Service av portar

Service av portar

Dematek servar alla typer av portar inom industrin

Dematek servar alla typer av portar inom industrin. Enligt nuvarande regler från Boverket skall kontroll av portar ske minst 2 ggr/år.

Avtalsservice innebär att ni som kund tecknar ett avtal med oss och där med får förtur. Vi utför underhållsservice i form av 2 kontrollbesök per år. Efter utförd service lämnas ett protokoll på varje serviceobjekt. Genom dessa protokoll får fastighetsägaren en indikation på portens status, men får även reda på eventuella åtgärder som bör vidtas exempelvis före nästa besiktning av porten.

Servicen utförts i enlighet med Boverkets bestämmelser.

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande: