Service av portar

Service av portar

Säkerställ att era portar fungerar

Portar och lyftanordningar har mycket gemensamt och många av våra servicekunder har portar som också behöver service och kontroll. För oss är steget därför kort till att även hjälpa till med service av industriportar.

Vi utför underhållsservice i form av 2 kontrollbesök per år. Efter utförd service lämnas ett protokoll på varje serviceobjekt. Genom dessa protokoll får fastighetsägaren en indikation på portens status, men får även reda på eventuella åtgärder som bör vidtas exempelvis före nästa besiktning av porten. För kunder där vi utför service på både portar och lyftanordningar så är det förstås extra värdefullt, eftersom vi kan utföra båda vid samma besök.

Servicen utförts i enlighet med Boverkets bestämmelser.

Gör en intresseanmälan

Serviceförfrågan

Gör din intresseanmälan

    Markera de tjänster du är intresserad av: