, utan det bestämt och kontrolleras av andra så är det ofta extra viktigt att vara uppmärksam på hur eventuella lyft utförs och ifall man kan stötta upp en sådan rörelse med någon form av lyfthjälpmedel.

Arbetsmiljö

Begreppet arbetsmiljö handlar om många olika saker men när det gäller lyftergonomi så påverkar miljön runtomkring mycket, eftersom en arbetsplats där man lyfter ofta är en del i en större helhet.

Särskilt ifall det är kallt och vått där arbetet utförs så påverkas ofta lyftergonomin negativt och ifall man arbetar under sådana förhållanden under längre tid så bör man överväga lyfthjälpmedel.

Saker att tänka på när du ska välja lyftanordning

 

Vikt

Hur mycket väger det du ska lyfta? Är det samma vikt hela tiden eller varierar det? Ju tyngre vikt, desto högre krav ställs på lyftanordningen för att den ska vara säker att använda.

Förflyttning

Behöver du hjälp att lyfta i alla riktningar, både upp/ned och åt olika håll i rummet? Hur högt ska du lyfta? Hur långt ska du förflytta lasten?

Arbetsställning

Hur ser arbetsplatsen ut? Är den stor så att man kan röra sig runtomkring eller är det viktigt att lasten rör sig på ett exakt sätt?

Kan du stå en bit ifrån lasten och styra förflyttningen med en radiostyrning eller måste du hålla i den för att få den till rätt ställe?

Arbetsmiljön

Kan du hänga upp hjälpmedel i taket eller är det bättre att använda golvet? Är det inomhus eller utomhus, eller kanske både och? Finns det tak eller är lyftanordningen utsatt för nederbörd? Ställer arbetsmiljön några särskilda krav på tex ljudnivå eller vibrationer?

Repetition

Hur ofta lyfter du? Hur lång tid får ett lyft ta för att du ska hinna med nästa moment?

 

För dig som vill lära dig mer:

Arbetsmiljöverket

E-learning på Arbetsmiljöverket

Vägledning från Prevent

Den ena lyftmiljön är sällan lik den andra och varje behov är ofta unikt. För att få hjälp med just era lyftbehov, tveka inte att höra av er till oss på Dematek. Vi har jobbat med trygga lyft i över 100 år.