Bucher Emhart Glass

Bucher Emhart Glass produktion flyter på med lyftutrustning och servicehjälp från Dematek

Bucher Emhart Glass anläggning i Sundsvall är en Demateks äldsta kunder. Företagen har samarbetat sedan 1980-talet och Bucher Emhart Glass har under åren köpt merparten av sin lyftutrustning från Dematek – alltifrån KBK-system till större traverser. Dessutom hjälper Dematek fortlöpande till med både förebyggande underhåll, reparationer och nyinstallationer.

Lyftutrustning och servicetjänster från Dematek

Bucher Emhart Glass är en av världens främsta tillverkare av maskiner som används för tillverkning av glasemballage, exempelvis glasflaskor och glasburkar. Deras kunders slutprodukter kan sedan vara alltifrån parfymflaskor och barnmatsburkar till stora gallonflaskor. Företaget har idag i princip endast internationella kunder eftersom glasproduktionen i Sverige länge varit på tillbakagång. Deras verksamhet är uppdelad i två enheter, en i Sundsvall och en i Örebro, och på de två anläggningarna arbetar sammanlagt ca 290 personer.

“– Eftersom branschen insett återvinningsfördelarna med glas i jämförelse med plast och aluminium har vi fått mycket att göra. Det är full fart i produktionen, berättar Ingemar Bergman som arbetar med underhåll på företaget.”

Långt samarbete med Dematek

Bucher Emhart Glass anläggning i Sundsvall har sedan långt tillbaka i tiden ett samarbete med Dematek, det har pågått ända sedan 1980-talet. Under åren har Bucher Emhart Glass investerat i ett flertal KBK-system från Demag och idag har alla produktionslinjer ett eget KBK-system, i lokalerna finns sammanlagt ett trettiotal lättlastsystem.

– Vi har i princip köpt allt inom lyft från Dematek. Förutom KBK-systemen har vi flera traverser, bland annat två som lyfter 50 ton, och även många lyftredskap. Så det är en hel del att göra med bland annat installationer, säger Ingemar Bergman.

De återkommande nyinstallationsprojekten brukar löpa på bra, men vissa har inneburit större utmaningar än andra. Under 2021 installerades ett KBK-system i en av Bucher Emhart Glass hallar som behövde vara högre än vanligt. Inför installationen räknade man fel på stabiliteten för pelarna eftersom de på grund av höjden avvek från standard. Det ledde till att hela det nya systemet blev svajigt.

– Installationen gick inte riktigt som vi tänkt oss och vi behövde få ordning på stabiliteten innan KBK-systemet kunde köras igång. Lösningen blev att förstärka pelarna med stål och bultar så nu är systemet helt stabilt och fungerar fint. Det har gått igenom besiktningen och allt rullar på som det ska, säger Håkan Davidsson som är servicetekniker på Dematek.

Bucher Emhart Glass har som synes gjort en hel del produktinköp från Dematek, men samarbetet sträcker sig längre än så. Demateks servicetekniker hjälper även till med service, reparationer och nyinstallationer.

– Arbetsinsatsens omfattning varierar. Det kan vara alltifrån fyra besök per år för ett utföra förebyggande underhåll enligt serviceavtalet till heltidsarbete under vissa perioder. Just nu är jag på plats runt 35 timmar i veckan eftersom det gång på gång är nya saker att göra. Det är mestadels reparationer, installationer av mindre objekt eller delar på de befintliga maskinerna, men också större projekt. Nyligen köptes det in två nya anläggningar med traverser som vi ska få på plats, säger Håkan Davidsson.

40 års jubileum

Samarbetet mellan företagen börjar närma sig 40-årsjubileet och Ingemar Bergman är nöjd:

– Det fungerar bra att samarbeta med Dematek. Lyftutrustningen från Demag håller hög kvalitet och uppfyller våra krav. Deras tekniker gör ett bra jobb och vi trivs med varandra. Det finns ingen anledning att ändra på något.

Håkan Davidsson håller med:

– Jag trivs fint på Bucher Emhart Glass och tycker det fungerar väldigt bra att arbeta tillsammans.

Se alla referenser