När får personlyft göras med en motviktstruck?

När får personlyft göras med en motviktstruck?

Ibland uppstår situationer när man behöver lyfta personer. Då uppstår lätt frågan om det är ok att göra personlyft med en motviktstruck? Svaret är ja, det går bra – under vissa förutsättningar.

En truck som ska användas för personlyft måste först gå igenom en besiktning för godkännande. Om man sedan gör någon förändring på trucken eller arbetskorgen måste en ny besiktning göras.

Precis som i annat arbete med truck måste personalen vara utbildad för ändamålet och ha arbetsgivarens eller ledningens tillstånd.

Var finns reglerna för personlyft?

Det regleras enligt AFS 2006:7, Arbetsmiljöverkets föreskrift för tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Föreskrifterna berör både utrustningen och arbetet då man lyfter personer med kranar eller truckar som egentligen inte är gjorde för det. Det får bara ske under vissa förutsättningar.

  • Man får bara göra personlyft med kran eller truck om det är svårt eller olämpligt att använda utrustning som egentligen är anpassad till personlyft
  • Personlyft får bara göras för korta arbeten
  • Arbetet måste göras inifrån arbetskorgen
  • Containerkorg får endast användas för personlyft vid arbete med vridlås eller surrning av containrar

Det är alltid viktigt att arbetet planeras på ett säkert sätt för att undvika olyckor. Finns det risk för påkörning måste man planera åtgärder för att förhindra att det sker.

En arbetskorg skall vara konstruerad för att bäras på truckens gaffelarmar.

När man lyfter personer med truck får den sammanlagda vikten av korg och last i korgen inte i något läge överskrida 25 % av truckens maxlast. Arbetskorgen måste vara anpassad till personlyft och truckens manöverplats ska vara bemannad. Trucken får inte manövreras från arbetskorgen. Föraren ska ha god uppsikt över arbetskorgen, och ska under hela arbetet kunna kommunicera med personen i arbetskorgen.

Truckar med teleskoperande bom som inte är avsedda för att lyfta personer får inte användas för tillfälliga personlyft.

Vem får använda motviktstruck?

Truckar är den arbetsmaskin som ligger bakom flest antal skador i arbetet. Det leder till personskador och skador på utrustning, och ekonomiska förluster både för anställd och arbetsgivare. Därför är det mycket viktigt att man anpassar arbetet så att det görs på ett säkert sätt. För att få använda och utföra exempelvis personlyft med motviktstruck måste man ha intyg på att man är kompetent nog, det som ofta kallas för truckkörkort. Vi på Dematek erbjuder utbildningar för truckförare som leder till duktiga och kompetenta truckförare som kan hantera truckar med stort fokus på säkerhet.

 

Läs mer om Demateks truckförarutbildning

 

Vill du veta mer om vår utbildning, eller lämna en intresseanmälan? Fyll då i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

Intresserad av en utbildning? Ta kontakt med oss!

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser: