2023-04-25

Dematek får återigen förtroendet att leverera traverskranar till Ringhals kärnkraftverk

Bild: Vattenfall AB

För att säkerställa en fortsatt drift av Ringhals kärnkraftverk pågår ett omfattande arbete med att byta ut uttjänt lyftutrustning. I det arbetet så kontrakterar Vattenfall återigen Dematek, nu i etapp 2, där man beställer fyra stycken traverskranar där två traverskranar är ”L3 klassade”. Vi på Dematek är stolta över att återigen få förtroendet av Vattenfall och vi ser fram emot att arbeta tillsammans i detta viktiga projekt för att trygga Sveriges framtida elförsörjning.

Ringhals lyftutrustning börjar bli gammal och därför så investerar nu Vattenfall i sitt program ”Lifting Equipment 60 years service” för att säkerställa driften och säkerhetskraven av Ringhals kärnkraftverk. Lyftutrusningen är en viktig del av produktionen och därmed är kraven oerhört stora på design, tillverkningsprocess, tillgänglighetsmått och det övergripande kvalitetsarbetet. För att tillgodose dessa krav har Vattenfall beställt två stycken lågbyggda anpassade traverser med 3,2 tons lyftkapacitet av Dematek. För att kunna lyfta radioaktivt avfall så behöver Vattenfall två tvåbalkstraverser där den ena klarar upp till 16 ton och den andra 8 ton. För att klara av att lyfta radioaktivt avfall så behöver traverskranarna vara klassade enligt Swedish Radiation Safety Authority SSMFS-L, en så kallad ”L3 klassning”. Det är inte många leverantörer som klarar av dessa krav, men Dematek har under de senaste åren gjort en medveten satsning för att få en djupare förståelse över frågeställningar och krav som krävs för att bli en trygg partner för kärntekniska anläggningar.

Dematek kommer att genomföra leveransen tillsammans med sin partner Siempelkamp Krantechnik GmbH där man tillsammans säkerställer kvalité och genomförandet enligt överenskomna planer och kontroller. Montage kommer att ske löpande med start Q4 2023 och avslutas i Q2 2024

Efter en lång process som påbörjades i början på 2022 är det skönt att kunna komma i mål

Fredrik Wollmér, projektsäljare på Dematek AB

Från Dematek är det Fredrik Wollmér och Thomas Henriksson, teknisk projektledare, som har arbetet med projektet. Dematek är mycket stolta över förtroendet som man fått från Vattenfall AB och det är både inspirerande, spännande och utvecklande att få vara delaktiga i ett sådant pass speciellt projekt där det ställs väldigt höga krav.

Se alla nyheter