Tele2 Arena

Mekanik, lösning och riskanalys till Tele2 Arena

Byggnationen av Tele2 Arena (fd Stockholmsarenan) invid Globen var ett riktigt stort projekt. Demateks projektgrupp ligger bakom arbetet med lösningen till det skjutbara taket över arenan. År 2010 fick Dematek den prestigefulla ordern att leverera mekaniseringen av det skjutbara taket på Tele2 Arena.

– Egentligen är det ganska enkelt. Det är bara två luckor som öppnas och stängs. Enda skillnaden mot andra anläggningar som Dematek utfört är att de här luckorna är på 70 x 53 meter och består av fyra sektioner vardera. Det är tungt, det blir många hjul och många maskiner, säger Thomas Henriksson, produktansvarig på Dematek och ansvarig för mekaniken till projektet på Tele2 Arena.

Projektgrupp

Demateks projektgrupp bestod av fem personer. Förutom Thomas var det Gunnar Jakobsson projektledare, Joakim Brännlund, administrations- och elansvarig samt de mekaniska konstruktörerna Sam Riström, som också arbetat med riskanalysen och Bo Skoglund, som stått för den mekaniska konstruktionen inkl. detaljkonstruktion. Externt har ytterligare fem personer varit inblandade i projektet.

– Det började egentligen redan år 2002. Redan då började man arbeta med projektet Tele2 Arena och vi lämnade pris på komponenter, i form av ett flyttbart tak, till konstruktionsfirman WSP, säger Joakim Brännlund, produktansvarig för drivteknik på Dematek.

Det kom inte längre just då, utan nästa gång som Dematek var med och offererade på mekaniseringen av ett skjutbart tak var till Friends Arena (fd Swedbank Arena). Här var det dock ett utländskt företag som tog hem ordern.

Prestigeprojekt

– Projektet på Friends Arena var till skillnad mot Tele2 Arena väldigt detaljstyrt. Men vi lärde oss mycket och när det var dags för Tele2 Arena kunde vi offerera en mycket bra lösning. Det tyckte man tydligen på Peab också och den 22 april 2010 fick vi ordern, som är en av de största i Demateks historia. Utöver det har vi haft serviceavtal som option. Givetvis var det här ett riktigt prestigeprojekt för oss, säger Thomas Henriksson.

Demateks åtagande var att bära och driva det åkbara taket, inklusive komponenter, elutrustning och montage. Förutom den rent tekniska lösningen har man på Dematek även arbetat mycket med riskanalys som en aktiv del i arbetet.

– Vi valde Dematek dels för att vi fick förtroende för företaget och deras kompetens dels för att de hade ett konkurrenskraftigt pris. Samarbetet med Dematek har fungerat jättebra. De är duktiga och pålitliga och de har lätt för att samarbeta med de övriga företag som är inblandade i projektet, säger Göran Grothe, installationsledare på Peab.

Göran Grothe, installationsledare på Peab, visar upp Tele2 Arena

“Vi valde Dematek dels för att vi fick förtroende för företaget och deras kompetens, dels för att de hade ett konkurrenskraftigt pris.”

Två takhalvor om vardera fyra segment

Hålet i arenan som det skjutbara taket täcker är som en fotbollsplan, 70 x 105 meter och taket består av två halvor om vardera fyra segment.

– Varje segment är på 13,5 x 70 meter och bärs upp i sina hörn av en boggie med två hjul. Det är standardhjul (RNE 630) av samma typ som används på stora traverskranar. Boggiekonstruktionen är dock en speciallösning som vi tagit fram. Boggien innehåller bland annat en glidaxel som gör att taket kan vara flexibelt och klara förändringar som uppkommer på grund av väder och vind, säger Joakim Brännlund.

I arenans hörn är det fyra pelare och ovanpå pelarna ligger det två fackverksbalkar. Varje balk väger 1500 ton, är 15 meter hög och 6 m bred på mitten! På varje balk finns en räls som taket åker på.

– Vi har levererat drivningen i form av fyra maskinrum, som varje är försett med fyra Demag standard lyftmaskinerier DH2000. Våra lyftmaskinerier används för att dra igen taket medan öppning sker med hjälp av tyngdkraften. Linorna sitter fast i det åkbara taket och går inne i balken, säger Joakim Brännlund.

Två maskinrum har byggts in i varje balk. Maskinrummen är på 6 x 5 meter och innehåller även ett elrum med frekvensomriktare och övrig elutrustning samt en ”hatt” ovanpå där en travers på 2 ton sitter, för att kunna lyfta upp reservdelar.

Klart hösten 2012

– I det här projektet har vi samarbetat med flera andra företag. Maskinrummen har byggts av vår underleverantör MAVAB i Mariefred och boggielösningen har även den tillverkats i Sverige. Det finska företaget Normek, som är underleverantör till Peab, har tillverkat och levererat takhalvorna. I april år 2012 började den stora fackverksbalken monteras ihop på plats i arenan av Normek. Utrustning som i maskinrummen, såsom lyftmaskinerier, monterades in hos MAVAB under maj månad och kring midsommar var det dags för Dematek att lyfta in maskinrummen och montera dit linskivefästen och dylikt, som skulle sitta på plats när fackverksbalken lyftes upp, säger Thomas Henriksson och fortsätter;

– Det här har verkligen varit ett spännande projekt och en utmaning för oss att arbeta med. Ju längre tiden gick började vi också arbeta allt närmre Peab:s underleverantörer, så att alla pusselbitar till slut föll på plats. Vi beräknades vara klara med vår del under hösten 2012 och invigningen av arenan skedde i juli 2013.
– Vi är mycket nöjda med det skjutbara taket. Det är ett stort tak med en unik konstruktion som ska tåla mycket påfrestningar. Förutom vind och snölaster även stora evenemangslaster. Upp till 100 ton ljus- och ljudutrustning ska kunna hängas upp i taket! Men vi har kapacitet med den stabila och samtidigt smidiga konstruktionslösning vi fått, avslutar Ted Mattsson.

Se alla referenser