Stafsjö Valves

Stafsjö Valves inne i expansiv fas – investerar i ny lyftutrustning

Stafsjö Valves är världsledande leverantör av skjutspjällsventiler, som används inom den globala processindustrin. Efterfrågan ökar och företaget investerar i sin produktion. Med ny lyftutrustning från Dematek säkrar Stafsjö företagets fortsatta expansion.

Stafsjö Valves är ett företag med anor. Stafsjö grundades 1666 och produktionen startade med kanoner. Det blev en nästan 200 år lång tradition. Tillverkning av ventiler började redan 1881 och den första skjutspjällsventilen lanserades 1928 till den närliggande pappers- och massaindustrin.

20 000 ventiler per år

– Vi ägs idag av koncernen EBRO Armaturen. Huvudkontoret ligger i Stavsjö, 1,5 timme söder om Stockholm med bil. Här arbetar cirka 75 anställda med att utveckla och producera skjutspjällsventiler.
Vi tillverkar cirka 20 000 ventiler per år och 88 procent går på export. Stora kunder är pappers- och massabruk, slurry- och vattenprocesser i gruvindustrin, avfall-/avloppsvatten-/ slamhantering bland kommuner och industrier, askhantering vid kraftverk och många andra, berättar Fredrik Kajermark, produktionschef vid Stafsjö Valves AB.

Skjutspjällsventiler finns i en mängd olika modeller, med vikter från ett par kilo och upp till de största som väger flera ton. Stafsjö Valves använder lyftutrustning dels vid sina arbetsstationer i produktion dels för att lyfta in och ut maskiner. Företaget har samarbetat med Dematek under många år, köpt olika typer av lyftutrustningar och har även serviceavtal. Dematek har också hjälpt till med att flytta och bygga om pelarsvängkranar och taktraverser, då detta behövts för att anpassa produktionen.

Bygger ut produktionen

– Jag fick via en av våra servicetekniker reda på att Stafsjö Valves nu skulle expandera sin produktion och därför behövde investera i ny lyftutrustning. Tipset kom in via vårt mobila servicesystem LiftMeApp, som är ett planeringsverktyg för våra servicetekniker. Jag kontaktade då Stafsjö Valves och bestämde möte med deras underhållsansvarige Leif Andersson, säger Jonas Hörnfeldt, vd på Dematek.

Stafsjö Valves byggde ut produktionen med en ny maskinhall där det behövdes ny lyftutrustning, men man behövde även en ny utrustning i den gamla hallen, samt assistens med att flytta en befintlig.

– Stafsjö Valves ville ha en flexibel lyftutrustning som de kunde växa i. Jag föreslog därför att man skulle använda sig av vårt KBK lättlastsystem och lägga rälsen parallellt längs hela skeppet. På så sätt blir det modulärt och de kan bygga på banan vartefter behov uppstår, säger Jonas Hörnfeldt.

Stafsjö

“Bland annat ökar efterfrågan på större ventiler vilket innebär att vi måste kunna lyfta tyngre”

Rätt dimensionerad lyftutrustning

– Just nu är vi inne i en väldigt expansiv fas. Framför allt är det pappersindustrin i Kina som går för högtryck. Sen gäller det också för oss att hela tiden anpassa vår utrustning efter kundernas behov. Bland annat så ökar efterfrågan på större ventiler vilket innebär att vi måste kunna lyfta tyngre. Då gäller det att vi har rätt dimensionerad lyftutrustning, säger Fredrik Kajermark. Detta projekt bestod av flera delar. Sommaren 2017 tog Dematek bort ett gammalt lättlastssystem och ersatte med en ny KBK-anläggning och ett nytt balksystem. Sedan var det installation av ett KBK lättlastsystem ovanför två nya provtryckningsanläggningar, vilket blev klart under hösten samma år. Totalt har Dematek levererat tre KBK lättlastsystem med kättingtelfer DC-Pro under 2017.

– I samband med att vi utförde jobben upptäckte vi att en gammal kranbana var i dåligt skick. Kranbanan var väldigt sliten och vi bytte därför ut 12 meter räls. Detta arbete gjorde vi under en helg för att ej störa produktionen, säger Jonas Hörnfeldt.

Standardisera

Dematek har även levererat A-Safe påkörningsskydd som dämpare på pallställsben i lokalerna. Systemet är designat för att absorbera energin från påkörningar och utjämna kraften, så att skyddet därefter återgår till sin ursprungliga form.

– Vi har under årens lopp fördjupat vårt samarbete med Dematek. De känner oss väl och deras lösningar fungerar bra. Vi arbetar för att standardisera oss och bli mer enhetliga vad gäller lyftutrustning. På så sätt kan vi snabbare vara mer flexibla och expandera genom smarta lösningar, avslutar Fredrik Kajermark.

Se alla referenser