Metsä Board

Metsä Board i Husum

För att öka produktionen och flexibiliteten har två nya Demag processkranar monterats vid Metsä Boards produktions-anläggning i Husum. Det blev ett omfattande projekt och det krävdes mycket planering då allt montage skulle ske utan störningar i produktionen.

Metsä Board Husum är en integrerad pappers- och massafabrik som producerar högkvalitativt obestruket och bestruket finpapper för krävande kunder. Här arbetar cirka 800 anställda och i produktionsanläggningen har företaget tre pappersmaskiner. För att öka produktionen startade företaget ett projekt kallat Flex.

– Bakgrunden till Flex var att vi ville öka flexibliteten och få ut mer ton papper ur fabriken, säger Håkan Jonsson, projektledare på Metsä Board Sverige AB. För att klara detta krävdes att vi investerade i två nya produktionstraverser. Dels var våra befintliga traverser gamla och dels behövde vi mer lyftkraft. En av pappersmaskinerna skulle byggas om och få större tambourer (de stora trummor som papperet rullas upp på). De nya tambourerna är på 3,4 meter i diameter och väger 58-59 ton.

Ersätta taktravers och halvportaltravers

De två nya traverserna skulle vardera ersätta en taktravers och en halvportaltravers och fungera dels i produktionen dels vid servicearbeten på pappersmaskinerna. Hösten 2011 började Metsä Board sin upphandlingsprocess.

– Det var en välstrukturerad upphandlingsprocess i tuff konkurrens, säger Thomas Henriksson, projektledare på Dematek. En fördel för oss var givetvis att Demag är stora på pappersindustrier världen över och en annan att vi sedan flera år har servicekontrakt med Metsä Boards underhållssida. Totalt har företaget cirka 400 objekt (traverser, telfrar och portar) inom området som vi utför löpande service på.

– Dematek vann upphandlingen tack vare deras prisbild samt att de gav ett bra intryck under försäljningsfasen och var lyhörda och flexibla, säger Håkan Jonsson.

Metsä Boards produktions-anläggning i Husum

“En fördel för oss var givetvis att Demag är stora på pappersindustrier världen över.”

Mycket planering

I mitten av december 2011 skrevs kontraktet under och därefter började arbetet med planeringen.

– I början av 2011 började jobbet på allvar för min del, berättar Stenno Forsberg, montageledare på Dematek i Örnsköldsvik. Då hade vi ett första upptaktsmöte för att gå igenom projektet. Därefter följde ett antal möten under våren med ett flertal personer inblandade och många datum och checkpunkter att hålla reda på. I april började vi detaljplanera för att lyfta ned de gamla traverserna och montera de nya. Det krävdes mycket planering vid in- och uttransport, då produktionen skulle vara igång hela tiden under vårt arbete.

Veckan efter midsommar 2011 begav sig de ansvariga från Dematek och Metsä Board Husum tillsammans ner till fabriken i Tjeckien för att inspektera de nya traverserna.

– För att vi skulle kunna planera och allt arbete flyta smärtfritt när traverserna levererades var det viktigt att kontrollera traverserna på fabriken. Vi kunde då få rätt känsla, hade möjlighet att ta foton, kontrollera kabelvägar och se vad Demag inte hade gjort som vi sen behövde göra. Allt för att förbereda oss för montaget på bästa sätt, säger Stenno Forsberg.

Komplext projekt

Vecka 29 samma år kom sex långtradare från Tjeckien med de nya traverserna. Vecka 30 lyftes de gamla traverserna ned. Vecka 31 lyftes de nya produktionstraverserna på plats. Vecka 31-33 installerades kablage m.m. Vecka 33 kom igångkörare från fabriken i Tjeckien och körde igång de nya traverserna.

– Även om det varit ett stort komplext projekt har arbetet flytit på bra, mycket beroende på att jag haft bra medarbetare. Vi var fyra man från Dematek som monterade, förutom jag själv, Jens Holmström, Kjell-Arne Andersson och Mikael Helgesson, säger Stenno Forsberg.

Ökad säkerhet

De traverser som monterats på Metsä Board Husum är två Demag processkranar, traverskran ZKKW 32/40/32 max 64 ton (20,35 m spännvidd). Den ena traversen med semiautomatik och den andra förberedd för semiautomatik.

– Varje travers har 63 tons maxlast och tre trallor (lyftmaskinerier) var. De yttre trallorna, är dimensionerade för tuff produktionsdrift, och kan lyfta 32 ton var medan den mellersta trallan, för service och backup, kan lyfta 40 ton, säger Thomas Henriksson och fortsätter;

– Säkerheten har ökat med de nya traverserna. På displayen i radiosändaren får man bland annat information om vikt i krokarna samt övervakning att tambouren ligger rätt i traversens lyftkrokar. Man kan dessutom få felmeddelanden i displayen.

Utbildning och dokumentation

Förutom traverser med montage och driftsättning har Dematek även levererat nya strömbanor i bägge produktionshallarna, reservdelspaket, omfattande dokumentation samt dessutom utbildat personalen.

– Kunden har lagt stor vikt vid utbildningen som skötts av Dematek Utbildning. Totalt har 100 personer (operatörer samt underhållspersonal) utbildats, teoretiskt och praktiskt, säger Thomas Henriksson.

– Allt montage av traverserna har skett under pågående produktion vilket varit lite speciellt men fungerat bra. Dematek har haft ett nära samarbete med våra operatörer under arbetets gång vilket också underlättat. Allt har fungerat perfekt och vi är mycket nöjda. Det bästa betyget man kan ge är när man själv inte behöver vara inblandad så mycket, avslutar Håkan Jonsson.

Se alla referenser