2018-05-23

Välkommen tillbaka Fredrik Wollmér!

Grattis alla kunder! Vår säljare Fredrik Wollmér är nu tillbaka i region syd. Med Landskrona som utgångspunkt kommer han tillsammans med Mathias Rohde (även han säljare) kunna stå till er tjänst. Båda killarna har lång erfarenet inom lyft och materialhantering och vi är förstås glada över att Fredrik efter en kortare tid hos annan arbetsgivare nu valt att komma tillbaka. Vi önskar er båda lycka till!

Se alla nyheter