Tetra Pak

Ett smidigare flöde gav ökad produktion

För att kunna öka produktionen var Tetra Pak tvungna att få till ett renare och smidigare flöde i fabriken. Lösningen blev att investera i nya traverser från Dematek.

Det är nu drygt 60 år sedan Tetra Paks grundare, Dr Ruben Rausing, började testa den innovation som kom att förändra livsmedelsdistribution runt om i världen. Innan dess hade mjölk och grädde sålts i lösvikt, men Rausing ville skapa en praktisk och mer hanterbar förpackning. 1952 lanserades den första Tetra Pak maskinen och 9 år senare kom nästa innovation, den aseptiska kartongen, som gjorde det möjligt att lagra mjölk och andra flytande livsmedel i mer än sex månader, utan kylförvaring eller konserveringsmedel. Efter det har utvecklingen gått snabbt för företaget och 2011 levererades fler än 167 miljarder Tetra Pak förpackningar i alla delar av världen. Idag har Tetra Pak nästan 22 000 anställda i över 85 länder.

Växande marknad

I Tetra Paks Sverigebaserade bolag arbetar 4 000 personer i Lund. Här tillverkas bland annat de fyllningsmaskiner som används av Tetra Paks kunder för att fylla på flytande livsmedel i förpackningarna.

– Marknaden för våra produkter växer hela tiden, berättar Fredrik Lennerwald, produktionsledare på Tetra Pak i Lund. Vi har tagit allt mer volym och bland våra största marknader idag märks bland annat Brasilien och Kina. Här finns också en enorm tillväxtpotential. Med ökande försäljningsvolymer behövde Tetra Pak också effektivisera produktionen.

– Vi behövde titta över och rationalisera vår produktion. Som en viktig del i detta var det nödvändigt att uppdatera vår traverslösning. Innan år 2011 hade vi dubbla traverssystem– under den ena byggdes fyllningsmaskiner och under den andra matade man på med materiel. Det innebar dock ett logistiskt problem och vi var bland annat tvungna att använda oss av truckar för att transportera gods mellan stationerna i produktionslokalerna. Det här var ineffektivt och tidskrävande, säger Fredrik Lennerwald.

Lager hos TetraPak

“Det innebar bland annat ett renare produktionsflöde och full frihet att med hjälp av traversen kunna plocka produkter var som helst på produktionsytan utan att behöva använda truck mellan stationerna.”

Renare produktionsflöde

Dematek har tidigare levererat traverslösningar till Tetra Pak och sköter även service på alla lyftutrustningar.

– Då vi har ett bra samarbete med Dematek och vet att de är experter på området var det naturligt för oss att kontakta dem, för att titta på en ny lösning som skulle kunna effektivisera vår produktion, säger Fredrik Lennerwald.

– Att ha kvar dubbla traverssystem skulle bli för komplicerat, säger Mats Möller, säljare på Dematek. Vi föreslog därför en annan lösning, som innebar att om de gick upp från en travers till två och med en spännvidd på 30 meter skulle de kunna lyfta över hela fabrikens bredd. Det innebar bland annat ett renare produktionsflöde och full frihet att med hjälp av traversen kunna plocka produkter var som helst på produktionsytan utan att behöva använda truck mellan stationerna.

Speciallösningar

De nya traverserna som beställdes var 3-tons, underhängande med lintelfer, konstruerade och tillverkade av Dematek i Strängnäs. En unik lösning på lyftutrustningen gällde strömtillförseln. Normalt sker strömtillförseln till traversen via kablage, men då fyllningsmaskinerna är höga fanns det risk att kablarna skulle kunna fastna i maskinerna. Lösningen blev därför att kommunikationen mellan elskåp och travers istället sker med hjälp av radiosignaler.

– Dematek levererade den första traversen 2010 och den andra var färdigmonterad vid årsskiftet 2011/2012. Allt har fungerat bra och vi är nöjda med resultatet. Med hjälp av de nya traverserna har vi kunnat öka takten och kunnat fördubbla tillverkningen av fyllningsmaskiner. Med vår uppdaterade produktion står vi idag väl rustade för framtiden, avslutar Fredrik Lennerwald.

Noggrann kvalitetskontroll

  • En fyllningsmaskin är cirka 8 meter lång, 2,5 meter bred och väger 15 ton.
  • I de aktuella produktionslokalerna sluttestas cirka 120 maskiner per år.
  • 6 till 8 moduler byggs ihop till en komplett fyllningsmaskin på provkörningsplatsen.
  • Därefter testas funktion, el samt att maskinen provkörs med vatten.
  • Efter 16 dagars tester monteras maskinen ned i moduler för att därefter levereras till kund.
Se alla referenser