Tjänster

Tjänster

Heltäckande service

Att välja Dematek som leverantör innebär att du inte behöver någon annan. Utöver ett komplett sortiment, ett heltäckande serviceutbud och våra utbildningar erbjuder vi också flera kompletterande tjänster för din verksamhet.

Kranbanemätning

Undvika onödiga driftsstopp genom regelbunden kontroll av din kranbana, förhindra kostsamma reparationer och att olyckor inträffar, upptäcka skador som kan åtgärdas innan något allvarligt händer. Att regelbundet mäta sin kranbana ger bästa förutsättningen för en felfri drift som därmed maximal produktionssäkerhet. Överskrids kranbanans toleransgränser så medför det nedsatt körbeteende och därmed optimal systemtillgänglighet samt till en snabb förslitning av hjulen, plötsliga ryck samt förändring av körhastigheten osv. Endast en perfekt kranbanan och krangeometri säkerställa bästa köregenskaper och minimerar risken för driftstopp.

Riskanalys

Arbetsmiljön är alltid i fokus hos Dematek. Vår riskanalys görs därför av våra mest erfarna certifierade servicetekniker. Analysen gäller alla typer av maskiner inklusive truckmiljöer. I en riskanalys ingår en analys av arbetsplatsen i sin helhet, hela maskinparken och även sekvenser i verksamheten. Vi analyserar var riskerna finns och hur man förhindrar olyckor.

Konstruktion

Hos Dematek finns konstruktörer, mekaniska konstruktörer och el konstruktörer med lång erfarenhet. Med deras specialisthjälp kan du konstruera det du behöver och som inte finns färdigt. De fungerar även som rådgivare i förstudier.

Konditionskontroll på kran

Konditionskontroll är mycket omfattande och genomförs av våra mest erfarna servicetekniker. Under en Konditionskontroll kollas allt som till exempel växellådor, slitagedelar, mätning av nerböjning på balk, sprickindikationer, elkomponenter, kablage och kontroll av infästningar. Vi genomför även en intervju med kranägaren om hur kranen används. Efter en Konditionskontroll utfärdas ett dokument på hur kranen mår i detalj och du får även en livstidsbedömning. En konditionskontroll måste alltid göras om du till exempel vill öka lyftkapaciteten. Genom vår Konditionskontroll får du reda på hur din utrustning mår och ger dig därmed möjlighet att planera framtida investeringar bättre.

Montage

Dematek har ett brett sortiment av produkter. Och allt vi säljer monterar vi också. För dig som kund betyder det trygghet, bekvämlighet och ekonomiska fördelar. Inför varje montage görs en riskanalys för att se var riskerna finns och hur vi förhindrar olyckor. Vid så kallade forcerade montage förekommer det att vi jobbar i tre skift för att få allt på plats inom önskad tid. Självklart monterar vi även ändra fabrikat.

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande: