Vattenfall

Utmanande linbyte på travers i Forsmarks kärnkraftverk

Att byta linor på traversen som lyfter reaktortanklocket vid Forsmarks kärnkraftverk var ett uppdrag utöver det vanliga. 10 medarbetare från Dematek var delaktiga i det omfattande och utmanande arbetet som genomfördes i somras. Beställare var Forsmarks Kraftgrupp AB, som ägs av Vattenfall.

Linbyte under tisdpress

Forsmarks kärnkraftverk i norra Roslagen är Sveriges största elproducent och man producerar dagligen normalt 75 GWh. Kärnkraftverket har tre reaktorer varav Forsmark 3, som togs i drift 1985, är det nyaste. I reaktorhallen på Forsmark 3 finns en 165 tons-travers, som bland annat används för att lyfta tanklocket på reaktorn vid utbyte av bränsle i reaktortanken.

Bakgrunden till projektet var att Forsmark behövde genomföra en bearbetning av traversens lintrumma och samtidigt byta till en ny lina. Det är två linor om vardera 220 meter som går till lintrumman och linornas diameter är 44 mm. Ett linbyte innebär med andra ord ett mycket omfattande arbete med tanke på storleken och vikten. Forsmark genomförde en konkurrensutsatt upphandling som Dematek vann.

Tiden en utmaning

En stor utmaning med projektet var tiden. Totalt hade man fem veckor på sig att demontera de gamla linorna, bearbeta lintrumman och sedan montera nya linor. Deadline var satt till midsommar, därefter måste traversen kunna användas för att lyfta och transportera bränsle inför kommande driftsäsong.

“- Totalt var vi 10 medarbetare från Dematek som arbetade med det här uppdraget. Jag själv och min kollega Jimmy Gärling höll i projektet, styrde upp och planerade jobbet och sen hade vi sex servicetekniker, som arbetade i skift. Det var Dematek-tekniker från hela Sverige inblandade och vi hade även extra tekniker som backup om någon skulle bli sjuk, säger Erik Sjöberg, servicegruppchef Dematek region Öst.

Noggranna förberedelser

Arbetet startades med ganska kort varsel och det krävdes en noggrann planering in i minsta detalj. På grund av att det är ett kärnkraftverk och en miljö med strålning ställdes det krav på utbildning och genomgång av särskilda säkerhetsföreskrifter innan de som skulle arbeta med projektet fick tillträde. Till exempel krävdes det full skyddsutrustning när man skulle hantera linorna och inga verktyg fick tas in på området, det var bara Forsmarks verktyg som fick användas.

En av de servicetekniker som var delaktiga i projektet var Henriette Jakobsson.

– Jag och min kollega Johnny Berglund är ganska nya på Dematek och var därför med som lärlingar på projektet. Jag har bytt många linor på traverser under min korta karriär inom lyftbranschen, men inget som varit i närheten av detta. Det var ett jätteintressant, kul och väldigt spännande projekt, säger Henriette Jakobsson.

– Utöver övriga servicetekniker hade vi med Henriette och Johnny, utan kostnad för kunden. Det här projektet såg vi som en del i deras utbildning, men de var en otrolig tillgång att ha med i projektet, kommenterar Erik Sjöberg.

60 meters höjd

Reaktorn var i drift under hela arbetets gång, vilket också försvårade omständigheterna.

– Arbetet var väldigt avancerat, först att få ner linan uppe vid taket från 60 meters höjd och sen föra igenom en draglina att senare kunna använda och dra upp den nya stållinan med. Det tog i princip en vecka att demontera de gamla linorna, linhjul och byta lager och en vecka att montera de nya linorna. Dessutom byggdes det en ställning, på fem meters höjd från bottenplanet, för att kunna sätta upp trätrummorna med de nya linorna på. Detta för att kunna hantera återmonteringen så smidigt som möjligt, säger Henriette Jakobsson.

Lösningsorienterat samarbete

Tiden mellan demontering och återmontering av linorna genomförde Forsmarks personal bearbetning av lintrumman. Tack vare bra planering, timme för timme, och gott samarbete lyckades man genomföra linbytet på den utsatta tiden.

– Det var ett riktigt häftigt och komplext projekt där vi verkligen fick visa den samlade kompetens som medarbetarna på Dematek besitter. Jag vill också framhålla det goda samarbetet med Forsmark. Genom snabba beslut blev saker och ting gjorda och vi hittade hela tiden lösningar tillsammans som förde projektet framåt, säger Erik Sjöberg.

Se alla referenser