Fresenius Kabi

Fresenius Kabi tog hjälp av Dematek för att montera en ny telfer

Fresenius Kabi har en stor kranpark och samarbetar sedan länge med Dematek som utför förebyggande underhåll på företagets lyftutrustning. Då och då behöver produktionsanläggningen även förstärkas med nya objekt och då kallas Dematek in för att få nykomlingen på plats. I somras var det dags för en ny kättingtelfer att göra entré. Efter ett lyckat montage är den nu redo för lyft.

Fresenius Kabi är ett globalt företag inom läkemedelsbranschen som är specialiserade inom klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Bolaget finns i över 100 länder världen över och har mer än 330 000 medarbetare. I Fresenius Kabis moderna produktionsanläggning i Uppsala tillverkas intravenösa näringslösningar (droppåsar) och narkosmedlet Propofol. Idag är de Uppsalas största privata arbetsgivare med över 1 100 anställda.

Fresenius Kabi har sedan flera år tillbaka ett samarbete med Dematek som ser till att telfrar, traverser och annan lyftutrustning i produktionen alltid är i god kondition. I den stora kranparken, där produktionen är igång dygnet runt, finns mer än 50 objekt. Dematek har idag ansvaret för servicen på runt 30 av dessa.

“– Vi har ett serviceavtal med Dematek som innebär att de kommer fyra gånger per år och ser till våra lyftanordningar. Vi har till exempel väldigt många lyftbord som hissar saker upp och ner. De används väldigt frekvent i produktionen och behöver därför regelbunden service. Demateks tekniker kommer också hit när vi behöver göra större reparationer eller nymontage, säger Johan Edman som är area manager på Fresenius Kabi.”

Sommaren 2021 var det dags för just ett sådant nymontage. Demateks servicetekniker kallades in för att montera en telfer i fabrikens tak på åtta meters höjd. I taket hänger också en tank och den nya telferns uppgift är att lyfta en hopper som utför mätningar i tanken för att se när packningarna behöver bytas. Den här mätningen sker dock bara var tredje år, så telfern är med andra ord inte särskilt välanvänd. Men när det väl är dags för den att göra sin insats har den ett viktigt jobb att göra.

Demateks servicetekniker Ezze Ben Rezig är en av dem som brukar göra större reparationer och nymontage hos Fresenius Kabi. Han var en av två tekniker som såg till att telfern kom på plats.

– Montaget gick smidigt och kunden var nöjd efteråt. Det var dock en viss utmaning att komma åt att jobba eftersom grejerna hängde högt upp och även lite svårtillgängligt. Det var dessutom en del saker i vägen som försvårade det hela. För att kunna montera en strömskena i en balk fick vi till exempel bygga en ställning för att kunna nå balken på ett säkert sätt. Men allt löste sig bra till slut och nu hänger det en maskindriven kättingtelfer på 630 kg i balken.

Johan Edman instämmer i att telfermontaget gick bra och han är även nöjd med i samarbetet i stort:

– Det fungerar väldigt bra att samarbeta med Dematek, de har full kontroll på servicen av våra kranar. Teknikerna kommer snabbt när vi behöver dem och den servicen är värd mycket. Vår produktion får aldrig stå still och ett oplanerat stopp kan bli väldigt kostsamt. Dematek är en partner som ger oss trygghet.

Se alla referenser