Dorotea Mekaniska

Med sex nya svängkranar på plats kan Dorotea Mekaniska växla upp produktionen

En ökad efterfrågan och en produktion som behöver skalas upp för att möta den. Det var situationen som Dorotea Mekaniska befann sig i. För att lösa utmaningen kallades Dematek in och under en långhelg monterade de tillsammans sex nya svängkranar. Resultatet? En större produktionsvolym och en bättre arbetsmiljö med färre manuella lyft för personalen.

Dorotea Mekaniska, som funnits sedan 1990, är marknadsledande inom utveckling och tillverkning av amfibiska maskiner. Maskinerna används till arbeten i sjöar och våtmarker, bland annat till vassklippning, uppsamling, oljesanering och muddring. Företaget har idag ca 35 anställda och återförsäljare i 45 länder. Kunderna finns över hela världen och består av både myndigheter, företag och privatpersoner.

Efterfrågan på Dorotea Mekaniskas produkter ökar stadigt. För att kunna möta det ökade behovet och behålla sin plats som marknadsledare behövde företaget skala upp produktionen genom att förstärka den med fler lyftredskap. Uppdraget gick till Dematek och lösningen blev att installera sex nya svängkranar.

“- Grunden till att vi anlitade Dematek är att vi behöver producera större volymer. Och för att kunna öka produktionen kom vi fram till att vi behövde installera fler svängkranar för att på så sätt kunna göra fler lyft per dag, säger Benny Hamberg, produktionstekniker på Dorotea Mekaniska.

Företagets långsiktiga plan är att bygga om monteringen från stationsmontering till linjemontering för att göra hela produktionen smidigare och mer effektiv. Tidigare har de använt en travers som hängt i taket, vilket varit en både begränsande och osmidig lösning eftersom denna bara kunnat utföra ett moment i taget. Med de sex nya svängkranarna på plats får man helt andra förutsättningar för lyften och det första steget på vägen mot linjemontering är nu taget.

Förutom en smidigare montering har maskinparkens nytillskott också bidragit till en bättre arbetsmiljö för personalen. Deras arbete har tidigare inneburit en hel del manuella lyft, men tack vare svängkranarna har dessa lyft nu blivit betydligt färre. Och därmed har också risken för arbetsskador och sjukskrivningar minskat.

Installationen genomfördes under en långhelg i april 2021, torsdag till söndag, och från Demateks håll var det tre personer som deltog i projektet. Hannah Norberg, servicetekniker på Dematek, berättar om genomförandet:

– Innan vi satte i gång med själva installationen började vi med en noggrann planering. Vi gjorde bland annat mätningar och satte oss in i vilka direktiv vi hade att förhålla oss till. Första steget blev att få fästmaterialet på plats med hjälp av truck och travers. Sedan kemankrade vi bottenplattorna som kranarna ska stå på och härdade efter det fästmaterialet ordentligt.

Vid fästningen är det viktigt att väga in bottenplattorna för att säkerställa att de sitter rakt. Ibland kan det vara så att golvet lutar och då måste plattorna ändå sitta helt rakt så att pelaren inte lutar åt något håll. Skulle kranen, när den är färdigmonterad, luta för mycket blir det felbelastning och då kan svängarmen i sin tur dra åt något håll.

När bottenplattorna satt fast reste vi sedan kranarna en efter en och även här använde vi truck och travers för att lyfta dem på plats. Sista steget var att fästa kranarna och montera på telfrar. Och självklart avslutade vi det hela med att städa upp efter oss.

Arbetsdagarna blev långa och kvällarna sena, men resultatet blev lyckat. När Demateks tekniker lämnade anläggningen var allt i full drift. För Dorotea Mekaniska var det med andra ord bara att tuta och köra på måndag morgon.

Benny Hamberg är nöjd med både resultatet och genomförandet:

– Kranarna är nu i fullt bruk och det är skönt att kunna checka av steg ett i modifieringen av fabriken. Arbetet med att skala upp ytterligare kan därmed fortsätta. Vi kan idag tillverka 100 maskiner per år och målet är att det ska bli 400 när hela förändringsprojektet är genomfört. Det känns även bra att vi minskat belastningen för våra montörer i deras arbete.

– Samarbetet med Dematek fungerade fint under hela tiden. Det blev långa dagar, men allt flöt på smidigt. Det underlättade också att vi hade gjort en tydlig planering innan. De små problem vi stötte på under resans gång pratade vi igenom och löste sedan tillsammans. Jag uppskattar även att Demateks tekniker var lyhörda och hade respekt för att vi inte skulle störa produktionen mer än nödvändigt. Chansen är stor att vi anlitar dem igen nästa gång vi behöver hjälp.

För Hannah Norberg var projektet i Dorotea också en speciell milstolpe i hennes Dematek-karriär:

– Det var mitt första nymontage sedan jag började jobba på Dematek. Projektet var roligt och jag lärde mig mycket som jag kommer att ha nytta av i framtiden.

Se alla referenser