Toyota Material Handling

Stort konstruktionsarbete av kranbanor på pelare för 15 traverskranar till Toyota Material Handling

Toyota Material Handling har skapat nya arbetsplatser för tillverkning av kundanpassade truckar vid huvudfabriken i Mjölby. Företaget valde Dematek som leverantör av lyftutrustning till de nya arbetsstationerna. Då lokalens takstolar ej skulle klara lasten kom uppdraget att omfatta även pelarburna kranbanor att fungera i överensstämmelse med Toyotas verksamhet. Ett omfattande arbete under tidspress för Demateks teknikavdelning.

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden, är en världens största fabriker med tillverkning av lagertruckar. Här tillverkas allt från lyftvagnar och låglyftare till staplare och skjutstativtruckar. Vid fabriken i Mjölby tillverkas cirka 80 000 truckar och 120 000 lyftvagnar per år.

“- Av det totala antalet truckar vi tillverkar så är cirka 12 procent kundanpassade. På en del av dessa är det endast fråga om mindre anpassningar och det kan vi producera i det allmänna flödet, men cirka 4 procent är större kundanpassningar och för det har vi en speciell produktionsenhet där vi specialanpassar produkten efter respektive kunds individuella behov. Tidigare tillverkades de kundanpassade truckarna i en annan lokal, men vi ville minska våra interntransporter på området och valde därför att flytta denna tillverkning till huvudfabriken. Det var dels en hållbarhetsfråga dels en kostnadsfråga för företaget, berättar Johan Pettersson, projektledare inom produktionsutveckling på Toyota Material Handling Manufacturing Sweden.”

Säkerhet, driftsäkerhet och användarvänlighet

I de gamla lokalerna hade man en liknande lyftlösning, som nu ska användas för annan verksamhet. Man behövde därför investera i ny lyftutrustning till den nya lokalen och totalt var behovet 15 traverskranar, en per arbetsstation.

– Bland våra krav på lyftutrustning är säkerhet högsta prioritet, men vi tittar även på saker som driftsäkerhet och användarvänlighet, för bästa möjliga arbetsmiljö. Då det är stor variation av arbetsinnehåll när det gäller produktion av kundanpassade truckar behövde vi även flexibilitet i lyftutrustningen, säger Johan Pettersson.

Demateks säljare Jonas Nordén fick en förfrågan från Toyota Material Handling om en komplett lyftanläggning till den nya montagelinan.

– Jag besökte Toyota i Mjölby, tittade på förutsättningarna och gick igenom deras kravspecifikation. Den ursprungliga tanken var att det skulle vara 15 stycken 2-tons traverskranar fördelade på tre 30 meter långa kranbanor, säger Jonas Nordén.

Ta fram stålkonstruktion

Från Toyota leddes upphandlingen av tekniske inköparen Kenneth Österhult, som arbetade mot totalt fyra leverantörer. Dematek vann upphandlingen av lyftutrustningen och beställde därefter traverserna från Demag-fabriken i Tyskland.

– Toyota Material Handling ville för flexibiliteten hänga allt i taket. När lasterna sedan visade sig för höga för takstolarna tog projektet en ny vändning med nya förutsättningar. Vi fick då snabbt tänka om, avboka de beställda traverserna och koppla in vår teknikavdelning, säger Jonas Nordén.

Dematek behövde nu även beräkna, konstruera och rita en lämplig stålkonstruktion med pelare som kunde hålla uppe kranbanorna. Ansvarig för detta var Christopher Landin, mekanikkonstruktör på Dematek.

– Jag blev kontaktad senare än vanligt i denna typ av uppdrag. Normalt är jag med innan det blivit order, men nu var det lite akut. Det var viktigt med ett omtag och jag var därför ute hos kunden för att på plats gå igenom förutsättningarna, vilka behov och begränsningar som fanns, säger Christopher Landin.

Lokalens storlek var cirka 22 x 30 meter och från början hade man tänkt dela in lokalen i tre 30-meters banor. Men i och med att kranbanorna inte skulle monteras i takstolarna var man nu fri att titta på andra möjliga lösningar.

– I och med att det var ont om tid tog jag fram flera parallella förslag på lösningar så att de ansvariga kunde väga för- och nackdelar. Vi tog även fram underlag så man kunde jämföra leveranstider och kostnader med de olika förslagen, säger Christopher Landin.

Från tre till fem kranbanor

Konstruktionsjobbet tog cirka två månader, där de första fyra veckorna var de mest intensiva.

– I slutändan vred man hela lösningen så att istället för tre kranbanor med fem traverser på varje ändrade man till fem kranbanor med tre traverser på varje. Då truckarna generellt är ganska höga så det gällde att få så hög lyftkrok som möjligt, så för att maximera lyfthöjden ändrade vi från underhängda traverser till rälgående. Stålkonstruktionen som jag ritade och gjorde beräkningar på består av 28 stycken stolpar som kranbanorna vilar på. Då har vi tagit hänsyn till att täcka ett så stort lyftområde som möjligt och samtidigt minimera antalet pelare, för bästa möjliga ekonomi och tillgänglighet, säger Christopher Landin.

Demateks samarbetspartner Perssons Bygg & Smide i Ulricehamn tillverkade och monterade stålkonstruktionen. Allan Broddnäs, montageledare Dematek och Jonas Nordén monterade traverserna och serviceteknikern Erik Karlsson kopplade sen in och driftsatte anläggningen.

– Totalt levererade vi 15 stycken Demag EPKE 2-tons rälgående traverskranar med spännvidd på 5,2 meter med Demag kättingtelfer DC-10 och radiostyrning samt Demag DCL strömskena, säger Jonas Nordén.

Demateks säkerhetstänk

Lyftutrustningen monterades och driftsattes i oktober. Man har startat upp två av arbetsstationerna och under mars ska det vara full produktion.

– Vi är nöjda med Dematek och deras leverans. Vi har under hela arbetets gång haft en bra dialog och jag vill också framhålla Demateks säkerhetstänk vid installationen, som skedde samtidigt med vår pågående produktion. Detta hanterade de på ett mycket bra och tryggt sätt, säger Johan Pettersson.

Se alla referenser