dematek utbildning4
dematek utbildning3
dematek utbildning2
Slider

Lyftutbildning

Att ha rätt lyftutbildning i bagaget kan vara A och O för dig som operatör av en lyftinrättning men också
för de människor som vistas runtomkring. Människor ska inte behöva riskera att skadas, än mindre att dö,
i jobbet. Ska vi närma oss det målet, måste fler ute på arbetsplatserna engagera sig i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. I alla typer av företag eller verksamheter kan en eller flera personer göras ansvariga för
en inträffad olycka. Inom allt säkerhetsarbete är dock företagets vilja att genomföra det helt avgörande.

De allra flesta olyckorna i samband med lyftoperationer orsakas av bristfällig riskbedömning, felvalda
och felanvända lyftredskap samt otillräcklig kommunikation mellan lastkopplare, signalman och kranförare
det är därför viktigt att se till att du/ni är rätt utbildad.

Oavsett om det är en traversutbildning, mobila arbetsplattformar eller fallskydd- Dematek har utbildningen för dig!

Kursinformation

Lyftutbildning modul 1, 1:1, 1:2

Utbildningsmodul 1, 4 timmar

Arbetsmiljöregler för flera utbildningar

 • Från EG-direktiv till nationell lag.
 • Arbetsmiljölagen
 • AFS:ar
 • Vem har ansvar och vilket ansvar?

Denna utbildning är grunden till flera utbildningar som kran, truck, mobila arbetsplattformar, fallskydd mm.

Den avhandlar regelverket från EG-direktiv, arbetsmiljölagen till de föreskrifter som gäller för arbetstagare och arbetsgivare. Deltagare skall få förståelse för vilket ansvar som de har i sin anställning.


Utbildningsmodul 1:1, 4- 6 timmar.

För enkla lyftinrättningar utan åkrörelser med 1-2 lyftredskap.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens kontroll, användning, begränsningar
 • Enkel lastkoppling
 • Modul 1 för lyft ingår


Denna utbildning vänder sig till användare av enkla lyftinrättningar som lättlastsystem, telfer och svängkran med 1-2 lyftredskap, till exempel som sling och lyftöglor.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter och Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen?
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säker lastkoppling mm?


Utbildningsmodul 1:2, 6- 8 timmar

För enkla lyftinrättningar utan åkrörelser med flera lyftredskap.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling
 • Modul 1 för lyft ingår

Denna utbildning vänder sig till användare av enkla lyftinrättningar som
lättlastsystem, telfer och svängkran med många lyftredskap, som till exempel
sling, kätting, lyftöglor, schacklar vid olika arbetsstationer.

Utbildningens längd påverkas av utbildning om de olika redskapens kontroll, användning, begränsningar som användaren skall ha.

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter och Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen?
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säker lastkoppling mm?

Lyftutbildning modul 2, 2:1, 2:2

Utbildningsmodul 2, 8 timmar

För enkla lyftinrättningar med åkrörelser och 1-2 lyftredskap.

 • Aktuella arbetsmiljöregler.
 • Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskap: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkopplig
 • Körövning & examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av enkla traverskranar med 1-2 lyftredskap, som till exempel enklare ok, sling och kätting.

Utbildningens längd påverkas av: 

 • De olika redskapens kontroll, användning och begränsningar.
 • Körning av kran och lastkoppling

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla.Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskraven är för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Denna utbildning ger begränsat krankort.


Utbildningsmodul 2:1, 12 timmar

För lyftinrättningar med åkrörelser och flera lyftredskap. Lätt körning.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling. Arbetsvinklar
 • Körövning, Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av enkla traverskranar med flera
lyftredskap till exempel sling, kätting, lyftöglor och schacklar.

Utbildningens längd påverkas av:  

 • De olika redskapens kontroll, användning och begränsningar
 • Körning av kran och lastkoppling

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall. AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll, kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Denna utbildning ger begränsat krankort.


