Köpa ny traverskran – vad ska du tänka på?

Köpa ny traverskran – vad ska du tänka på?

Har din gamla traverskran gjort sitt så att det är dags att köpa en ny? Eller behöver du utöka kapaciteten i produktionen med ett nytillskott som tar hand om lyft och förflyttningar i era processer? En ny kran är en stor och viktig satsning som du behöver tänka igenom noggrant innan köpet. Lastens vikt, antal lyft per dag, val av telfer och manöverdon är bara några exempel. Genom att tänka till före maximerar du chanserna till en långsiktigt god investering.

När du ska köpa en ny traverskran behöver du ställa dig ett antal grundfrågor innan inköpet. Syftet med detta förarbete är att få fram en tydlig bild av hur traversen ska användas i produktionen. Med andra ord hur driften kommer att se ut när kranen är igång. De viktigaste frågorna är:

  • Lastens vikt – hur tunga kommer lyften i procent att vara i förhållande till kranens maxlast? Om kranen har en maxlast på 10 ton, men bara lyfter 7 ton innebär givetvis skillnader i jämförelse med att den lyfter 9,8 ton.
  • Frekvens – hur många lyft per dag kommer kranen att göra? Många stora traverser går för fullt och gör 30–40 lyft per dag medan det finns underhållstraverser som endast gör ett lyft per år. Det kan med andra ord vara stora differenser i cykeltiderna.
  • Spännvidd – vilken spännvidd behöver traverskranen ha?
  • Lyfthöjd – hur höga lyft ska traversen göra?

Svaren på dessa frågor är till hjälp för att fastställa en viss standardiserad driftsklass och maskingrupp för traverskranen. Driftsklassen fastställs utifrån vilka laster kranen är tänkt att lyfta och hur ofta lyften ska utföras medan maskingruppen bestäms utifrån antal teoretiska drifttidstimmar. Dessa beteckningar styr sedan hur tillverkaren av kranen ska konstruera och dimensionera kranen. Att driftklass och maskingrupp är korrekta är en förutsättning för att kranen anpassas rätt. Med andra ord att den blir väl rustad för lång och stabil tjänstgöring och därmed en så bra investering som möjligt.

När du tänker igenom användningen behöver du också se till att den är framtidssäkrad. Hur kommer produktionen att se ut om exempelvis tio år? Kommer traversen användas på samma sätt? Hur många gånger kommer den att lyfta gods per dag? Kommer lasten att se likadan ut eller kommer den att ha förändrats? Eventuella ändringar i användningen behöver du ta höjd för.

Olika typer av traverskranar

Idag är nio av tio traverskranar som säljs standardkranar. De är prisvärda och fungerar utmärkt för de flesta lyftbehov i industriverksamheter. En populär traverskran som många industrier väljer att satsa på är Demag V-profilkran som klarar lyft på upp till 50 ton.

När V-profilkranen lanserades på marknaden revolutionerades den moderna lasthanteringen. Med egenskaper som mer exakt positionering, en rejält lägre vikt tack vare bland annat en lättare stomme och dubbelt så lång livslängd har den snabbt blivit en favorit i svensk industri. Dessutom har lyftanordningen ett större ljusgenomsläpp än de flesta andra traverser, vilket många uppskattar. I nya och moderna maskinhallar är ljuset en viktig del av arbetsmiljön och då är V-profilkranen med sitt generösa ljusgenomsläpp ett utomordentligt val.

För de verksamheter som har särskilt höga krav på sina traverskranar finns också så kallade processkranar. Dessa kranar kan beskrivas som tyngre produktionskranar. De skräddarsys i högre grad för kundens processer och byggs enligt kundspecifika krav där exempelvis höjd, längd eller hastighet går utanför standard. Eftersom dessa typer av kranar har fler parametrar att ta hänsyn till kräver de en noggrannare behovsanalys där användningen – lyfthöjd, lyftens längd och hastighet med mera – analyseras grundligt. Kraven på bland annat precision, tillförlitlighet, effektivitet, flexibilitet och säkerhet är extra höga i dessa fall.

De verksamheter som behöver processkranar har ofta extrema miljöer där det till exempel är fuktigt, dammigt, väldigt varmt, mycket varierande driftstemperaturer eller andra tuffa utmaningar. Det kan vara både inomhus och utomhus. Exempel på branscher är pappersindustri, gjuterier, stålhantering, flygplansindustri, återvinningsanläggningar, värmekraftverk och cementindustri. Processkranar används även i verksamheter där flera processer ska kopplas ihop och överlappa varandra, till exempel från anläggning till lastning.

Lintelfer eller kättingtelfer

Förutom grundfrågorna ovan är också valet av telfer en viktig fråga när du ska köpa en ny travers. Du kan välja antingen lintelfer eller kättingtelfer. Generellt brukar man välja en kättingtelfer när man behöver mindre lyftkapacitet – när huvudlasten väger mindre än 5 ton. En kättingtelfer är ett ekonomiskt alternativ som erbjuder säkra, snabba och precisa lyft.

