Barsebäck Kraft

Barsebäck Kraft valde Dematek för modernisering av traverser

Sedan slutet av maj 2005 är Barsebäcksverket avställt och nu har arbetet startat med att montera ned och riva kärnkraftverket. Rivningsprocessen beräknas pågå till år 2030. För rivningsarbetet behöver företagets sex stora traverser användas. Problemet är att kranarna är gamla med äldre teknik och det går inte längre att få tag i reservdelar. För att säkerställa driften fick Dematek uppdraget att uppdatera kranarna med ny elutrustning. Ett stort och utmanande projekt som tagit ett drygt halvår att genomföra.

Barsebäck stängde efter ett politiskt beslut och det finns lagkrav i Sverige på kärntekniska anläggningar att de ska rivas när de inte längre är i bruk. Barsebäcksverket befann sig från avstängningen 2005 tills våren 2020 i det som kallas servicedrift. Byggnaderna hölls intakta och de processystem som måste vara i drift underhölls. Samtidigt planerades olika rivningsförberedelser. Bland annat så har stora delar av anläggningen dekontaminerats. Våren 2020 inleddes nedmonterings- och rivningsfasen.

“- Vi kommer att riva verket inifrån och ut, så det mest radioaktiva materialet tas bort först, cirka 6 procent. När allt radioaktivt material är borta friklassas anläggningen och då börjar den stora konventionella rivningen av byggnaderna, säger Anders Billberg, nedmonterings-och rivningskoordinator Barsebäck Kraft AB.”

Gamla traverser av olika fabrikat

Dematek har utfört service och löpande underhåll på lyftutrustningen på Barsebäcksverket under många år.

– Traverserna är av olika fabrikat från 70-talet, tekniken uråldrig och det går inte längre att få tag i reservdelar. Jag har därför under lång tid fört diskussioner med de ansvariga på Barsebäcksverket om behovet av modernisering, säger Lars Björklund, servicegruppchef Dematek.

– Vi har ett stort rivningsarbete framför oss och tänkt använda de gamla turbinhallarna som logistikcenter för fortsatt avfallsbehandling. För detta arbete fanns det ett behov för att här använda kranarna en hel del. Vi måste då kunna lita på funktionen och förutom att det ej gick att få tag på reservdelar och att el- och styrsidan behövde moderniseras så saknades också kompetens för de gamla tekniska lösningarna i kranarna, säger Anders Billberg.

Kostnadseffektiv lösning

Dematek tog fram ett förslag på en kostnadseffektiv lösning för att säkerställa driften. Här specificerade man också vilka komponenter som skulle behöva bytas. Då det gällde drift under en begränsad tid var en modernisering av de befintliga kranarna det bästa alternativet.

– Vår inköpsavdelning gjorde sen en upphandling och vi fick in ett antal offerter på moderniseringen av kranarna från olika leverantörer. Efter en noggrann utvärdering så föll valet på Dematek. Förutom att deras offert låg bäst till så har deras servicetekniker även en fördel av att känna till våra behov och vilka kranar det gäller. Dessutom har deras personal redan klarat alla tillträdeskrav till anläggningen. Allt detta gjorde vårt val enkelt, säger Anders Billberg.

Omfattande renovering

Kontraktet gällde modernisering av sex traverser, två 270 ton, två 67 ton, en 35 ton och en 25 ton.

– Vi startade projektet i april förra året då vi började med de små kranarna. Vi har bytt elutrustning och lyftmotorer, monterat Demag frekvensomriktare. Skåpbyggaren KXE i Göteborg har byggt nya elskåp för styrningen. Vi har även bytt till radiostyrning av kranarna. Traverserna sitter högst upp i turbinen så här fick vi ta in en mobilkran och skylift för att lyfta upp elmotorer, elskåp och komponenter uppe på traverserna. Dessutom gjorde vi utökat underhåll och bytte olja i växellådorna. Växellådorna till 270-tons kranen, som är riktigt gigantisk, rymde totalt 1000 liter olja! Det här har varit ett stort projekt där varje kran tagit fyra till fem veckor att renovera. Från Dematek har vi haft åtta servicetekniker på plats samt jag själv som projektledare. Mikael Grebner på Dematek i Stockhom har hållit i kontrakt och den administrativa delen av projektet, säger Lars Björklund och fortsätter:

– Det har varit en utmaning att arbeta i den här speciella miljön. Då det fortfarande är klassat som ett kärnkraftverk är det inte bara att åka in hur som helst utan de har hög säkerhet och kontrollmätning av eventuell strålning innan man får lämna området. Men arbetet har fungerat bra och vi har även haft ett fint samarbete med övriga aktörer som arbetar på området. Det har blivit en hel del möten för att alla ska ha möjlighet att planera sina verksamheter. Många har varit beroende av att vi blivit klara med kranarna.

– Samarbetet med Dematek har fungerat jättebra. Deras servicetekniker är kunniga, riktiga problemlösare och de har också ett bra kontaktnät. Efter moderniseringen av kranarna kan vi nu sätta fart ordentligt med nedmonteringen och rivningen av anläggningen som beräknas pågå till 2030, avslutar Anders Billberg.

Se alla referenser