Nacka vatten och avfall AB

Lyftbord till Nacka vatten och avfall

Den nya serviceverkstaden för pumpar som används inom Nacka vatten och avfall har fått leverans och montage av två nya lyftbord från Dematek. Den nya lösningen innebär en förbättrad arbetsmiljö och ökad produktivitet i både in- och utleverans av pumpar som hämtas in för underhåll.

Lars-Erik Forsling vid Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall är ett kommunalt bolag inom Nacka kommun och som levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka.

I kommunen finns inte mindre än ca 3 200 LTA/LPS pumpar som varje dag arbetar för att vatten och avlopp ska flöda fritt. Inom verksamheten finns en serviceavdelning som utför underhåll och reparationer så att alla pumpar fungerar.

Verkstad och service flyttade flyttade i mars 2020 in i en ny, fin verkstadslokal dit man varje dag hämtar pumpar som behöver servas, repareras eller renoveras. Men det visade sig snart att lastkajen, dit pumparna körs med bil, inte hade någon lämplig lyftlösning.

För att ändå kunna hantera pumparna så tvingades personalen använda sig av muskelkraft men eftersom varje pump väger ca 70 kg så blev det snart för tungt.

– Vi ställde oss frågan ”Hur löser vi detta på bästa möjliga sätt?”, säger Lars-Erik Forsling, som är delansvarig för pumpservicen inom Nacka vatten och avfall.

Valet föll på två stycken lyftbord av modellen TCL 1000 från Dematek. Det ena lyftbordet används för inkommande pumpar och det andra för utleverans när de är färdigservade i verkstaden. Borden är små, smidiga och bygger inte så mycket på höjden, vilket var viktigt för att de skulle passa in i miljön.

– Placeringen av lyftborden bestämdes av killarna själva, berättar Lars-Erik, så att det blir så genomtänkt som möjligt med hänsyn till deras ryggar men även till lastkajens utformning, hantering av snöröjning och annat som påverkar arbetet.

Som leverantör av både lyftbord och montage för valet på Dematek, eftersom Nacka vatten och avfall anlitat Dematek för vissa servicearbeten tidigare. Dessutom skulle det gå snabbt, trots coronakris, och Dematek kunde ställa upp på kort varsel.

– Dematek gjorde ett snabbt och bra arbete för att förse oss med de efterlängtade lyftborden, berättar Lars-Erik. De har ställt upp på kort varsel när vi behövt hjälp och de har löst utmaningar på ett engagerat och bra sätt. Dessutom är de väldigt trevliga!

Lars-Erik är väldigt nöjd med den lösning som levererats. Kombinationen av två lyftbord är perfekt och personalens ryggar skonas, samtidigt som man sparar tid varje gång en pump ska in eller ut ur verkstaden.

“Dematek skapade en perfekt lösning och gjorde ett snabbt och bra arbete för att förse oss med de efterlängtade lyftborden”

Demateks leverans av EdmoLift lyftbord till Nacka vatten och avfall:

Den här produkten har fristående hydraulaggregat i plastlåda.

Modell TCL 1000
Art. nr. 601234
Kapacitet 1000 kg
Lyftrörelse 820 mm
Lägsta höjd 80 mm
Längd 1350 mm
Bredd 800 mm
Lyfttid 13 sek
kW 0,75
Vikt inkl. emb. 250 kg
Se alla referenser