Utbildningsmodul 2:2, 16 timmar

För lyftinrättningar med åkrörelser och flera lyftredskap. allmän körning.

 • Aktuella arbetsmiljöregler
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lyftinrättningens dagliga kontroll
 • Lyftredskapens: Underhåll, kontroll, användning, begränsningar
 • Lastkoppling, Arbetsvinklar
 • Körövning, Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap till exempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar.

Utbildningens längd påverkas av:  

 • De olika redskapens kontroll, användning och begränsningar.
 • Körning av kran och lastkoppling ca. 8 timmar

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll, kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning mm?

Denna utbildning ger begränsat krankort.

Lyftutbildning modul 3

Utbildningsmodul 3, 16 timmar

(förkunskaper modul 2:2)
    
För förare av lyftinrättning med avancerad körning och lastkoppling tunga lyft samt personlyft i korg.

 • Lastberäkning
 • Lastvinklar, lastreducering för olika redskap
 • Osymmetriska laster
 • Lastkopplig.
 • Riskanalyser
 • Signalering
 • Körövning i körgård
 • Examinering

Denna utbildning vänder sig till användare av traverskranar med flera lyftredskap tillexempel ok, sling, kätting, lyftöglor och schacklar. Utbildningen skall ge kunskaper för svårare krankörning och lastkoppling.

Utbildningens längd påverkas av:  
Övning i körgård där deltagare skall kunna köra flera åkriktningar samtidigt samt signalering, lastberäkning och lastkoppling osymmetriskt gods praktik (ca. 10 timmar).

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3, § 3 skall Arbetsgivaren se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs så att han/hon inte utsätts för ohälsa och olycksfall.

AFS 2006:6 § 29 beskriver i stora drag vad man ska ha för utbildning. Aktuella arbetsmiljöregler, kunskaper om uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Standarden SS-ISO 9926-1 rekommenderar vad utbildningen skall innehålla. Standarden ISO 15513 beskriver vilka kompetenskrav som finns för Förare, Lastkopplare, Kontrollant och Signalman.

Viktiga frågor:
Har medarbetaren tillräcklig kunskap om Säkerhetsföreskrifter, Daglig tillsyn av lyftanordningen och lyftredskapen, Säker lastkoppling och körning?

Denna utbildning ger krankort.

Repetitionsutbildning

KIKA Krananvändare i kärntekniska anläggningar

KIKA Utbildningar. Krananvändare i kärntekniska anläggningar

Vi på Dematek är mycket stolta över att vara en av få i Sverige som tillhandahåller
lyftsäkerhetsutbildningar för kärnkraftsindustrin. KIKA-utbildningen är den utbildningsnivå
som krävs för att arbete med lyft i Kärntekniska anläggningar.KIKA Grå Grundutbildningkursen ger
kunskap om vilka lagar, föreskrifter och standarder som reglerar lyft. Kursen ger också insikt om
arbetsuppgifter och olika funktioner inom lyftarbete.Kursen är en förutsättnng för att gå KIKA Grön.
 
Denna kurs rekommendeas för personer i arbetsledning för lyft.
Kurstid 4 timmar
Examinering skriftligt prov.
Ger ingen behörighet för att köra lyft.
 
KIKA Grön utbildning, för Lastkopplare, signalerare, lyftledare.
Förkunskaper KIKA Grå.( KIKA Grå och Grön kan erhållas sammtidigt)
Kursen vänder sig till de som skall arbete som Lastkopplare, signalerare och lyftledare
samt köra mindre lyftinrättningar och laster, upp till 3 ton.
Kursen är en förutsättning för KIKA Gul utbildning, utbildning till traversförare.
 
Kurstid 16 timmar varav ca.8 timmar praktik
Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
Behörighet att vara lyftledare, lastkopplare, signalerare samt köra kran och laster med max last 3 ton.
Repetitionskrav vart 5:e år.
 
