Processkranar för alla ändamål med säker strömtillförsel
Demag traverskran
Slider

Service av traverser, telfrar, svängkranar och lyftredskapUndvik driftsstopp och minimera olycksrisker- håll din kran och lyftutrustning i toppform! Dematek erbjuder kranservice och service av lyftredskap genom Sveriges största organisation inom lyftteknik.

I dagsläget har vi över 100 välutbildade servicetekniker som monterar, reparerar och servar alla fabrikat av lyftutrustning. Utöver dem finns en rad olika konstruktörer och specialister till din hjälp.

Det kan gälla allt från service av den lilla kättingtelfern till mer omfattande service av en kran, travers eller lättlastsystem. Vi erbjuder:

Genom våra servicetekniker och våra specialistkompetenser ser vi till att din vardag fungerar, minimerar risken för driftsstopp och planerar för framtida behov. Hos Dematek är arbetsmiljön alltid i fokus och mycket av vårt arbete handlar därför om att minimera olycksriskerna genom noggranna riskanalyser.

 

Certifierade Servicetekniker

Hos oss får du alltid tillgång till väl utbildade tekniker som jobbar utefter de lagar och krav som finn. Vi utför servis en linligt Svensk Standard SS 768 00 04. Som ett led i att vara kompetenta och välutbildade har vi på Dematek infört begreppet certifierad servicetekniker. Certifieringen innebär en återkommande utbildning av samtliga servicetekniker på Dematek. Den innehåller fyra delar:
1 Måsteutbildning
Här ingår elsäkerhets-utbildning, utbildning för att köra kran och mobila plattformar, heta arbeten etc. Utbildningen är delvis beroende på vilken typ av lyftutrustning man har som specialitet.
2 Produktutbildning Den självklara löpande utbildningen för servicetekniker i produkternas tekniska uppbyggnad och reparationsmetoder, utbildningar som ständigt uppdateras.
3 Kundspecifika utbildningar
Det kan t.ex. gälla att jobba vid spår (tågmiljö).
4 Allmänna kurser inom lyftteknik Grundläggande lyftdonsutbildning.

 

Grundservice

Genom att teckna avtal om Grundservice minskar du risken för driftstopp. Grundservicen är ett förebyggande underhåll och görs beroende på hur intensivt maskinerna används. Allt från varje vecka till en gång i kvartalet förekommer. Efter utförd service får du en servicerapport där vi påtalar eventuella fel. Vid Grundservicen gör vi även vissa enklare åtgärder som smörjning av linor, linledare, kuggdrev och kätting med mera. Grundservicen planeras alltid och utförs när det passar din produktion.

Akutservice

Alla oplanerade stopp i produktionen är dyrbara. För att minimera kostnaderna vid eventuella stopp erbjuder Dematek akutservice, under och även efter kontorstid. Ibland kan vi hjälpa till över telefon, men i de flesta fall behöver vi komma ut till dig. Alla våra kunder har tillgång till vår akutservice. Men som avtalskund har du förtur.

Ombyggnader och uppgraderingar

Dematek utför både ombyggnader och uppgraderingar av dina lyftanordningar. Vid en ombyggnad byts vissa delar, men det mesta sparas. Ett exempel på ombyggnad är att byta ut elutrustning och övriga slitdelar på lyftutrustningen. En ombyggnad förlänger livslängden på din utrustning. Vill man öka höja lastvikten på en kran måste den genomgå en uppgradering. Momentet innebär att man byter fler komponenter än man sparar. En uppgradering är en modernisering av lyftutrustningen. Man ger den helt enkelt ett nytt långt liv.

 

Förfrågan

Namn (*)

Invalid Input
E-post (*)

Invalid Input
Postnummer (*)

Ange postnummer
Ytterligare info

Invalid Input
Företag (*)

Invalid Input
Telefon

Invalid Input
Förfrågan gäller följande (*)

Invalid Input


Ogiltig inmatningDownloads