Bosch Rexroth

Fullserviceavtal med Dematek skapar trygghet åt Bosch Rexroth

Sedan flera år tillbaka har Bosch Rexroth i Mellansel ett fullserviceavtal för all lyftutrustning på anläggningen. För en fast månadskostnad sköter Dematek det underhåll som krävs. På så sätt minimeras produktionsstörningar, vilket skänker trygghet åt Bosch Rexroth.

“- Vi har samarbetat med Dematek under många år och är mycket nöjda. Vi har en stor kranpark och för oss är det av största vikt att allt är i bästa skick och säkert för våra medarbetare. Dessutom garanterar vi våra kunder exakta leveranstider vilket gör att vi inte kan ha störningar i produktionen, säger Tage Håkansson, underhållsingenjör Bosch Rexroth.”

På Bosch Rexroth i Mellansel arbetar cirka 360 medarbetare med att sälja, utveckla, producera och leverera Hägglunds hydrauliska drivsystem och lösningar. Deras kunder återfinns runtom i världen inom industrier som till exempel socker, papper & massa, gruvor, återvinning, kemi och plast. Gemensamt för kunderna är att deras verksamheter har höga krav på prestanda och tillförlitlighet. Det mesta som produceras vid Bosch Rexroth i Mellansel exporteras.

Höja statusen på all lyftutrustning

– Vår kranpark består cirka 30 svängkranar, 70 lättlastsystem, 25 taktraverser och 70 lyftbord. Den övervägande delen lyftutrustning är av fabrikat Demag och lyftborden EdmoLift. Vi har ett nära samarbete med Dematek då det gäller all lyftutrusning och använder dem ofta som bollplank. Det gäller inte bara service utan även ombyggnationer, förflyttningar inom lokalerna och nyinvesteringar. Vi försöker hela tiden höja statusen på all lyftutrustning, tittar på det som börjar bli äldre och försöker förebygga genom att nyinvestera istället för att köra tills det går sönder, säger Tage Håkansson och fortsätter:

– Vårt fullserviceavtal gäller förebyggande underhåll på all lyftutrustning. I avtalet ingår förbrukningsmateriel, reservdelar, arbetstid, milersättning och traktament. Vi ser ett stort värde i att veta vad underhållet kostar totalt per månad. På våra lättlastsystem och svängkranar utförs service sex gånger per år och för taktraverser och lyftbord fyra gånger per år.

Ökat intresse för fullserviceavtal

– Vi har märkt ett ökat intresse för fullserviceavtal. Det är ett riktigt win-win-koncept både för oss och vår kund. Ju mer vi servar och underhåller desto färre delar behöver vi byta. Det ligger i vårt intresse att hålla utrustningen i bra skick, vi ska bara se till att det fungerar för dem helt enkelt. Och en av våra styrkor är att vi utför service på alla typer av lyftutrustningar oavsett fabrikat, kommenterar Oskar Hultman, tidigare servicechef Örnsköldsvik Dematek.

Totalt arbetar sex certifierade servicetekniker från Dematek med fullserviceavtalet på Bosch Rexroth. En av dessa är Stenno Forsberg.

– Efter varje servicetillfälle har vi en genomgång över vad vi gjort och gör också en handlingsplan över vad som behöver åtgärdas framöver. Utöver det har vi kvartalsmöten där vi stämmer av läget tillsammans med de ansvariga på Bosch Rexroth, säger Stenno Forsberg.

Tilläggstjänst

En tilläggstjänst utöver fullserviceavtalet är att Dematek en gång per år utför en elsäkerhetskontroll och säkerhetskontroll på all lyftutrustning hos Bosch Rexroth. Elsäkerhetskontrollen innebär att man kontinuitetsmäter, det vill säga mäter att skyddsjorden fungerar och att det ej finns något avbrott. Säkerhetskontrollen innebär att Dematek kontrollerar nödstopp, gränsbrytare och överlastskydd. Detta kontrolleras även vid varje servicetillfälle. Efteråt märks lyftutrustningen med när kontrollen är utförd och när nästa kommer att ske.

Flyttning av lyftutrustning

– Under det senaste året har jag säkert arbetat åt Bosch Rexroth till 75 procent av min arbetstid. Det har då inte bara varit service utan även andra åtgärder som ombyggnationer och utbyte av äldre utrustning. Jag är bland annat inblandad i deras stora projekt Layout 2021 som påbörjades förra året. För att förbättra flödet i produktionen har de byggt om verkstaden och flyttat maskiner. Det här har också inneburit att vi behövt flytta en hel del av deras lyftutrustning så att de kommer åt överallt. En intressant utmaning, säger Stenno Forsberg.

– Det är en stor trygghet och fördel för oss att ha Dematek i huset. De kan vår lyftutrustning utan och innan och vi har ett mycket fruktbart samarbete, avslutar Tage Håkansson.

Se alla referenser