Generalöversyn

Generalöversyn

Vår kompetenta generalöversyn optimerar era lyftmaskinerier

Vår kompetenta generalöversyn optimerar era lyftmaskinerier. Generalöversynen gör det möjligt för er att fortsätta använda era lyftmaskinerier, även efter att den teoretiska användningstiden gått ut.

Rättslig bakgrund

Lagstiftningen föreskriver att maskindrivna lin- och kättingtelfrar samt lyftmaskinerier ska tas ur drift efter att den teoretiska användningstiden löpt ut (BGV D8). Detta gäller dock inte om en generalöversyn genomförs. Gör man det, börjar därefter en ny säker driftsperiod (Safe Working Period, SWP).

Generalöversyn med tillverkargaranti

Generalöversynen genomförs av våra erfarna servicetekniker. Vi arbetar uteslutande med originalreservdelar och Demags standardmaterial och komponenter. Efter en avslutande funktionskontroll av den renoverade anläggningen får ni ett kontrollcertifikat. Certifikatet anger den nya teoretiska användningstiden. För de arbeten som genomförts inom ramen för generalöversynen lämnas 24 månaders garanti.

Generalöversyn på plats

Tack vare vårt omfattande servicenät kan vi erbjuda våra kunder att genomföra en generalöversyn direkt på plats.

Fördelar

 • Kort stilleståndstid för er anläggning
 • Vi anpassar arbetet till era tidsmässiga önskemål
 • Kommunikationen underlättas på plats
 • Alla delar kan justeras vid behov

Generalöversyn

Vi kan även genomföra generalöversynen av lin- och kättingtelfrar av alla typer och storlekar.

 • Korta genomloppstider
 • Kostnadsfritt kostnadsförslag och aktuell teknisk tillståndsrapport
 • Nylackering
 • Kassering av utbytta delar utan kostnad
 • Utförlig dokumentation
 • Kättingtelfrar till låns utan kostnad på begäran under tiden generalöversynen pågår
 • Priser för generalöversyn inklusive byte av de delar som behövs vid översynen.

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande: