Combi Casting

Genom förebyggande underhåll klarar Combi Castings lyftutrustning den tuffa miljön

Lyftredskapen hos gjuteriet Combi Casting jobbar i en tuff miljö som sliter hårt på maskinerna. För att företagets lyftanordningar ska vara i god kondition så att produktionen rullar på utan problem behöver man en stabil partner som har full koll på både verksamheten och säkerheten. Det har Combi Casting funnit i Dematek.

Combi Casting är ett större gjuteri i småländska Ljungby och dotterbolag till Combi Wear Parts. Företaget gjuter stålgjutgods och jobbar framför allt med kundspecifika produkter för ledande aktörer inom skogs- och godshanteringsindustrin. Bland annat gjuter man komponenter till skogsmaskiner och olika typer av truckar. Den tuffa gjuterimiljön innebär hårda bud för företagets lyftanordningar och de behöver därför regelbunden service för att fungera som de ska. Slitaget medför också att komponenter ofta måste underhållas och/eller bytas ut.

“- Det är viktigt för oss att produktionen alltid är igång. Vi har högt tryck på våra resurser med ganska små marginaler. Vid ett oväntat driftstopp riskerar vi att hamna efter, säger Emma Sundqvist, operativt ansvarig för Combi Wear Parts olika produktionsanläggningar.”

För att säkerställa en problemfri drift har Combi Casting tecknat ett avtal för förebyggande underhåll. Avtalet innebär att Dematek kommer fyra gånger per år för att gå igenom och serva gjuteriets telfrar och traverser. Vid besöken hjälper Demateks servicetekniker till med allt som behöver åtgärdas – stort som smått. Det kan vara alltifrån att byta kätting och linor till små knappar som behöver ersättas. Det är många gånger det varma materialet som hanteras i gjuteriet som ställer till det, genom att komponenter skadas eller på annat sätt förlorar sina egenskaper. Företagen har ett nära samarbete som fungerar bra.

– Det är ett väldigt bra samarbete med rak kommunikation från båda håll om vad som behöver göras. Vi hjälper dem åtgärda problemen som uppstår – vi smörjer, justerar, reparerar, byter eller vad som nu behövs för att maskinerna ska fungera som de ska. Kort sagt så hjälper vi dem att få en säker maskinpark, säger Kent Axelsson som är servicetekniker på Dematek.

Riskfylld arbetsmiljö där säkerheten är A och O

Gjuteriproduktionen och riskerna den miljön medför betyder att säkerheten alltid står högst på agendan hos Combi Casting. Det finns stränga säkerhetsföreskrifter för arbetsmiljön som behöver följas till punkt och pricka. Bland annat jobbar man med telfrar som lyfter bitar på upp till 500 kg.

– Vi har ett högt tryck på säkerheten som alltid måste vara på topp för att skapa en riskfri arbetsmiljö för medarbetarna. Därför är det viktigt att våra samarbetspartners har full koll på säkerheten och det har Dematek, säger Emma Sundqvist.

För att höja standarden och säkerheten i sin maskinpark har företaget under de senaste åren gjort stora investeringar i underhållet på sina telfrar och även köpt in nya lyfthjälpmedel. Till stor del är det produkter från Demag Cranes & Components som Dematek representerar på den svenska marknaden.

– På vissa av stationerna i gjuteriet har det visat sig att det bara är Demag-maskiner som fungerar. De håller bättre och är de enda som fungerar bra i längden. Då blir man lite mallig som Dematek-anställd, säger Kent Axelsson.

Rådgivning en viktig del

Förutom att förebygga och avhjälpa problem är en viktig del i samarbetet från Demateks sida att komma med råd och tips för underhållet av Combi Castings kranpark. Parterna har en tät dialog om vad som behöver bytas, förändras eller skrotas.

– Vi uppskattar att Dematek hjälper oss med råd och tips om alltifrån reparationer och reservdelar till nyinvesteringar eftersom vi inte har den kompetensen själva. De hjälper oss att få en samlad bild av våra behov och även att ta fram beslutsunderlag, säger Emma och tillägger:

– Vi är jättenöjda med samarbetet, det finns ingenting att klaga på. Med Dematek får vi tryggheten – en säker partner som har koll på säkerheten som krävs i vår verksamhet.

 

Se alla referenser