Laxå Special Vehicles

Specialfordonstillverkare lyfter – med Dematek

Specialfordonstillverkaren Laxå Special Vehicles växte ur sina befintliga lokaler och till den nya produktionsanläggningen behövde det investeras i ny lyftutrustning. Det blev ett omfattande och tidspressat projekt som innebar ett nära samarbete mellan kund och alla inblandade på Dematek.

– Det var självklart att vi anlitade Dematek. Vi har nästan bara Demagutrustning och har även serviceavtal med Dematek sen många år tillbaka. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete, säger Håkan Gustavsson, projektledare på Laxå Special Vehicles.

Hytter och chassier till specialfordon

Historien startade med ”Fordonsskräddarna” under 1960-talet, och sedan dess har verksamheten omfattat både återförsäljning av Scania-fordon och varit en del av Scanias produktion under en period. Laxå Special Vehicles blev ett eget bolag 1999 och är specialiserade på anpassning av hytter och chassier till specialfordon för Scania. Hytter bygger man från grunden i karossverkstaden, lackerar och inreder sedan till dockningsklara enheter. Hytten CrewCab, som ofta används till brandbilar, är företagets största produkt. Företaget bygger även borriggar för Atlas Copco. Totalt arbetar cirka 150 personer på Laxå Special Vehicles.

– Det är full fart i vår produktion och det tillkommer nya intressanta projekt. Det gör att vi växer och därför inte fick plats på vårt tidigare område. Det är bakgrunden till att vi hyrt nya lokaler, på cirka 7 500 kvm, dit vi nu har flyttat vår befintliga karosseriproduktion samt att vi här bygger upp produktion för Scanias nya hyttgeneration, säger Håkan Gustavsson.

Dematek Referens Laxå

“Vi behövde inte bara utrustning för att lyfta utan även för att kunna hänga upp manuella punktsvetstänger vid de olika arbetsstationerna”

Investering i ny lyftutrustning

I och med denna expansion krävdes investering i ny lyftutrustning samt dessutom en hel del sekundärstål, då ingen utrustning kunde hängas upp i taket i den nya lokalen. Och det var kort om tid för att få allt på plats.

– Ja, det här var ett intensivt och stort jobb, med kort om tid från beställning tills det skulle vara klart. För oss startade det hela under hösten 2016 då jag tillsammans med Håkan Gustavsson gick igenom förutsättningarna och vilka behov man hade, säger Klas Wilhelm, säljare på Dematek.

– Vi behövde inte bara utrustning för att lyfta utan även för att kunna hänga upp manuella punktsvetstänger vid de olika arbetsstationerna, säger Håkan Gustavsson. Den stora utmaningen med projektet var att hinna klart i tid. Det fanns ett fönster under julen när montaget kunde ske. Produktionen i de nya lokalerna skulle därefter köra igång efter trettondagen.

– Vår lösning av lyftutrustning bestod av KBK lättlastsystem samt svängkranar. Men då det inte fanns något att hänga upp skensystemen i så blev det primära att konstruera allt stål som krävdes, säger Johan Lundin, projektledare på Dematek.

Kompetens och samarbete

Vid ett projekt av den här storleken krävs att man har en organisation som kan agera snabbt och koordinerat, från säljare och projektledare till mekanikkonstruktör och montörer. På Dematek finns stor kompetens på alla avdelningar för att kunna leverera hela vägen. Christopher Landin, mekanikkonstruktör på Dematek fick i uppdrag att ta fram en komplett lösning till Laxå Special Vehicles.

– Jag behövde göra ett flexibelt system, så man kunde göra slutjusteringar och anpassningar på plats. Det första var att få till det bärande stålet. Här ville jag minimera antalet pelare och sammankoppla så mycket som möjligt av det bärande stålet med intilliggande system. Färre pelare ger bättre ekonomi och större arbetsytor. Det bärande stålet bestod av portal- system, pelare sammanbundna med ett nätverk av överliggande balkar. Totalt blev det till slut ett 30-tal pelare i olika höjder för att hålla upp all lyftutrustning, som består av flera unika lastsystem samt svängkranar, säger Christopher Landin.

50 meter skensystem

Den första stora leveransen och installationen gjordes planenligt under julen 2016. Montaget utfördes av Demateks tekniker från Karlstad, Christer Johansson och Patrik Bergström.

– Det var ett stort skensystem, nära 50 meter sammanlagt, bestående av flera olika KBK-system, i olika längder och höjder, med telfrar och dessutom ett antal svängkranar. Det bärande stålet som monterades vägde totalt 10 ton. Det var ett stort montagearbete som bestod av många moment, stolparna ska mätas in, borras och kemas fast i golvet. När det väl var klart gick det smidigt att få upp KBK-systemen, säger Christer Johansson, montageledare på Dematek. All lyftutrustning kom på plats i tid vid den nya produktionslinan och efter trettondagen kunde Laxå Special Vehicles köra igång den nya anläggningen.

– Vi är nöjda med leveransen och Demateks arbete. Allt fungerade trots att det var så snabba bud som gällde. Efter den första leveransen levererade Dematek under våren 2017 ytterligare två system till oss. Under hösten samma år tillkom lyftutrustning för produktion för Scanias nya hyttgeneration. Där är ledorden: ännu större och mer komplext. Det handlar till viss del om att hänga upp punktsvetstänger men även för att lyfta fixturer och komponenter.
Vi litar på att Dematek fortsätter att leverera högsta kvalitet även i framtiden, avslutar Håkan Gustavsson.

Se alla referenser