Olika typer av traverser: Vilken kran ska du välja?

Olika typer av traverser: Vilken kran ska du välja?

Ska du investera i en travers?

Funderar ditt företag på att investera i en travers? Kanske behöver ni hjälp i produktionen av en lyftanordning som tar hand om tunga lyft i era processer? Eller utöka er nuvarande maskinpark med ytterligare en kran? Oavsett vilka behov ni har är det bra att veta vilka traverstyper som finns och vad som skiljer dem åt. Är en liten travers rätt val för ditt företag eller är det bättre att satsa på en större modell?  I den här artikeln hjälper vi dig att förstå skillnaderna mellan olika typer av traverser så att det blir lättare för dig när du ska köpa din lyftutrustning.

 

Travers, traverskran och kran – kärt barn har många namn. Dessa begrepp används mer eller mindre synonymt, och oavsett vad du väljer att kalla det så handlar det om lyftanordningar som tar hand om lyft och förflyttningar i produktionsanläggningar. Användningsområdena är många, kranar kan användas i både avancerade processer och för enklare uppgifter.

Traversen ger er en flexibel och modern lasthantering som med hög prestanda och smarta tekniska funktioner skapar ett enklare och bättre arbetsflöde. Ni optimerar dessutom arbetsytan, vilket gör att ni kan få ut mesta möjliga av verksamhetens lokaler.

 

Att tänka på när du ska köpa en travers

Traverser kan göra nytta i åtskilliga typer av industriverksamheter – alltifrån stora pappersbruk till mindre verkstäder. För att kunna tillgodose behoven på en så bred marknad finns det ett flertal typer av traverskranar i olika storlekar och med olika egenskaper. Leverantörsalternativen är många, men vänder ni er till en välkänd tillverkare är bredden i utbudet större. Ni kan få i princip vad ni vill och skräddarsy traversen så att den fungerar optimalt för just er verksamhets behov.

Innan ni börjar titta på potentiella alternativ behöver ni först och främst ha klart för er hur traversen ska användas i produktionen. Med andra ord hur driften kommer att se ut. Och då är det framför allt fyra parametrar ni behöver ha full koll på:

  • Lastens vikt
  • Spännvidden
  • Lyfthöjden
  • Frekvensen (hur intensivt kranen används)

När ni har en tydlig bild av användningen är det dags att gå vidare och titta på vilka olika typer av traverser det finns och vilken av dem som passar bäst för er verksamhet. Nedan går vi igenom de olika traverskranarna som finns på marknaden så att du lättare kan ta beslut när du ska köpa din travers.

 

Lättlastsystem säljs av Dematek

Lättraverssystem

Om ni är på jakt efter en liten travers är ett lättraverssystem ofta en bra lösning. Dessa lätta traverser lämpar sig väl för mindre verksamheter, exempelvis verkstäder, eller för att ta hand om moment som innebär lyft av lättare gods i större produktionsmiljöer. De passar i regel bra när lastens vikt är mindre än 2 ton, spännvidden max 8 meter och lyfthöjden 4–6 meter.

Lättlastsystemen kallas även KBK-system och är uppbyggda av moduler som enkelt kan sättas ihop, likt LEGO-bitar eller en byggsats, för att uppfylla era specifika krav. Det finns många modeller – alltifrån KBK enbalks hängtraverser till portalkranar. Oavsett modell transporterar ni godset snabbt, säkert och med hög precision över hela lokalytan.

Andra fördelar med det modulära KBK är att systemen är kostnadseffektiva, enkla att manövrera, lätta att montera och extremt flexibla. Skulle ni av någon anledning vilja ställa om produktionen i framtiden kan modulerna enkelt monteras ner och skruvas upp igen på en ny plats. Dessutom genererar dessa små traverser inga tvångskrafter in i huset.

