Demag Status Control

Demag Status Control

Minska riskerna för maskinbortfall

Demag StatusControl: Fjärråtkomst i realtid – därigenom får ni alla aktuella, relevanta driftsdata och analyserna av dessa med optimal överblick. Ni minskar riskerna för maskinbortfall, optimerar era arbetsförlopp och gör det möjligt för er att planera underhållet av era krananläggningar strategiskt och optimalt.

Högre säkerhet

Demag StatusControl är ett effektivt förvarningssystem. Det informerar även om felaktig användning – precis som om det alltid skett “hemmavid“. Med Demag StatusControl har ni möjlighet att agera säkert – innan en risksituation uppkommer som tvingar er att reagera.

Ökad lönsamhet

Flera kranar, olika hallar, avlägset belägna produktionsenheter: Hittills har det endast hjälpt med ett fast och långfristigt underhållsschema för att kunna behålla en nödvändig överblick. Men ändå: Ett kranstillestånd kan inträffa snabbt på grund av hur kranen används. Endast en tidsmässigt optimerad planering av inspektions- och underhållsintervallen leder till att era krananläggningar får maximal tillgänglighet.

Högre tillgänglighet

Med hjälp av dataanalyserna med Demag StatusControl upptäcks riskerna för maskinbortfall långt innan de blir verklighet. Därmed kan ni även planera in byte av reservdelar i rätt tid. Tack vare Demag StatusControl är det möjligt att planera förebyggande underhåll. Och detta säkerställer att er anläggning kan fungera när ni behöver det.

Intuitiv manöverpanel

Anläggningsstatus alltid under kontroll – tack vare den intuitiva manöverpanelen
Ert gränssnitt till systemet: Demag StatusControl visar de nödvändiga värdena för er anläggning – och ger er tillgång till en diagnos i realtid:

  • Översiktlig design
  • Enkel att förstå
  • Okomplicerad att använda

Ytterligare information

Fördelar – En överblick
Anläggningsstatus alltid under kontroll – med egenskaper som ökar kranprestanda

Realtid-Kran-Analys
Ta fram aktuella data när som helst, var du än befinner dig och i realtid

Trådlös fjärråtkomst 

Dataöverföring från kran via WLAN eller GSM-avrop av data och utvärdering via internet

Oberoende av tillverkare/fabrikat 

Kan användas för alla kranar och lyftdon – med kontaktor- eller processorstyrning

Kan alltid kompletteras 

Flexibel, kan kombineras med befintliga kranar och lyftdon

Tolkning av driftsdata 

Enkelt avläsbar statusindikering; indikeras med hjälp av signallampor

Intuitiv manöverpanel
Kundanpassad informationsuppbyggnad och användarorienterad mjukvarudesign

Push-rapport vid statusförändring
Ett SMS eller ett telefonsamtal skickas direkt om ett tekniskt problem skulle uppstå (tillval): direkt till er eller till en servicetekniker

Serviceförfrågan

Gör din serviceförfrågan

Förfrågan gäller följande: