Skellefteå kommun

Skellefteå kommun rullar med hjälp av kranar från Dematek

När Skellefteå kommun flyttade sina verkstäder så behövde man nya traverser. Dematek fick förtroendet att leverera och montera dem.

Enheten Samhällsbyggnad inom Skellefteå kommun är en knutpunkt för kommunala verksamheter. För att få kommunens olika verksamheter att fungera så använder man många typer av fordon och tunga verktyg. Alla behöver servas och ibland repareras för att allting ska flyta på.

“Vi hanterar allt från röjsågar till hamnkranar, säger Andreas Enquist som är verkstadschef för Samhällsbyggnad inom Skellefteå kommun.”

För ett par år sedan hade Samhällsbyggnads lokaler spelat ut sin roll. De var visserligen fortfarande ändamålsenliga men området runtomkring hade bebyggts med bostäder och kommunen behövde göra plats för en ny skola till alla barn som flyttat dit.

– Vi fick istället möjlighet att ta över en befintlig lokal på hela 19 000 kvadratmeter, där både vi och andra delar av kommunens verksamheter kunde samsas, berättar Andreas.

I de nya lokalerna byggde man tre verkstäder för att kunna hantera de olika typerna av utrustning som man servar. En ”miniverkstad”, där man tar hand om tex åkgräsklippare och andra mindre fordon och en tung verkstad som hanterar lastbilar, väghyvlar och liknande. Dessutom har man en mekanisk verkstad, där man reparerar, svetsar och riktar till exempel plogar och containrar.

I alla verkstäderna är tunga lyft en del av vardagen och man visste redan från början att man behövde ett flertal traverser i olika dimensioner. Man planerade för fyra traverser, med en lyftkapacitet som varierade från 1,6 ton till 5 ton. Dessutom ville man satsa på fjärrstyrning av de nya kranarna, för att operatören ska kunna stå fritt från traversen.

För att installera de nya kranarna valdes Dematek och en serie traverser från tyska Demag, som man hade bra erfarenheter av sedan den tidigare verkstaden. Den största utmaningen var att lyckas anpassa lyftanordningarna till en befintlig, äldre byggnad.

– Det är stora fordon som ska köras in i verkstaden och få plats därinne, samtidigt som traverserna förstås behöver en del utrymme de också, säger David Hellgren, servicegruppchef på Dematek och ansvarig för montaget av kranarna i verkstaden. Det var lite trixigt men vi fick till det på ett bra sätt.

Idag har man hunnit komma in i lokalerna och har använt sina nya traverser i verksamheten under ett tag.

– Det flyter på bra tycker vi, säger Andreas. Dematek har hjälpt till på ett bra sätt när det har behövts och vi har en bra relation med deras serviceteam som ju finns här i Skellefteå. Vi uppskattar att David har kunnat komma hit på kort varsel.

Se alla referenser