Läs mer om lättraverssystem

 

Svängkranar från Demag säljs av Dematek

Svängkranar

Svängkranar kan sättas ihop med det modulära KBK-systemet och lämpar sig särskilt för gods som både ska lyftas och förflyttas med hög precision. Det är lyftanordningar där man fäster en kranarm på en pelare eller vägg. Armen svänger/roterar sedan runt kranens vertikala axel, vilket gör att svängrörelsen, och därmed arbetsområdet, för kranen kan bli upp till 360 grader (det är dock vanligast med 180 eller 270 grader).

En vägg- eller pelarsvängkran installeras direkt vid arbetsplatsen och med sitt breda användningsområde kan de göra en ovärderlig insats i vid alltifrån bearbetningsmaskiner och montageplatser till utomhuslager och lastramper. Svängkranarna ger ett mjukt och exakt lyft samtidigt som de är enkla och ergonomiska att manövrera. De kan fås i flera olika modeller, med olika längd på kranarmen, med olika kapacitet där lastens vikt kan vara alltifrån 250 kg till 2 ton och kan utrustas med ett stort urval av lyftdon.

Läs mer om svängkranar

 

Traverskran från dematek har hög kvalitet

Standardtraverser

Nio av tio traverskranar som säljs idag är standardtraverser och de är därför mycket vanliga i produktionsanläggningar. Dessa traverser är prisvärda och med sin avancerade konstruktion fungerar de utmärkt för de flesta lyftbehov från 3 ton och uppåt. Användningsområdet är brett och en standardtravers passar lika bra för avancerade processer som för enklare uppgifter.

Det finns flera typer av standardkranar och de olika modellerna utgår framför allt ifrån antal balkar. En tumregel är att använda en enbalkstravers för laster upp till 10 ton och en tvåbalkstravers om lasten överstiger 10 ton.

Läs mer om standardtraverser

 

Traverskranar är optimala för lyft inom industrin

Processkranar

Om ni har särskilt höga krav på kranen, och en standardtravers inte uppfyller era behov, finns även så kallade processkranar. Det är större och tyngre produktionskranar som skräddarsys för era processer. De byggs enligt era specifika krav för exempelvis höjd, längd eller hastighet. Exempel på branscher där processkranar är vanliga är pappersindustri, gjuterier, stålhantering, flygplansindustri, återvinningsanläggningar, värmekraftverk och cementindustri. De används även i verksamheter där flera processer ska kopplas ihop.

Ett traversinköp kräver alltid en noggrann behovsanalys, men för en processkran är det extra viktigt att användningen – godsets vikt, lyfthöjden, spännvidden och frekvensen – analyseras ordentligt innan. Dessa kranar har fler parametrar att ta hänsyn till och kraven på bland annat precision, prestanda, tillförlitlighet och säkerhet är extra höga. Miljöerna där dessa lyftanordningar arbetar är ofta också mer extrema med exempelvis fukt, damm, värme och mycket varierande temperaturer. Att arbeta under sådana förutsättningar ställer högre krav på kranen.

Läs mer om processkranar

 

Dematek utför förebyggande underhåll och traversservice

Att tänka på efter inköpet av en travers

När ni kommit fram till vilken travers som är rätt för er behöver ni också tänka igenom vad som händer när kranen väl är på plats och i drift. Servicen är exempelvis en ytterst viktig del – alla traverskranar behöver regelbundet underhåll för att få ett så långt liv som möjligt.

Kvaliteten på lyftanordningen påverkar givetvis servicen och kostnaderna denna medför. Genom att investera i kvalitetsprodukter från välkända tillverkare kan du hålla nere servicekostnaderna eftersom kranar i hög kvalitet både är enklare att underhålla och behöver service mer sällan. Dessutom är tillgången på reservdelar i regel bättre. Att satsa på kvalitet ger dig helt enkelt en mer stabil och problemfri produktion.

Läs mer om service

 

Ska du köpa en ny travers eller vill du veta mer?

En ny traverskran är en stor och viktig investering som du behöver tänka igenom noga innan för att resultatet ska bli bra. Dematek kan erbjuda ett brett utbud av traverser från Demag, marknadens ledande tillverkare av kvalitetskranar, samt flera andra leverantörer. Vi hjälper dig gärna med tips eller råd för att hitta rätt produkt – välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

dematek@dematek.se