Essity

Systematiskt underhåll ger Essity en stabil och säker drift 24/7

Essitys pappersbruk i Lilla Edet och Dematek har en lång historia tillsammans inom systematiskt underhållsarbete. Genom att jobba förebyggande och regelbundet med planerat underhåll ser man till att anläggningens maskiner mår bra. Essitys produktion kan då rulla på dygnet runt utan problem och oväntade driftstopp. Och skulle något akut ändå hända är Dematek bara ett telefonsamtal bort.

Essity är ett globalt bolag med huvudkontor i Stockholm som står bakom många ledande varumärken inom hälso- och hygienområdet. Dematek har sedan flera decennier tillbaka ett samarbete med företagets pappersbruk i Lilla Edet. Här tillverkas toalett- och hushållspapper, pappershanddukar och torkrullar till både konsumenter och storhushåll.

“Det är väldigt viktigt för oss att produktionen fungerar utan oväntade driftstopp. Vår tillverkning är igång dygnet runt året runt förutom på julaftons eftermiddag, säger Jyrki Rautiainen som arbetar som eltekniker på Essity.”

För att säkerställa att Essitys anläggning alltid är i god kondition arbetar man med systematiskt underhåll enligt ett löpande avtal. Avtalet innebär att Demateks servicetekniker besöker Essity ungefär varannan vecka (28 gånger per år) för att noggrant gå igenom samtliga objekt. Ena gången är det en verkstad som får sig en genomgång och vid nästa tillfälle är det rullställen som kontrolleras. Varje avdelning får regelbundet besök.

Systematiskt underhåll baserat på en produktion som aldrig får stå still

Genom avtalet får Essity ett planerat och kontinuerligt underhåll som baseras på företagets behov. Det som framför allt styr underhållsarbetet är den intensiva användningen av maskinerna i pappersbruket – de är konstant igång. Som avtalskund får Essity också ett bättre timpris jämfört med om de skulle köpa underhållsservice utan avtal.

– För Essity är det centralt att produktionen aldrig står still eftersom det betyder förlorade pengar. Därför är det viktigt att de har en partner som kan deras verksamhet och kan utföra all den service och de reparationer som behövs för att anläggningen ska fungera bra. Under åren har vi hjälpt Essity att avhjälpa alltifrån lintrassel och andra mindre bekymmer till att byta hjul på moderkranen som alltid är igång, säger Robert Scocchi, Demateks servicechef i region väst.

Minst en gång per år träffas företagen också för att stämma av underhållsarbetet. Vilka problem behöver de titta extra på? Vad är aktuellt just nu? Är det något särskilt som krånglat på sistone? Utifrån vad de kommer fram till tar de tillsammans fram en planering för framtiden.

– Jag är nöjd med samarbetet med Dematek, det fungerar fint. Det är också bra att vi med jämna mellanrum träffas och pratar igenom arbetet så att alla vet vad vi behöver fokusera på, säger Jyrki.

Om det oväntade ändå händer

Genom systematiskt underhåll håller man lyftanordningarna i god kondition. Men trots förebyggande åtgärder händer ibland det oförutsedda ändå.

En sådan händelse, som både Jyrki och Robert minns väl, är en brand i en av pappersbrukets anläggningar i mars 2020. Branden orsakades av ett elfel och ledde till stor rökutveckling i pappersmaskinerna. Som tur var kunde den släckas snabbt och lyckligtvis kom ingen människa till skada. Däremot orsakade branden ett driftstopp och förstörde bland annat ett stort antal kablar.

– Efter branden fick vi snabbt hjälp av Dematek. Deras tekniker satte sig direkt in i vad som hänt, undersökte kabelskadorna i anläggningen och kom fram till vad som behövde göras. Sedan skaffade de på kort tid fram nya kablar så att de omgående kunde komma igång med reparationer. Deras insats gjorde att vi snabbare kunde komma igång med produktionen igen, berättar Jyrki, och tillägger:

– Vi har en blandning av nyare och äldre maskiner i våra anläggningar. Och i de äldre maskinerna kan det tyvärr ske oplanerade haverier ibland. Då känns det tryggt att vi alltid kan få hjälp av Dematek snabbt – även om det skulle vara en lördagskväll.

Så trots ett gediget underhållsarbete kan alltså akuta saker ändå inträffa, som i fallet med branden. Men som avtalskund har Essity alltid högsta prioritet om något brådskande skulle inträffa.

– Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa våra avtalskunder snabbt om något oväntat händer, säger Robert.

Se alla referenser