Rosemount Tank Radar

Rosemount Tank Radar valde Dematek till den nya produktionsanläggningen

I februari 2016 stod Rosemount Tank Radars nya anläggning i Mölnlycke klar. Här tillverkar företaget mätinstrument för radarbaserad nivåmätning. Anläggningen är skräddarsydd efter dagens behov och ger samtidigt företaget möjlighet att fortsätta utvecklas och växa. För att effektivisera produktionen valde Rosemount Tank Radar lyftutrustning från Dematek.

Rosemount Tank Radar AB är ett helägt dotterbolag inom den amerikanska koncernen Emerson. Företaget är världsledande inom radarbaserad nivåmätning för tankfartyg, raffinaderier och processindustri. Tidigare var företaget etablerat i Gamlestaden, där produktionen var utspridd på flera olika ytor.

Allt under ett tak

– I och med den nya anläggningen har vi allt samlat under ett tak samtidigt som det ger oss möjlighet att utveckla verksamheten och expandera, säger Karl Nyström, industriell projektledare på Emerson. Den nya kontors- och produktions- byggnaden innehåller forskning och utveckling, marknadsföring och produktion. Byggnaden är på totalt 17 000 kvadratmeter och här arbetar cirka 400 personer.

– I samband med flytten tittade vi över produktionslayouten för att utveckla och effektivisera vår tillverkning. I Gamlestaden hade vi haft tillverkning sedan 1978 och produktionen hade byggts ut vartefter med nya lösningar, vilket givetvis gjort att allt inte var optimalt för dagens krav. Inte minst gällde det vår lyftutrustning, där vi hade en blandning av olika lyftsystem och fabrikat. De produkter vi ska lyfta väger max 100 kg och mycket av lyftutrustningen är för att transportera produkter i produktionsflödet i anläggningen, säger Karl Nyström.

Rosemount Tank Radars produktionsanläggningen i Mölnlycke

“Vi uppskattar att Dematek kunde hjälpa oss med helheten när det gäller lyft, allt ifrån ny utrustning till ombyggnationer och service”

Hjälp med helheten

Inför flytten tittade man över hela materialhanteringen inom produktionen. Därefter gick företaget ut i en upphandling av ny lyftutrustning.

– Vi valde Demateks erbjudande. De hade rätt typ av lösningar för vår produktion och kunde även hjälpa oss när det gäller helheten inklusive service, säger Karl Nyström.

Robert Sandén på Dematek var ansvarig säljare för affären.

– De ansvariga besökte oss även för att testa utrustningen innan de bestämde sig. De valde våra steglösa telfrar vilket ger en fin rörelse och underlättar deras hantering av känsliga produkter, berättar Robert Sandén.

Projektet startade sedan med att Dematek gick igenom den befintliga lyftutrustningen för att avgöra vad som skulle flyttas över till de nya lokalerna, vad som behövde graderas upp och vad som skulle bytas ut.

– Från deras gamla anläggning flyttade vi över tre svängkranar och två lättlastsystem, berättar Robert Sandén.

Nya lyftutrustningar

Till produktionsanläggningen i Mölnlycke levererade Dematek sex nya lyftutrustningar, inklusive nytt upphängningsstål och montage.

– Det var ett KBK lättlastssystem i aluminium, 65 meter lång bana och en travers på 125 kg, som används vid test av system. Ett KBK lättlastsystem i stål, 35 meter bana som pendlades ned från taket fyra meter, med två traverser á 125 kg vardera att användas vid tillverkning och montage. Ett KBK lättlastsystem som lyfter 400 kg vid en station där det behövs lite tyngre lyft. Ett KBK lättlastsystem med 13 meter bana, inbyggd strömskena och manövrering med radio, som lyfter 1 ton med steglös telfer och 12 meters lyfthöjd i en tankhall. Ett KBK lättlastsystem med 9 meter bana, som vi byggde ihop med kundens befintliga lättlasttravers på 125 kg. Dessutom var det med en liten svängkran med 3 meters arm och 100 kg maxlast, berättar Robert Sandén.

All utrustning som produceras på Rosemount Tank Radar ska sitta i tuffa miljöer och fungera exakt. Därför har man haft en mycket noggrann kvalitetskontroll på fabriken.

– Varje utrustning monteras ihop och testas innan de levereras till kund. Därför har vi en lång hall där det nya lättlastsystemet i aluminium är monterat. Här monterar vi ihop ett antal rostfria rör i vilka vi testar radarn. Tidigare hade vi ingen lyft vid denna station, så det har nu blivit en väldigt stor förbättring av arbetsmiljön här, säger Karl Nyström. Dematek började montera lyftutrustningen i Mölnlycke i januari 2016. Sedan anpassades montaget vartefter byggnationen av anläggningen framskred, tills allt var klart och igångkört.

– Allt fungerar som det var tänkt och vi uppskattar att Dematek kunde hjälpa oss med helheten när det gäller lyft, allt ifrån ny utrustning till ombyggnationer och service. Att Dematek är en helhetsleverantör inom lyft underlättade vår flytt och innebär en rejäl uppgradering av vår produktion, säger Karl Nyström.

Se alla referenser