KIKA Gul utbildning för traversförare med grundbehörighet.
Förkunskaper KIKA Grå och Grön,
Kursen vänder sig til den som skall köra travers i kärnkraftverk med viss begränsning.
Kursen är en förutsättning för vidare tilläggsbehörigheter såsom ladda bränsle, personlyft mm.
 
Kurstid 16 timmar varav ca.10 timmars praktik.
Examinering med skriftligt och praktiskt prov.
Behörighet att köra traverskran på kärnkraftverk med begränsning för bränslekörning, personlyft mm.
Repetitionskrav vart 5:e år
 
Kontakta oss för mer information på utbildning@dematek.se

Hydraulkran/Lastbilskran

Vad säger lagen?

Det åligger arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har erforderlig utbildning och kunskap för att undgå
risker i arbetet. Arbetstagare som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska vara väl förtrogna med
riskerna och ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler
samt lyftanordningens eller lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområden,
begränsningar, underhåll och kontroller.

Vad innebär kraven?

Kraven innebär att man ska ha dokumenterad utbildning och teoretiska och praktiska kunskaper så att arbetet
kan utföras på ett säkert sätt. Den dokumenterade utbildningen ska omfatta lyftinrättningar, gällande lagar och
föreskrifter, lyftredskapens användning och kontroll, viktbedömning, hantering av gods och lastkoppling.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 §

AFS 2006:6

SS-EN 1677-3

SS-ISO 9926-1

SS-ISO15513

SS 7680004

Till vem riktar sig utbildningen?

Arbetstagare som använder lastbilskran och fast monterad hydraulkran.

Hydraulkransutbildningen/Lastbilskran omfattar:

Arbetsmiljölagen Ansvar
Aktuella AFS Standarder, normer
Hydrauliksystem Handhavande
Olyckor och tillbud Lastkoppling
Lyftredskap Säkerhetsföreskrifter
Hängpanelstyrning Radiostyrning
Signalering Körning


Kurslängd 16 timmar.

Utbildning i användning av bakgavellyft

En bakgavellyft används för att lyfta eller sänka tung last, vilket kan orsaka skador om säkerhetsföreskrifterna
i lyftens manual inte följs. Det är arbetsgivarens skyldighet att sörja för att operatörer av bakgavellyft behärskar
lyften och är insatt i föreskrifterna för dess användning. Denna utbildning vänder sig till dig som användare av
bakgavellyftar.

Utbildningen omfattar:

 • Arbetsmiljölagens lagar och föreskrifter gällande användning av bakgavellyft.
 • Aktuella brott enligt brottsbalken
 • Förarinstruktioner
 • Manövrering
 • Användningsområden
 • Daglig kontroll
 • Veckovis kontroll
 • Förebyggande åtgärder
 • Servicepunkter

Utbildningens längd är 8 timmar.

Kontrollant/Tillsynsman


Det är viktigt att tillsynsman/kontrollant har dokumenterade kunskaper om konstruktion, användning
och skötsel av lyftredskapen. Lyftredskap är allt som förbinder kranens krok med lasten. När lyftredskap
används för lyft av last är det viktigt att dessa är väl underhållna och kontrollerade för att uppnå en
betryggande säkerhet vid användning.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 2 §

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:4

IKH 768 00 04

Kursen omfattar:

 • AML och AFS
 • Lyftredskapens konstruktion
 • Praktiska övningar
 • Teoretiska och praktiska prov
 • Standarder
 • Kassationsnormer
 • Registrering

Till vem riktar sig kursen?

Till dig som är en erfaren operatör. Kursen förutsätter att du har genomgått utbildningsmodul 2:2
för kranförare någon gång under de senaste fem åren.

Examination

Efter godkända prov utfärdas kursintyg och kursbevis.

Kurslängd

16 timmar.Intresseanmälan

 
Namn

Invalid Input
E-post

Invalid Input
Kontakta mig angående följande kurs:

Invalid Input
Företag

Invalid Input
Telefon

Invalid Input


Ogiltig inmatningDownloads