dematek utbildning4
dematek utbildning3
dematek utbildning2
Slider

Mobila arbetsplattformar

Utbildning i mobila arbetsplattformar minskar olyckor och slitage.

Behövs det utbildning?
Många olyckor inträffar vid arbete med mobila arbetsplattformar. Bristande kunskap och felaktig hantering är ofta orsaken. Med vår utbildning lär ni, eller era medarbetare, er att hantera mobila arbetsplattformar för att minska antalet olyckor/tillbud och onödigt slitage på material. Att man tidigare har använt mobila arbetsplattformar i arbetet betyder inte att man känner till alla riskmoment, förebyggande underhållspunkter och säkerhetsföreskrifter enligt Arbetsmiljölagen. Vi utbildar enligt SS-ISO 18878:2004 samt liftläroplanen LLP.

Syftet med LURs verksamhet
Liftutbildningsrådet (LUR) som är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR:s syfte är att utforma en branschgemensam läroplan och riktlinjer för utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar. Upprätta ett system med frivilliga auktoriserade liftutbildare och fastställa villkor för dessa. I övrigt verka för förbättringar avseende arbetsmiljö, handhavande och maskinkännedom avseende mobila arbetsplattformar.

Grundläggande liftutbildning
Liftläroplanen LLP beskriver vad en grundläggande liftutbildning bör innehålla. Den grundläggande utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del med avslutande prov. Den grundläggande utbildningen kan antingen genomföras som LLP Basutbildning eller LLP Begränsad utbildning.

LLP Basutbildning
LLP Basutbildning ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligt förekommande lifttyperna. LLP Basutbildning ger operatören behörighet att arbeta med liftar av typ A1, A2, A3 och B1, B2, B3.
LUR rekommenderar LLP Basutbildning till liftoperatörer som vill ha förutsättning att kunna välja rätt typ av lift för aktuell arbetsuppgift.

Exempel: En liftoperatör som arbetar inom byggindustrin.

Kursinformation

Mobila arbetsplattformar

Maskinintroduktion

Efter att liftoperatören genomgått en grundläggande liftutbildning enligt LLP, i form av Basutbildning eller Begränsad utbildning, ska en maskinintroduktion genomföras varje gång faktiskt arbete påbörjas med en ny liftmodell. En maskinintroduktion innebär att den redan utbildade liftoperatören blir visad liften av en annan utbildad liftoperatör som är väl förtrogen med den specifika liftmodellen.

Hänvisningar

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som ansvarar för, hanterar eller kör mobila arbetsplattformar.

Kursen omfattar

Skyldigheter och rättigheter
Olyckor som ägt rum
Aktuella lagar och föreskrifter
Klassindelning av mobila arbetsplattformar
Konstruktion och funktionssätt
Nödsänkning
Underhåll och dokumentation
Praktiska övningar

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett kursbevis.

Kurslängd

8 timmar.

Giltighetstid är 5 år

Repetitionsutbildning

Efter 5 år är det dags att förnya sin utbildning och där är tidsåtgången enligt Liftutbildningsrådet (LUR) 4-8 timmar och dessa genomförs enligt standarder samt läroplan.


Grupp A: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastenstyngdpunkt alltid
är innanför stjälpningskanterna.

Grupp B: Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt kan
komma utanför stjälpningskanterna.

Typ 1: Körning är endast tillåten med Mobilplattformen i dess transportläge.

Typ 2: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassit.
(Liftar av kategori 2 är inte så vanligt förekommande och generellt kan sägas att de
endast används av specialistföretag.)

Typ 3: Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en kontrollplats på
arbetsplattformen. Anmärkning: Typ 2 och 3 kan kombinerasIntresseanmälan

 
Namn

Invalid Input
E-post

Invalid Input
Kontakta mig angående följande kurs:

Invalid Input
Företag

Invalid Input
Telefon

Invalid Input


Ogiltig inmatningDownloads