2023-06-21

Nummer 1 av Dematek OutLook 2023 ute nu!

Välkommen till årets första nummer av Dematek OutLook. I detta nummer kan du läsa om Demateks positiva utveckling.

Utan en ständig utveckling hade Dematek ej kunnat ha den ledande roll vi idag har på den svenska marknaden. Med över 100-åriga anor strävar vi hela tiden framåt för att alltid kunna erbjuda våra kunder de främsta lösningarna då det gäller lyftutrustning. Nu tar vi ytterligare ett steg i utvecklingen då
vi kompletterar vår produktportfölj med ett nytt varumärke – CMAK. Tillsammans med våra övriga varumärken Demag, STAHL och Siempelkamp innebär introduktionen av CMAK på den svenska marknaden att Dematek nu tar ytterligare ett steg i utvecklingen.

Trevlig läsning!

Du hittar fler nummer av Dematek OutLook här!

Läs här
Se alla nyheter