Truckutbildning – den kompletta guiden

Truckutbildning – den kompletta guiden

Truckkort är ett måste för att köra truck!

Alla som kör truck måste vara utbildade. Förutom att truckutbildning är en viktig investering för en säker arbetsplats, där ni minskar risken för olyckor med människor och material, är det ett lagkrav. Genom utbildning får din personal rätt kompetens för sitt jobb och blir då både tryggare och mer effektiva. Det leder i sin tur till ökad produktivitet i verksamheten. Bara vinster med andra ord, och i den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om truckförarutbildningar.

Tyvärr är truckar inblandade i ett stort antal arbetsplatsolyckor i Sverige idag. Framför allt är det lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer som råkar ut för dessa olyckor. Truckar välter eller kolliderar, det uppstår klämskador, gods faller ner från truckgafflarna och träffar människor, föraren tappar kontrollen över trucken eller använder den på fel sätt. Och det är bara några av de tråkiga exemplen. Varje år skadas 800 människor så pass mycket i truckincidenter att de behöver vara borta från jobbet (källa: Arbetsmiljöverket).

Med en gedigen truckutbildning minskar risken för att dina medarbetare blir en del av den trista olycksstatistiken. Samtidigt minskar företaget kostnaderna för sjukfrånvaro och skapar en säkrare och mer effektiv materialhantering. En riktig win-win.

Många arbetsgivare har idag frågor och funderingar om truckutbildning och truckkort och här går vi igenom allt du som personalansvarig behöver tänka på.

Vad är ett truckkort?

Ett truckkort är ett dokumenterat bevis på att en person genomgått en grundläggande truckförarutbildning där de fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att få köra truck.

Under truckkursen får deltagaren bland annat lära sig hur trucken är konstruerad och fungerar, körteknik, daglig tillsyn, lagar och regler, säkerhet, fakta om olyckor, lastberäkning och materialhantering. Idag finns det truckutbildning och truckkort för fyra olika klasser – A, B, C och D (mer information nedan).

Man får genomgå truckutbildning från och med det år man fyller 16 år, men för att få köra truck i produktionsmiljö måste man ha fyllt 18 år. B-körkort för bil är inte ett måste enligt lag, men många företag har ändå det som ett krav för att få ta truckkort. Truckkortet är knutet till personen och man får därför med sig det till nästa arbetsplats om man skulle byta jobb.

Varför behöver man en truckutbildning?

Genom att genomgå en truckutbildning och ta truckkort får man den kompetens man behöver för att bli en trygg truckförare (tänk dock på att utbildning inte betyder att man är en van förare). Det är en smart investering för både den enskilde medarbetaren och företaget.

Medarbetaren ökar sina chanser att få jobb inom exempelvis lager och logistik samtidigt som de ökar säkerheten på arbetsplatsen för både sig själva och människorna runtomkring. För företaget betyder höjd kompetens hos medarbetarna en säkrare arbetsplats med färre kostsamma skador på personer, gods och inventarier. Det leder dessutom till en effektivare verksamhet där personalen kan utföra sitt jobb på ett bättre sätt.

Vilka olika klasser finns för truckkort?

Det finns många olika trucktyper och de är indelade i olika klasser: A, B, C och D. Beroende på vilken typ av truck man ska arbeta med behöver man utbildning och truckkort för just den trucktypen. De olika klasserna är uppdelade enligt följande:

Klass A

Låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck (stående eller sittande) och låglyftare (med eller utan åkplatta).

Klass B

Motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar.

Klass C

Hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering.

Klass D

Dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar.

Klass A och B är de vanligaste och med dessa kan truckkortsinnehavaren arbeta inom de flesta områden där det krävs truckkort, exempelvis lager och industri.

Vad säger lagar och regler om truckutbildning?

För att få köra truck är det ett lagkrav att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. Det vanligaste sättet att få dessa kunskaper är att ta truckkörkort. Sedan 1 juli 2007 är det Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar som styr regelverket för truckar.

Att bara ha dokumenterad utbildning och/eller truckkort räcker dock inte för att få köra. Regelverket säger att truckföraren även måste ha ett skriftligt körtillstånd från arbetsgivaren för att han eller hon ska få framföra de truckar som används på arbetsplatsen. Tillståndet är den egentliga behörigheten att köra truck och om detta saknas kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter.

Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har den utbildning som krävs för att köra truck på ett säkert sätt. Tyvärr finns det idag inga krav på hur en truckutbildning ska vara utformad och kvaliteten bland utbildningsföretagen skiftar stort. Som arbetsgivare är det därför viktigt att tänka på att ett utbildningsbevis inte är en garanti för att medarbetaren är en skicklig truckförare.

När det gäller repetitionsutbildning för truckkörning är det i dagsläget inte ett lagkrav. Däremot är det en rekommendation för att föraren alltid ska ha aktuella kunskaper om alltifrån körteknik till gällande regler.

