Vad är en travers?

Vad är en travers?

Traverser är lyfthjälpmedel för trygga lyft!

En travers är ett mycket vanligt inslag i industrilokaler, och ett vanligt förekommande ord när man pratar om fabriksmiljöer. Men för den som inte är insatt kan det vara svårt att vet vad en travers är. Enkelt förklarat så är det en typ av lyftkran vars kranbrygga vilar på fasta balkar i en konstruktion under taket. Med hjälp av balkarna kan lyftkranen förflyttas över arbetsytan, där den kan ha en lyftkapacitet på upp till 160 ton.

Det är vanligt att en travers används i kombination med en telfer, en lyftanordning i form av en vagn med ett maskinellt lyftblock.

Hur fungerar traverser?

Traverser är oftast radiostyrda, via en enkel kontrollenhet som föraren kan hålla i handen. På kontrollenheten finns olika knappar för styrningen, bland annat en nödbroms för att snabbt kunna avbryta pågående olyckor. Ett annat alternativ är att styra traversen från en förarhytt. Den är oftast placerad högt upp så att föraren har bra överblick över produktionsområdet, och har i övrigt samma funktioner som en radiostyrd kontroll. Oavsett modell så kan föraren styra traversen till olika delar av produktionslinjen, där den används för att lyfta upp, sänka ner eller förflytta de föremål som industrin i fråga arbetar med.

Vem får styra en traverskran?

För att få använda traverser i arbetet krävs det att man har ett intyg på att man kan framföra den på ett säkert sätt – man behöver ha ett traverskörkort! Det gäller också arbetsledare och även skyddsombud som planerar arbetet med traverskranar. Samma åldersgräns som för körkort gäller, 18 år. Hos vissa utbildare är traversutbildningen en del av utbildningen för kranförare. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ska man ha dokumenterat praktiska såväl som teoretiska kunskaper. En viktig aspekt är säkerheten. Man ska till exempel kunna utföra en riskbedömning för att planera arbetet så att farliga situationer inte uppstår. Utbildningen brukar ta mellan en och tre dagar beroende på upplägg, och man måste sedan genomgå ett prov med både praktisk och teoretisk del. Resultatet är ett utbildningsbevis som man kan visa upp i samband med anställning.

Läs mer och se vårt stora utbud av lyftredskap som traverser 

Läs mer om vår lyftutbildning som ger traverskort

Intresserad av traverser? Skicka offertförfrågan: