Scania

Storleverans av svängkranar till Scania

Scania i Södertälje ökade år 2010-11 sin produktionskapacitet av växellådsdetaljer, och iordningställde därför en byggnad med fem nya produktionslinjer. För lyft och hantering av komponenterna valde företaget ett stort antal svängkranar samt ett KBK lättlastsystem från Dematek.

I Södertälje ligger Scanias huvudkontor, forskning och utveckling samt produktion av komponenter, motorer, lastbilar och busschassier. Totalt arbetar cirka 9300 anställda vid anläggningen. För maskinunderhåll, fastighetsunderhåll och bygg- samt elprojekt ansvarar Scanias dotterbolag Dynamate AB. Med 880 anställda är Dynamate ett av de största tekniskt produktionsstödjande företagen i landet.

Öka produktionskapaciteten

För att kunna anamma nya tillverkningsmetoder och öka produktionskapaciteten av växellådsdetaljer behövde Scania bygga upp nya produktionslinjer. För projektet ansvarade Patrik Blomdahl, projektingenjör för projektering och verkstadsomställningar på Dynamate AB.

– Det var stort ett stort projekt med att bygga upp den nya verksamheten i byggnad 62, som är på cirka 6000 kvadratmeter, berättar Patrik Blomdahl. Det började med att vi 2010 flyttade ut den verksamhet, med produktion av industri- och marinmotorer, som Scania hade här tidigare. Därefter gjordes hela huset om, vi la nytt golv, nytt undertak och installerade ny belysning. Vi drog även in nytt mediastråk för värme och vatten i lokalerna.

När det gällde den lyftutrustning som skulle behövas i den nya produktionen så var det Scanias projektledare som ställde kraven. Dematek har sedan många år avtal med Scania och Dynamate när det gäller lyftutrustning.

– Scania kontaktade oss, vi var på plats och gjorde en förstudie och offererade efter det, säger Ulf Gustafsson, säljare på Dematek.

Storleverans av svängkranar till Scania

“Vi levererade totalt ett 30-tal svängkranar till byggnad 62 och kompletterade även med flera kranar längre fram.”

Specialfärg

Vid de nya produktionslinjerna blev svängkranar det alternativ som valdes. Med en svängkran kan man snabbt och lätt lyfta, transportera mjukt och sätta ned detaljer av olika slag. Det minskar ställ- och väntetider rejält och eventuella väntetider på traverskranar kan undvikas. En annan fördel är att en svängkran kan ställas upp direkt på arbetsplatsen och utrustas med många olika typer av lyftdon. I första omgången gällde det 21 svängkranar (9 st pelarsvängkranar och 12 st lågbyggda svängkranar) som offererades.

– Den första leveransen var 2011, sen har det varit två kompletteringsbeställningar och vi har nu levererat totalt ett 30-tal svängkranar till byggnad 62 och kommer även att behöva komplettera med flera kranar längre fram, säger Ulf Gustafsson och fortsätter;

– Vi levererade standardsvängkranar som anpassades med rätt höjd. Det enda som var special var att Scania har en speciell färgkod för all lyftutrustning. Det innebar att vi lackade svängkranarna med gråvit kulör på pelarna och med Scanias speciella gula färg på armarna.

Fem produktionslinjer

I maj 2012 kördes den första produktionslinjen igång i den omgjorda byggnaden. Idag arbetar här 30 personer fördelat på tre skift och det är nu fem produktionslinjer med totalt sju svängkranar på varje linje. Med hjälp av svängkranarna lyfter man i komponenter, som sedan bearbetas av olika maskiner längs linjen. Kranarna används även för att lyfta ur komponenterna och ta stickprov, tvätta dem och slutligen lyfta ur dem från produktionslinjen när de är färdigbearbetade. Förutom svängkranar har även Scania investerat i ett KBK lättlastsystem som används för att plocka komponenter för vidare transport till monteringen.

– Sedan efter semestern 2013 är produktionen i full gång och allt har fungerat mycket bra under hela projektets gång. Leveranserna av lyftutrustningen har kommit i rätt tid och efter våra specifikationer. Både vi och Scania är mycket nöjda med samarbetet med Dematek, säger Patrik Blomdahl.

– Dematek har under åren levererat en stor mängd lyftutrustning av olika typ till Scanias anläggningar. Vi är mycket tacksamma över att ha förmånen att ha ett långsiktigt och nära samarbete med Scania och Dynamate och att de även till detta projekt.

Se alla referenser