Krångede Vattenkraftverk

Travers från Dematek förenklar Fortums underhåll av Krångede Vattenkraftverk

De senaste åren har ett av Sveriges äldsta underjordsvattenkraftverk i jämtländska Krångede behövt genomgå en omfattande modernisering. Som en del i det har Dematek monterat en travers som används vid avstängningen av vattenvägarna till kraftverkets turbiner när de behöver underhåll. Och kranen har varit ett mycket välkommet tillskott – den har effektiviserat avstängningsprocessen enormt. Dessutom har personalen fått en betydligt säkrare arbetsmiljö.

En travers från Dematek förenklar underhållet

Krångede Vattenkraftverk ligger vid Indalsälven i östra Jämtland mellan Sundsvall och Östersund. Det ägs av Fortum och är idag Sveriges femte största vattenkraftverk med en årlig produktion på 1700 GWh. Dessutom kan denna betydelsefulla anläggning stoltsera med att vara ett av landets äldsta riktigt stora underjordsvattenkraftverk. Det började byggas 1931 och togs i bruk 1936 – med andra ord en riktig trotjänare som fortfarande förser Mellansverige med värdefull elkraft. Anläggningens ålder har dock tagit ut sin rätt på en del håll. Vissa gamla lösningar lever inte upp till dagens krav och personalens arbetsmiljö har haft brister. För att kunna erbjuda en riskfri arbetsmiljö och skapa en effektiv anläggning som kan möta framtidens behov har Krångede Vattenkraftverk behövt moderniseras en hel del. Ett omfattande projekt som inleddes 2018 och beräknas pågå fram till 2025.

En av de äldre lösningarna som inte längre höll måttet var avstängningen av vattenvägarna till kraftverkets turbiner. Dessa behöver med jämna mellanrum tömmas på vatten för att Fortum ska kunna utföra nödvändigt underhållsarbete. Den tidigare lösningen var både krånglig, tidskrävande och riskfylld – det var med andra ord nödvändigt att byta ut den. Som en viktig del i detta förbättringsprojekt har Dematek monterat en travers.

“– För att kunna stänga av vattenvägarna till turbinerna på ett säkert och mer effektivt sätt har vi byggt en lång tillfartstunnel 40 meter under marken där traversen placerats. Kranens uppgift är att lyfta ner avstängningsluckor i berget som används till att tömma turbinerna. Varje lucka väger 8 ton, är 7 meter lång och 2,5 meter hög, så det är rätt stora saker vi har att göra med. Att montera en travers i en bergtunnel innebär också stora utmaningar. Exempelvis behöver kranbanan vara så bred som möjligt för sitt ändamål utan att tunneln blir allt för hög och bred eftersom det är mycket nära till andra bergutrymmen i kraftverket, säger Marcus Hautakoski, projektledare på Fortum.”

Att välja Dematek som partner för traversprojektet var ett enkelt beslut för Fortum

– Vi fick flera bra anbud i upphandlingen, men Dematek kändes som det givna valet. Vi har samarbetat med dem förut och det är en stor vinning att företaget och teknikerna finns i närheten. Eftersom det här projektet svårplanerat behöver vi ha en flexibel partner som finns till hands trots ett tidsschema i ständig förändring. Där har Dematek verkligen mött våra behov. Vi har också haft en bra dialog under arbetets gång där de kommit med flera bra råd och förbättringsförslag som underlättat arbetet, säger Marcus Hautakoski.

Traversprojektet inleddes under hösten 2020 och den sista insatsen gjorde Dematek i januari 2022. Flera tekniker från Dematek var på plats och en av dem var Håkan Davidsson.

– Vårt arbete utfördes i flera steg. Fyra luckschakt behövde byggas och när Fortum färdigställt ett av dem monterade vi traversen. De vill då göra ett test för att se att allt fungerade som det skulle med lyft av de nya luckorna och vi fick därefter temporärt montera ner traversen inklusive hela kranbanan. Efter två veckors framgångsrikt testande fortsatte Fortum att spränga sig in i berget för att förlänga tunneln och sätta dit ytterligare dammluckor. När det var klart fick vi slutligen montera upp traversen och kranbanan på nytt. Vi stötte på några mindre hinder på vägen, men på det stora hela gick allt väldigt bra.

Att få traversen på plats har haft en enorm betydelse för Fortum.

– Med den tidigare lösningen tog det oss ca två veckor att stänga av vattenvägen till en av turbinerna för att kunna utföra underhåll. Samtidigt var vi tvungna vi stoppa de två intilliggande turbinerna eftersom det krävdes dykare i vattnet. Samma tid behövdes sedan för att lyfta bort avstängningen efter utfört underhållsarbete. Nu tar det oss istället max en dag att få alla avstängningsluckor på plats och en dag för att få upp dem – utan produktionsstopp på intilliggande turbiner. Det är en oerhörd kostnads- och tidsbesparing. Tack vare effektiviseringen behöver turbinerna inte stå stilla lika länge och att kunna ha dem igång gör att vi tjänar mer pengar. Dessutom har arbetsmiljön förbättrats betydligt. Det finns inte längre samma typ av säkerhetsrisker för personalen, vilket självklart är det viktigaste av allt, säger Marcus Hautakoski.

I framtiden kommer traversen mestadels att få vila, men kommer att få göra viktiga insatser vartannat till vart tredje år när Fortum behöver utföra underhållsarbete i turbinerna. Den har också varit till stor nytta i byggskedet när den kunnat användas till tunga lyft.

Marcus Hautakoski är nöjd med samarbetet.

– I ett så här komplicerat projekt har det varit guld värt att ha en så kunnig och flexibel partner som Dematek. Att de finns geografiskt nära har också varit en viktig faktor. Arbetet har varit svårt att planera tidsmässigt, speciellt vid bergarbetena, där vi haft svårt att ge klara besked om när Demateks tekniker kan komma och utföra sitt jobb. Trots det har de kunnat ställa upp med kort varsel när vi behövt dem, vilket har underlättat enormt. Allt har fungerat och de har löst våra på problem på ett smidigt sätt, säger Marcus Hautakoski.

Håkan Davidsson instämmer:

– Jag tycker att samarbetet fungerade fint och allt flöt på. Kommunikationen var bra och vi fick transporthjälp när det behövs. Det var också ett spännande projekt. Arbetsmiljön i ett vattenkraftverk är så klart speciell i sig, men det var också ofta små marginaler för att få plats med kranbilar och annat i trånga miljöer. Dessutom många transporter upp och ner i berget. Men allt gick mycket bra och ju mer berg som sprängdes bort, desto enklare blev det att jobba, säger Håkan Davidsson.

Se alla referenser