ABB Machines

Regelbundet underhåll håller ABB Machines stora kranpark i god form

Med en kranpark på över 80 objekt och dygnet-runt-produktion med många tunga lyft är det viktigt för ABB Machines att deras lyftanordningar mår bra. Och vägen till välmående maskiner stavas regelbundet underhåll. Där samarbetar de sedan länge med Dematek och serviceintervallet för den stora kranparken är idag fyra gånger per år. Att hålla lyftutrustningen i god form ger säkerhetsvinster för både produktion och medarbetare.

Dematek Service hjälper till med regelbunden underhållsservice

ABB Machines i Västerås tillverkar högeffektiva elmotorer och generatorer för många olika användningsområden och har kunder över hela världen. I produktionen görs ett stort antal lyft och anläggningen har en stor kranpark med hela 34 pelarsvängkranar, 39 traverser, fyra telfrar och fyra balancers.

För att alla objekt ska få den service de behöver för att må bra samarbetar ABB Machines sedan flera år tillbaka med Dematek som idag tar hand om allt i anläggningen som har med lyft att göra. Och en kranpark i den storleken innebär en omfattande underhållsservice. Att flera av kranarna börjar bli till åren gör det också extra viktigt att vårda dem med jämna mellanrum. Serviceintervallet är var tredje månad och underhållet genomförs enligt ett schema. Dessutom utför Dematek service för lyftredskapen en gång i halvåret.

“- Vi har ett tätt och bra samarbete med Dematek, de hjälper oss med alltifrån underhåll och service till akuta problem, berättar Johan Björkryd som är ansvarig för produktionsutveckling och underhåll på ABB Machines. ”

Underhållsåtgärder sker dagligen

Tim Lindell är servicetekniker på Dematek och arbetar i stort sett dagligen för ABB Machines med alltifrån att serva traverser till att ta emot samtal. Han är också en av de tekniker som utför det fortlöpande underhållet:

– Vid varje underhållstillfälle tittar vi bland annat igenom lyftlinor och bromsar, smörjer där det behövs, kontrollerar oljenivåer och lyssnar efter missljud i maskinerna. Att gå igenom alla objekt tar sin tid, runt 80 till 100 timmar, som vi måste sprida ut med hänsyn till produktionen. Det kan vara en utmaning att planera och hitta lämpliga luckor ibland, men vi strävar alltid efter att leverera så kvalitativ service som möjligt med så lite stopptid som möjligt. Efter genomgången fokuserar vi på att åtgärda det som är mest akut.

Eftersom Demateks har servicetekniker på plats hos ABB Machines i stort sett dagligen utförs många åtgärder även mellan underhållstillfällena. Allt jobb som sker på daglig basis har medfört att det oftast inte blir särskilt många anmärkningar vid det kvartalsvisa underhållet. Kranparken håller sig helt enkelt i en jämn och fin form. För ABB Machines innebär det alltifrån minimering av kostsamma driftstopp och ett förlängt liv för lyftutrustningen till en säker arbetsmiljö för medarbetarna.

God kommunikation en förutsättning

En viktig nyckel till det väl fungerande samarbetet är en god kommunikation. För att underlätta dialogen har ABB Machines sedan en tid tillbaka en underhållsavdelning som sköter kontakten med Dematek. Idag sker all planering av större jobb, exempelvis service av traverser, via underhållsavdelningen och det har lett till ett mer effektivt samarbete. Bland annat är det enklare att hitta lämpliga tider då serviceteknikerna kan utföra nödvändiga åtgärder med så lite stopptid som möjligt i produktionen.

– Bra kommunikation är en förutsättning för gott samarbete och genom att allt numera går via vår underhållsavdelning fungerar det smidigt, säger Johan Björkryd.

För att underlätta samarbetet har företagen även månadsmöten. Under mötena tar man upp alla aktuella frågor som rör kranparken, går igenom konditionen på olika objekt och diskuterar planer på framtida investeringar. Utifrån det tar man beslut om vilka förändringar som ska göras.

– Regelbundna möten förenklar samarbetet och det är till stor nytta för oss att ha Dematek som bollplank. De känner till vår anläggning och produktion och kan ge oss råd om vad som behöver göras, säger Johan Björkryd.

Han får medhåll av Tim Lindell:

– Att ha möten varje månad ger oss möjlighet att göra kontinuerliga behovsanalyser och optimera vårt gemensamma arbete. Det underlättar även att vi har samma syn på vikten av regelbundet underhåll. Att serva kranarna är en viktig prioritering i produktionen och jag märker att det finns ett stort säkerhetstänk kring lyftanordningarna. Vi vill alla göra vårt yttersta för att skapa en säker arbetsmiljö och jag får ofta frågor från personalen om vad de ska göra och inte göra när det gäller lyft. Dessutom ser vi att fler och tätare samtal har lett till förbättringar i körning, behandling av maskiner och att man lägger större vikt vid den dagliga tillsynen.

Dematek tar även hand om akuta problem

Förutom att hålla kranparken i topptrim rycker Dematek även ut när det uppstår akuta situationer.

– Dematek är väldigt snabba och flexibla när det uppstår problem. Blir det till exempel strul med traverser eller om vi behöver jaga rätt på några reservdelar rycker deras tekniker ut direkt. De vrider och vänder verkligen ut och in på sig själva för att hjälpa oss. Jag minns speciellt en gång när vi satt i en jättetuff situation eftersom en travers i en kritisk del av produktionen hade havererat. Traversen var av en äldre modell, vilket gjorde det extremt svårt att få tag på reservdelar. Men till slut lyckades Dematek fixa fram reservdelen vi behövde från en gammal kran någonstans i landet så att problemet löstes, berättar Johan Björkryd.

Han är med andra ord nöjd med samarbetet och uppskattar att ha Demateks servicetekniker på plats:

– Eftersom teknikerna är här så pass mycket blir det en väldig närhet, de blir som en förlängd del av Machines. Att de finns nära oss rent geografiskt är smidigt och eftersom de känner till kranparken kan de alltid börja jobba direkt.

Se alla referenser