ABB Västerås

ABB:s robotenhet i Västerås valde KBK lättlastsystem till sin nya produktionsanläggning

I samband med att ABB i Västerås byggde om ett viktigt produktionsavsnitt i sin anläggning investerade företaget i ny lyftutrustning. Valet blev det världsledande skensystemet Demag KBK, som används i alla typer av produktionsmiljöer.

ABB:s robotenhet i Västerås är ledande inom automation som robotleverantör av industrirobotar, modulbaserade tillverkningssystem och service av industrirobotar. Mer än 90 procent av all produktion går på export och alla de stora biltillverkarna i världen finns bland kunderna. Vid anläggningen i Västerås arbetar cirka 1 200 anställda med utveckling och produktion.

Taktad flödesproduktion

Vid det aktuella produktionsavsnittet hade man tidigare stationsmontering, där mycket av all montering sker på en plats. För att effektivisera tillverkningen beslutades att istället gå över till så kallat taktat flöde, vilket innebär att man bygger i ett flöde med korta sekvenser.

25 stationer med lyftutrustning

Det här är en stor omställning som tagit cirka två år. På ABB hade man en klar bild över flödet och för varje arbetsstation gjordes en förstudie där det framgick vad produkterna skulle väga vid varje station och vad för typ av lyftutrustning som skulle behövas. I produk- tionen ligger vikterna som ska lyftas oftast mellan 3-500 kg och totalt var det frågan om 25 stationer där det behövdes ett lyftsystem per station. Lyftsystemet skulle hämta produkten från tidigare station och lämna vidare till nästa station, så varje telfer skulle kunna röra sig, före, under och efter stationen.

Serviceavtal

ABB i Västerås har sedan många år ett samarbete och serviceavtal med Dematek, gällande de 100-tals lyftredskap och lyftutrustningar som finns på företaget. Demateks servicetekniker utför löpande service och är hos ABB i stort sett dagligen. Från ABB:s sida värdesätter man att ha nära till support, vilket innebär att man snabbt kan få hjälp när det behövs. När det gäller sådana här omställningar kan det vara snabba ryck och då är närhet extra viktigt. Dematek har i det här projektet också fungerat som en speaking partner och har under arbetets gång diskuterat olika lösningar med de ansvariga på ABB. På så sätt kunde man enklare ta processen framåt och fatta snabba beslut.

Vitt KBK-system

“Det speciella med den här leveransen var att ABB i Västerås ville ha KBK-systemet i en speciell färg”

Speciell färgkod

Ansvarig säljare för projektet hos Dematek var Peter Viksten.

– Vårt lättlassystem KBK är den perfekta lösningen för den här typen av produktionsanläggning. Med systemet kan man enkelt och säkert lyfta och transportera gods av alla typer ovanför golvet. Givetvis skräddarsys KBK efter kundens önskemål. Till ABB.s robotenhet i Västerås levererade vi KBK-system i aluminium förutom där det var högre laster, där blev det KBK i stålutförande. Alla telfrar är frekvensstyrda (steglösa manövrering) och försedda med säkerhetskrok. Det enda speciella med den här leveransen var egentligen att ABB ville ha KBK-systemet i en speciell färg på. Normalt levereras det i röd färg men ABB ville ha systemet ljusgrått, säger Peter Viksten. Inom ABB har man låtit ta fram en färgskala för hur företagets anläggningar ska se ut. Inom modern industri vill man jobba med ljusa färger och ha ljusa lokaler. Man har därför även anpassat sina egna robotar efter detta och de levereras nu i vitt istället för som tidigare orange.

Montering samtidigt med produktion

Monteringen av lyftsystemen började förra våren och hela anläggningen färdigställdes denna vår. Utöver lyftututrustningen har Dematek även levererat stålet som håller uppe allt.

– En utmaning har varit att man gjort hela omställningen medan man producerat. Det har varit viktigt att ej störa produktionen och därför har mycket av rivning av gammal utrustning och uppmontering av ny fått ske på kvällar och helger. Arbetet har även behövts synkas mellan de olika hantverkare som varit på plats och jobbat samtidigt i lokalerna, säger Peter Viksten och fortsätter:

– Allt har dock gått bra och tidplanen har hållit. Vi är mycket nöjda med resultatet!

Se alla referenser