Hur går en truckutbildning till och hur lång är den?

En truckutbildning består av både teori och praktik och när dina medarbetare går en truckförarutbildning hos Dematek följer vi alltid Truckläroplan 10 (TLP 10). Den har tagits fram av arbetsmarknadens parter och truckutbildningsföretagen för att skapa gemensamma riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.

Demateks utbildningar är i regel 16 timmar (2 x 8 timmar) och genomförs oftast under två sammanhängande dagar. Den första dagen ägnas åt teori och dag nummer två brukar sedan inledas med ett teoriprov. När det är avklarat består resten av dagen av praktik. Deltagaren får då öva på truckkörning, lära sig lasta och lossa, att hantera trucken i trånga utrymmen och allt annat praktiskt som en trygg förare ska kunna.

Vår erfarenhet är att en sammanhängande tvådagarsutbildning fungerar bäst eftersom deltagaren då har alla kunskaper från teorin färska i minnet när det är dags för praktisk träning. Om deltagarna behöver utbildning för flera trucktyper förlängs utbildningen till fler dagar.

Den teoretiska delen genomförs antingen som traditionell klassrumsutbildning eller som webbaserad utbildning på vår samarbetspartners lärplattform E-truck. Onlineutbildningen gör att deltagaren kan genomgå teoridelen i sin egen takt och när det passar, vilket ger en stor flexibilitet.

För den praktiska delen har vi egna kurslokaler på flera platser i landet, men praktiken förläggs i 80 procent av fallen ute hos kunden. Det gör att körövningarna kan anpassas till den faktiska produktionsmiljön där kursdeltagaren sedan ska arbeta. Olika branscher – exempelvis pappersindustri, stålindustri och logistik – innebär olika förhållanden och resultatet blir därför bäst om praktiken är skräddarsydd för kunden.

En skicklig och pedagogisk instruktör är viktig för att skapa trygga och säkra truckförare, speciellt när utbildningsdeltagarna är yngre och har begränsade förkunskaper. Kursledaren kan då se vilka deltagare som förstår och inte, och har möjlighet att fånga upp de som inte hänger med så att de kan få extra hjälp tills kunskaperna sitter. Den praktiska erfarenheten hos läraren är också betydelsefull. Demateks instruktörer har själva arbetat ute i verkligheten och vet hur den ser ut. Därför kan de förmedla konkreta kunskaper som är hämtade från reella produktionsmiljöer.

Läs mer om våra truckutbildningar

Behöver man repetitionsutbildning som truckförare?

För att arbetsplatsen ska förbli trygg och säker är det viktigt att truckförarkunskaperna underhålls. Därför är det en god idé att de som kör truck i verksamheten – både ofta och sällan – genomgår en repetitionsutbildning med jämna mellanrum. Hur ofta detta görs är upp till företagen själva, men TLP 10 rekommenderar repetition med 3–5 års mellanrum.

Anledningarna att satsa på regelbunden repetition är många. Först och främst utvecklas truckarna – ökad datorisering och eldrivna truckar är två exempel – och med fräscha kunskaper kan personalen utföra sitt jobb mer effektivt. Medarbetare som sällan kör truck får också en möjlighet att hålla sina körkunskaper vid liv så att deras kompetens inte försvinner. För vana truckförare kan repetitionsutbildning motverka dåliga beteenden som de fastnat i, exempelvis bristfällig kontroll vid körning eller slarv vid lastning. Dessutom är det bra att få koll på nya regler, förordningar och lagar som tillkommit.

Vilket pris gäller för ett truckkort?

Priset för ett truckkort kan variera lite beroende på vem som är utbildningsanordnare samt hur stor gruppen är. Bäst pris får du om du har möjlighet att delta på öppna kurstillfällen, än om du måste köpa en hel kurs för 1-2 medarbetare själv. Håll utkik på när utbildningsanordnare annonserar om att de har ett fåtal utbildningsplatser kvar och vill fylla upp sina kurser. Mest kostnadseffektivt är såklart webbutbildningar som kan genomföras när som helst på distans. Men ingår det praktisk uppkörning så måste det såklart göras hos utbildningsanordnaren eller om det kan göras i din egna verksamhet.

Behöver din personal truckutbildning? Eller vill du veta mer?

Behöver dina medarbetare truckutbildning? Eller har du frågor eller funderingar om truckkort? Välkommen att kontakta oss på utbildning@dematek.se

När din personal behöver truckkort och det är dags för utbildning så har vi flera typer av leveransmodeller och utbildningar, se vårt utbud här. Om du har frågor kan du höra av dig till oss på utbildning@dematek.se eller telefonnummer 010-202 35 00.

Läs mer om våra truckutbildningar

    Vill du veta mer?

    Vill du komma i kontakt med någon av våra experter för att veta mer eller för att få en offert, hör gärna av dig!