A-Safe påkörningsskydd för industri och lager

Påkörningsskydd

A-Safe grundades 1984 av David Smith och är ett familjeägt företag baserat i England. Sedan början av 2000-talet ligger företagets fokus på utveckling, produktion och försäljning av A-Safe påkörningsskydd. Sedan dess har det sålts mängder av påkörningsskydd som förhindra påkörning av inredning, gods och människor.

Förhindra påkörning av truck och pallyft

Påkörningsskydd behövs i alla typer av industrier där man har truckar eller pallyftar i verksamheten. För att förhindra påkörning av inredning, gods och människor monterar man påkörningsskydd. Tidigare var dessa skydd oftast tillverkade av stål, vilket har många nackdelar. A-Safe är världens första påkörningsskydd tillverkad av polypropylen. Systemet är mycket flexibelt och kan byggas helt efter användarens önskemål.

Vad är fördelarna med A-safe påkörningsskydd?

A-Safe-systemet är designat för att absorbera energin från påkörningar och utjämna kraften, så att skyddet därefter återgår till sin ursprungliga form. Har man ett stålsystem så behöver man reparera eller byta ut den del som körs på. Då A-Safe tar upp kraften så blir det också mindre påkänningar på infästningar i golvet och därigenom minskad risk för golvskador. På det tåliga materialet syns knappt märken och skador. Med A-Safe minskar underhållskostnaderna.

För oss är trygghet på arbetsplatsen A och O. Våra påkörningsskydd skyddar inte bara fasta föremål utan skyddar även din personal. Se till att din personal får en trygg och säker arbetsplats genom A-Safe påkörningsskydd.