Ställagebesiktning

Ställagebesiktning

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att ha rutiner för att kontrollera att pallställens hållfasthet inte påverkats i driften.

Våra Servicetekniker utför besiktningar av pallställ och åtgärdar brister och fel. Bland annat kontrolleras deformationer på bland annat stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar och stag. Vi gör även en riskanalys över hur stora riskerna är på arbetsplatsen.

Enligt Svensk Standard måste ställage kontrolleras minst var 12:e månad. Dematek säljer även skydd för pallställ som motverker skada vid en eventuell påkörning av en truck. Mer information om våra påkörningsskydd hittar du här.

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande: