dematek utbildning4
dematek utbildning3
dematek utbildning2
Slider

Instruktörs- och handledarutbildning

För användare av lyftutrustning och lyftredskap

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har den utbildning och kunskap som krävs för att undgå risker i arbetet. Arbetstagare som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska vara väl förtrogna med riskerna och ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler samt lyftanordningens eller lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområden, begränsningar, underhåll och kontroller.

Kursinformation

Instruktörs- och handledarutbildning

Vad säger lagen?

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har den utbildning och kunskap som krävs för att undgå risker i arbetet. Arbetstagare som använder lyftanordningar eller lyftredskap ska vara väl förtrogna med riskerna och ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Kunskaperna ska omfatta aktuella arbetsmiljöregler samt lyftanordningens eller lyftredskapets uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområden, begränsningar, underhåll och kontroller.

Vad innebär kraven?

Kraven innebär att man ska ha dokumenterad utbildning och teoretiska och praktiska kunskaper så att arbetet som instruktör och handledare sker på ett kvalificerat sätt. Den dokumenterade utbildningen ska omfatta kranförarutbildning, utbildning till tillsynsman för lyftredskap, servicetekniska kunskaper som rör lyftområdet samt pedagogiska kunskaper.

Hänvisningar

Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 §
AFS 2006:6
SS-EN 1677-3
SS-ISO 9926-1
ISO15513    (detta är bara en iso standard  i nu läget)
SS 7680004

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till arbetstagare som ska vara instruktörer och handledare till förare av lyftinrättning.

Kursen omfattar

Arbetsmiljölagen
Ansvar
Aktuella AFS
Standarder, normer
Handhavande
Olyckor och tillbud
Lyftredskap användning och kontroll
Säkerhetsföreskrifter, säkerhetskomponenter
Hängpanelstyrning, radiostyrning, hyttkörning
Lastkoppling
Krankörning
Signalering
Riskanalys

Examination

Kursdeltagaren examineras genom teoretiska och praktiska prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg.

Kurslängd

Beroende av vilken lyftinrättning som instruktören skall utbilda för.
Ca 24-40 timmar.

Bokning kan göras direkt på 020-59 10 00
eller på utbildning@dematek.seIntresseanmälan

 
Namn

Invalid Input
E-post

Invalid Input
Kontakta mig angående följande kurs:

Invalid Input
Företag

Invalid Input
Telefon

Invalid Input


Ogiltig inmatning