SWEP International AB

Unik, skräddarsydd helhetslösning till SWEP

På grund av begränsad takhöjd var den nya lyftutrustningen till SWEP år 2015, tvungen att skräddarsys. Dematek levererade en helhetslösning bestående av en specialtravers med ett integrerat entresolplan i kranbanans pelare.

– För att säkra upp tillverkningen och öka kapaciteten behövde vi utöka vår maskinpark med ytterligare en pressmaskin, säger Martin Jakobsen, processingenjör på SWEP. I och med det krävdes även att vi investerade i ytterligare en travers.

Lågt i tak

SWEP International AB, med tillverkning och huvudkontor i Landskrona, är en av världens ledande leverantörer av kompaktlödda plattvärmeväxlare. SWEP tillhandahåller effektiva lösningar för luftkonditionering, kyla, värme, fjärrvärme och industriapplikationer, baserade på den senaste teknologin. Totalt har SWEP över 900 medarbetare, varav cirka 330 arbetar vid anläggningen i Landskrona. Företaget finns representerat i mer än 50 länder och ingår som ett självständigt bolag inom Dover Corporation.

I SWEP:s produktion används många olika lyftutrustningar från Dematek sen tidigare. Här finns en hel del traverser, telfrar, pelarkranar och KBK-system.

– SWEP kontaktade oss och jag åkte ut till deras lokaler för att se vilken travers som skulle passa. Ganska snabbt insåg jag att det inte skulle gå att få in en standardtravers i byggnaden. Det var alldeles för lågt i tak, max 6 meter, och snedtak. Här krävdes att vi tog fram en speciallösning, säger Fredrik Wollmér, säljare på Dematek.

Serviceman från Dematek visar upp kran

“Det känns bra att vi på Dematek tillsammans med våra samarbetspartners alltid kan finna lösningar på våra kunders problem fram.”

Integrerat entresolplan

Men det krävdes inte bara en specialritad travers. Konstruktionen behövde även kompletteras med ett entresolplan.

– Ja, vi behövde kunna placera pressmaskinens elskåp uppe på ett entresolplan då vi hade för lite golvyta till förfogande, säger Martin Jakobsen. Från början hade vi tänkt att köpa in entresolplanet separat, men då Dematek erbjöd sig att kunna leverera en helhetslösning så blev valet enkelt för oss. Det är ju smidigare med en leverantör, speciellt då det som i detta fallet krävs stor precision på alla ingående delar.

Specialtravers

För att rita specialtraversen tog Fredrik Wollmér kontakt med Demateks konstruktör Bo Skoglund i Göteborg och för att tillverka travers, kranbana och entresolplan kontaktades Olofssons Smedja i Staffanstorp. Olofsson Smedja har samarbetat med Dematek i flera tidigare projekt med mycket gott resultat.

– Vi fick förfrågan i början av förra sommaren, räknade på det och offererade. I september började vi sen tillverka kranbanorna, berättar Stefan Olofsson, vd på Olofssons Smedja. Det var ett normalstort projekt för oss om än lite speciellt. Normalt brukar vi inte göra traverser, utan oftare blir det bara kranbanor. Här gällde det också att hänga på ett entresolplan på den ena kranbanan. Men det fungerade mycket bra under hela projektet och vi hade ett mycket nära och fint samarbete med Demateks konstruktör Bo Skoglund.

Bra samarbete

Från order till färdigt montage tog det cirka 16 veckor. Traversen svepmonterades vecka 51, testning efter jul, vecka 2 år 2016 var det besiktning och idrifttagning av traversen och vecka 3 kom den nya pressmaskinen.

– Under projektets gång har det blivit en hel del ändringar, bland annat så har vi gått upp från 5 till 6,3 ton på traversen. Vi har haft ett mycket bra samarbete hela tiden och alla inblandade har arbetat för att hitta nya lösningar och kunna ro projektet i hamn. Vi är mycket nöjda med slutresultatet, säger Martin Jakobsen och fortsätter;

– Hela konstruktionen är otroligt tajt byggd. Mellan den nya pressen och traversen är det knappt 100 mm och mellan travers och tak 70–80 mm. Tack vare konstruktionen har vi också fått en inbygd servicetravers att använda vid underhållsarbeten. Även lösningen med entresolplanet fungerar utmärkt och här har vi placerat alla elskåpen för pressmaskinen. Totalt är det cirka 11 meter elskåp på entresolplanet. Allt har fungerat enligt planerna och vår nya produktionslinje är nu igång. Vi är mycket nöjda, både med samarbetet med Dematek och att vi nu har fördubblad produktionskapacitet.

– Det här har varit ett spännande och annorlunda projekt. Det är sällan det är så här mycket special, ofta kan vi lösa det med vår standardutrustning. Men det känns bra att vi på Dematek tillsammans med våra samarbetspartners alltid kan finna lösningar på våra kunders problem, avslutar Fredrik Wollmér.

Levererat till SWEP

  • En tvåbalkstravers med ett huvudlyft på 6,3 ton och en hjälplyft på 1 ton. Huvudlyftet rullar inne på balkarnas nedanfläns för minimal bygghöjd och hjälplyftet rullar på balkens ovansida. Spännvidden är 11130 mm. Steglösa hastigheter på lyft, tvär och längsrörelse.
  • Kranen styrs med HBC Radiostyrning och är utrustad med Smart Card. Kranen har förbjudna zoner som man endast kan köra i med rätt Smart Card.
  • Kranbanan, 26 meter lång, är speciellt utformad då den även lyfter upp ett entresolplan. På detta finns pressverktygets elrustning, vilket har gett en betydligt större golvyta.
Se alla referenser