2015-10-09

Moduluppbyggd och flexibel: Demags nya lintelfer DMR

  • Modulbaserad konstruktion för unik spännvidd för olika lintelfervarianter
  • Alternativt C-byggform eller koaxial byggform
  • Tillval: Hög säkerhet tack vare intelligent styrning

Med den moduluppbyggda DEMAG-LINTELFERN DMR presenterar Terex Material Handling en ny lyftanordning, vilken täcker fler användningsmöjligheter utifrån ett grundutförande jämfört med alla befintliga lintelfrar på marknaden. Den moduluppbyggda lintelfern DMR (Demag Modular Rope Hoist) erbjuder en stor spännvidd beträffande komponenter med vilka en lintelfer kan konfigureras exakt för kundens individuella applikation. Lintelferkonfigurationens flexibilitet är tack vare detta unik på marknaden. Därigenom erbjuder DMR för första gången möjligheten till konstruktioner inom en produktbas i kompakt C-byggform eller i koaxial byggform.

Denna egenskap understryker lämpligheten hos den moduluppbyggda lintelfern både för klassiska traverskranar och trallor samt för stationära applikationer för maskin- och anläggningskonstruktioner, där lyft-, dragnings, åk-, håll- eller positioneringsuppgifter efterfrågas.

“Den moduluppbyggda Demag-lintelfern DMR underlättar även valet av den lyftanordning som krävs“, säger dr Thomas Bönker, Senior Direktor för Business Line Komponenten hos Terex Material Handling. ”Fram tills idag har man varit tvungen att jämföra olika produkter för att hitta rätt lintelfer för en bestämd applikation. Från och med idag kan vi erbjuda en lösning för varje applikation, baserad på ett grundutförande. Detta betyder: Maximal flexibilitet vid val av byggform, styrning, drivteknik och manövreringssätt.“ Tack vare den moduluppbyggda konstruktionen breddar DMR dessutom Demag-portföljen upp till storlek 16, vilken klarar av upp till 20 ton tunga laster.

Stort antal valmöjligheter

Den moduluppbyggda lintelfern DMR kan utföras som fotblock, en- och tvåbalkstralla eller underhängande tralla, allt efter kundens önskemål. De fem storlekarna är konstruerade för laster upp till 50 ton. När det gäller styrning kan kunden välja mellan den intelligenta styrningen Demag SafeControl, en konventionell kontaktorstyrning eller en egen styrning. Den intelligenta styrningen SafeControl sörjer för hög driftsäkerhet och ger förutsättningar för effektiva produktionsprocesser. Med SafeControl kan man förverkliga många olika tekniska egenskaper – från områdesförregling över tandemdrift till lastberoende hastighet – utan något problem.

Lyftdrivning och trallåkverk kan utföras för tvåstegshastighet eller steglös hastighet, allt efter kundens önskemål. Ett utmärkande drag för DMR är dess flexibilitet när det gäller val av tillbehör. Exempelvis kan man montera gränsbrytare för trallåkningen på höljet och strömavtagare i olika lägen, enkelt och noggrant – kan även anpassas under installationen av lyftmaskineriet eller trallan. För att uppnå hög dragkraft är enbalkstrallan med DMR som standard förberedd för drivning på två hjul (DualDrive), alternativt även för en andra trallåkmotor (DualDrive Plus), när en applikation så kräver. Lintelfern uppfyller minst kvalitetsstandarden FEM 2m som är vanlig på marknaden och är utförd i kapslingsklass IP55. Manövreringen av lintelfern sker alternativt med radio med den nya radiosändaren Generation D3 eller med kabelanslutet manöverdon. Med ett webbaserat konfigurationsverktyg väljer man önskade parametrar via enkla menyer – från byggform till styrning. Resultatet blir en moduluppbyggd lintelfer DMR, skräddarsydd enligt kundens individuella krav.

Tillverkningen startar i oktober 2015. Från fjärde kvartalet 2015 kan du som kund redan beställa fotblock och enbalkstrallor i C-byggform samt storlekarna 3, 5, 10 och 16 med upp till 16 tons maxlast. Under 2016 kommer därefter DMR i koaxial byggform, de återstående storlekarna och tvåbalkstrallorna – resp. underhängande trallorna. Tack vare dess breda användningsområde ersätter den moduluppbyggda lintelfern de aktuella serierna DR-Pro, DR-Com samt typen DR-Bas som finns i nyindustrialiserade länder och i USA.

Om Terex Material Handling

Med Demags industrikranar och krankomponenter är Terex MHPS GmbH en av världens ledande leverantörer av kranteknik. Kärnkompetensen på affärsområdet Terex Material Handling utgörs av utveckling, konstruktion och tillverkning av tekniskt krävande kranar, lyftanordningar och komponenter samt tillhandahållande av försäljnings- och servicetjänster för dessa produkter. Terex Material Handling har sin produktion på 19 olika orter på fem kontinenter och når sina kunder via representanter i över 60 länder.

Om Terex

Terex Corporation är en diversifierat utformad, globalt verksam tillverkare av en bred palett av maskin- och anläggningskonstruktioner. Företagets kärnuppgift är att utarbeta tillförlitliga, kundorienterade lösningar för ett stort antal användningsområden som exempelvis byggnads- och infrastruktur, sjöfartsnäring och transportföretag, stenindustrin, raffinaderier, energileverantörer, kommunal tjänstesektor och tillverkningsindustrin. Terex är verksam inom fem olika affärssegment: Aerial Work Platforms, Construction, Cranes, Material Handling & Port Solutions och Materials Processing. Terex stöder kunderna vid anskaffningen av maskiner och anläggningar med hjälp av sina finansprodukter och tjänster under Terex Financial Services. Ytterligare information hittar du på www.terex.com.

Se alla nyheter