Om du däremot har behov av tyngre materialhantering (från 5 ton och uppnåt) och lyft i högre hastigheter ska du satsa på en lintelfer. Lintelfrar har ett öppet maskineri och kan i högre grad anpassas till verksamhetens behov. De finns lintelfrar utformade för olika lyftkapaciteter och lyfthöjder och även mer kompakta modeller om det är trångt i lokalen.

Styrning

Styrningen är en annan betydelsefull del. Hur känslig behöver traversens styrning vara? Innebär produktionen mycket finlir med exakt positionering och försiktig höjning och/eller sänkning av lasten? Då rekommenderas en steglös manövrering med frekvensomriktardrift. Det ger möjlighet att reglera traversens hastighet på ett mjukare sätt och med en mjukare körning minimeras risken för gungande last.

Ett alternativ till frekvensstyrning, om känsligheten inte är en avgörande faktor, är kontaktorstyrning. Det innebär att kranen styrs med endast två fasta steg – en av- och på-funktion – för hög respektive låg fart.

Manöverdon

Ytterligare ett område som behöver tänkas igenom inför ett köp av ny kran är vilken typ av manöverdon du vill ha. Radiostyrning är en praktisk och ergonomisk manövrering som gör jobbet effektivt i alla typer av arbetsmiljöer. Tack vare att styrningen är trådlös, med säker radioöverföring med frekvenshoppning, kan du fjärrstyra och kontrollera traverskranen på avstånd och därmed öka avståndet till lasten. Det ökar både säkerheten och flexibiliteten. Det går även att samköra flera traverser från samma radiodosa.

Alternativet till radiostyrning är kabelbundna manöverdon. Även dessa manöverdon är ergonomiska, lätta att hantera och tål tuffa miljöer, men eftersom de sitter fast i kranen behöver operatören befinna sig nära kranen vid körning.

Ett tredje alternativ till radiostyrning och kabelbundna manöverdon är hytt, men det används endast på mycket stora kranar.

Kranbalkar

Vilken typ av balkar som traverskranen ska utrustas med måste du också ta ställning till. Här finns det antingen lådbalkar eller balkar konstruerade enligt fackverksprincipen. Fackverkskonstruktionen gör att balkarna blir lättare så att man kan lyfta mer på samma kranbana. Fackverksbalkar har dessutom starkare stål.

Nytillverkad vs begagnad

De flesta traverskranar som köps idag är nytillverkade. Men när du ska köpa en ny kran finns förstås också alternativet att titta på en begagnad kran. Andrahandsmarknaden för begagnade kranar växer allt mer idag och dessa lyftanordningar har ofta mycket kvar att ge. Och en bonus är att kostnaden givetvis blir betydligt lägre. Det är dock ofta en utmaning att hitta en begagnad travers som uppfyller dina behov fullt ut, men du lyckas du hitta ett lämpligt objekt är det ett alternativ väl värt att överväga.

Att tänka på efter inköpet

Innan du slår till på en ny kran bör du även ha i åtanke vad som händer sedan när kranen är på plats och i drift. Du behöver exempelvis tänka igenom servicen av traversen – alla kranar behöver regelbundet underhåll för att hålla så länge som möjligt. Det kan också vara klokt att göra en kranbanemätning inför köpet för att säkerställa att allt är i sin ordning med kranbanan innan traversen gör entré.

Genom att satsa på lyftutrustning med kvalitet från välkända tillverkare ökar du chanserna att hålla nere servicekostnaderna under kranens livstid. Kvalitetsprodukter kräver inte underhåll lika tätt och är även mer underhållsvänliga eftersom det är både enklare och mer effektivt att utföra servicen. De håller i regel också bättre och incidenterna – alltifrån små problem till akuta driftsstopp – är färre. Även bredden i utbudet är större hos välkända tillverkare – du kan få i princip vad du vill och skräddarsy traversen till exakt din verksamhets behov. Med en erfaren tillverkare får du också garanterat rätt maskinklassning så att kranen håller hela sin beräknade livslängd. Dessutom är tillgången på reservdelar ofta betydligt bättre, vilket gör att kranen kan repareras enklare och snabbare. Kvalitet ger kort sagt en mer stabil och bekymmersfri produktion.

Vill du veta mer inför ditt köp av ny kran?

En ny traverskran är en stor och viktig investering. Att tänka igenom allt noggrann inför köpet är avgörande för att det ska bli en bra investering på lång sikt. Vi står gärna till tjänst med tips och råd så välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

    Vill du veta mer?

    Vill du komma i kontakt med någon av våra experter för att veta mer eller för att få en offert, hör gärna av dig!