Gör en intresseanmälan

Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning av tidigare utbildning

Denna utbildning vänder sig till användare av lyftinrättning och lyftredskap. Efter 5 år rekommenderas en repetitionsutbildning.

För förare av lyftinrättningar med åkrörelser och flera lyftredskap

Repetitionsutbildning av tidigare utbildning

För förare av lyftinrättningar med åkrörelser och flera lyftredskap. (Anpassad utbildning.)

  • Kunskapsprov
  • Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter.
  • Lyftinrättningens dagliga kontroll
  • Lyftredskapens: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
  • Lastkoppling. Arbetsvinklar
  • Körövning, Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av lyftinrättning och lyftredskap.
Efter 5 år rekommenderas en repetitionsutbildning.

Utbildningens längd påverkas av

Vilken typ av tidigare utbildning och om man behöver ytterligare kunskap för att förhindra felaktiga beteenden.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall. AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor

Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter,
Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och
körning?

Denna utbildning ger förnyat krankort för den del utbildningen avser.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

    Kontakta mig angående följande kurs/kurser:    Vill du komma i kontakt med oss på Dematek Utbildning är du varmt välkommen att ringa eller skicka ett mail. Du når oss på 08-603 34 00 eller utbildning@dematek.se