Uddeholms AB

Uddeholm moderniserar med ny lyftutrustning

- Vi byter hela tiden ut gammal utrustning. Det är ett ständigt pågående arbete, säger Jonas Falk, konstruktör och projektledare på Uddeholms AB. Totalt har vi mellan 150–200 traverser här på företaget, den äldsta är från 1907 tror jag. Traverserna körs givetvis olika hårt, allt från dagtid till 5-skift. För att optimera vår produktion och kvalitet så förnyar vi ett antal av våra traverser varje år.

Upphandlingar

Uddeholms AB har haft en positiv utveckling med allt större efterfrågan och det har därför varit viktigt att se över produktionsutrustningen. Företaget gick därför tidigt år 2014 ut i ett antal upphandlingar för att investera i ny lyftutrustning.

– Ja, vi investerade en hel del det året, och Dematek fick förtroendet att stå för leveranserna och montaget. Vi har sedan många år tillbaka ett mycket gott samarbete med Dematek – vi har serviceavtal samt en hel del Demagkranar i vår anläggning. Vi är nöjda med deras produkter samt den service de erbjuder. De har stadigt en till två man på plats som arbetar med löpande underhåll, säger Jonas Falk.

17 man engagerade

Totalt omfattade beställningarna 11 olika order, förutom nyinvesteringar gällde det löpande underhåll samt reparationer. Merparten av arbetet blev tvunget att utföras under semesteruppehållet i fabriken.

– I såna här lägen är det bra att vi har en stor organisation och att vi kan samla så mycket personal med rätt kompetens som möjligt, under semestertider. Ett krav från Uddeholms sida var att det var certifierade montörer som utförde jobben, säger Klas Wilhelm, säljare på Dematek. Som mest var det 17 man från Dematek som arbetade med projekten under sommaren 2014, och vi fick samla personal från hela mellansverige för att klara uppdraget.

Det började redan i april samma år, då Dematek bytte ut en gammal kran från tidigt 70-tal i plåtverkstaden till en Demag travers.

– Den har två trallor med en krok på varje. Det går att parallellköra trallorna eller var och en för sig. Med två trallor kan vi vända på stora, svetsade konstruktioner, genom att välja vilken krok vi ska köra upp eller ned. Det fungerar mycket bra,
säger Jonas Falk.

Konstruktörer stående på en Demag-kran

“Med 2014 års satsning på ny och moderniserad lyftutrustning, känns det som att vi står väl rustade för framtiden.”

Brunnhuber-kranar

Förutom att lite strömbanor monterades i förväg så skedde allt arbete under semesterperioden.

–Till avdelningarna ESR och Värmebehandlingen beställde vi två Brunnhuber-kranar, med spännvidd på 19 respektive 18 m. Först demonterade Dematek de två gamla traverserna innan de nya Brunnhuber-kranarna monterades. Kranen till Värmebehandlingen är lite speciell, med två krokar som lyfter ett ok. Det används när det värmebehandlade materialet ska kylas ned i två kylbassänger. Med hjälp av styrsystemet kan operatören slå över till automatik för en kontrollerad nedkylning av stålet. Till kranen på ESR har vi en enkelkrok till vilken man kan koppla en hydraulisk tång, säger Jonas Falk.

– I utlastningsterminalen för utgående gods monterade Dematek tre nya traverser. Här har vi tidigare hanterat godset med hjälp av truck och små svängkranar. Den nya lösningen täcker på ett bättre sätt våra nuvarande behov och gör att vi kan arbeta effektivare och snabbare, berättar Jonas Falk och fortsätter; – I vårt lager monterades KBK lättlastsystem. Det går verkligen lätt och smidigt och uppskattas av de som arbetar där. Förutom montering av nya kranar var det mycket servicearbeten som utfördes av Dematek under sommaren 2014.

– De första veckorna hade vi fyra man som bara arbetade med att byta ut alla kontaktorer på sex traverser, säger Jan Fredriksson, försteman service på Dematek. Sen hade vi två riktigt stora servicejobb som är värda att lyfta fram. På 135-tons traversen demonterade vi växellådan, som väger cirka 5 ton, och skickade den till Bronco Transmission för renovering. Sedan monterade vi tillbaka den igen. Vi bytte även lager på lintrummor. Detta var det största underhållsjobbet under sommaren. Ett annat stort servicejobb var att byta de lager som var slut på den vridbara travershytten. För att komma åt dem fick vi demontera alla kablar och sen montera tillbaka dem. Ett omfattande jobb som tog cirka 5–6 dagar. Det har varit mycket arbete igång hos Uddeholms AB under sommaruppehållet. Då det var en hel del som behövde servas och ses över var det rekord i antal entreprenörer som var igång under ett och samma tillfälle. Men med lite koordination mellan alla inblandade har allt fungerat bra och det arbete som skulle utföras blev klart i tid

– Jag är mycket nöjd med Dematek, deras arbete och de kranar de monterat. Vi känner varann bra och har haft en rak och öppen dialog under hela processen. Med 2014 års satsning på ny och moderniserad lyftutrustning känns det som att vi står väl rustade för framtiden, avslutar Jonas Falk.

Total omfattning på arbeten våren och sommaren 2014 vid Uddeholms AB

Plåtverkstaden

 • Demag tvåbalks rälgående TRAVERSKRAN ZKKE 2x10t x 10300 mm maxlast 10t

ESR och Värmebehandlingen

 • ESR – Brunnhuber 20t, 19m
 • Värmebehandlingen Brunnhuber 16+16 max 28t, 18m
 • Utbyte av kranar

Kokill-bryggan i stålverket

 • ZKKE 5t x 9000 mm
 • Utbyte av kran

Terminalen

 • 3 st EKKE ENBALKSTRAVERS 2t x 22000 mm, inkl montage
 • Strömbana Vahle U25 125C– 234 m
 • Nya kranar

Elektrodberedningen i ESR

 • ZKKE 2×12,5 max 14t 13.500
 • STRÖMBANA DCL 200A 46 m
 • Ny kran

Värmningsstation stålverket

 • Utbytestralla 5t
 • Ny tralla

Plåt/stångmottag-terminalen

 • EPKE ENBALKSTRAVERSKRAN 2×3,2t x 8460 mm
 • Strömbana DCL 200A 85 m
 • Ny kran

Kaphallen-terminalen

 • EKKE 10t x 20.000 mm
 • Strömbana DCL 25 m
 • Ny kran

Lager 2

 • Beräkning och uppgradering av befintlig tralla till ny maxlast 2x4t
Se alla referenser