Epiroc

Epirocs nya avancerade KBK-system tar hand om alla tunga lyft

För att effektivisera produktionen och undvika tunga manuella lyft installerade Epiroc i början av 2021 två KBK-system med radiostyrning och drivning. Företaget har ett flertal KBK-system sedan innan, men den här gången behövdes en mer tekniskt avancerad lösning. Dematek fick uppdraget och numera har Epiroc en säker och effektiv lyftlösning som sparar både tid och personalens ryggar.

Lättlastsystem effektiviserar produktionen åt Epiroc

Epiroc, som tidigare var en del av Atlas Copco, erbjuder försäljning och service av gruv- och bergbrytningsutrustning samt hydrauliska tillbehör. På Epirocs enhet i Kalmar, som Dematek sedan länge samarbetar med, tillverkar de 150 medarbetarna hydraulhammare. Dessa används exempelvis för rivning av betongkonstruktioner, markarbeten och skrotning i underjordiska verksamheter. Om du har besökt ett tunnelbygge, en byggarbetsplats eller något annat större infrastrukturprojekt har du med stor sannolikhet stött på deras produkter.

En viktig del av Epirocs produktion är måleriet. Hit kommer detaljer från bearbetningen för att gradas och det är en station som aldrig får stå still. Gradningen innebär bland annat att de tunga detaljerna, som väger upp mot ett ton, måste lyftas för att kunna vridas. Dessa lyft sker frekvent – varje timme görs tio pålyft och tio avlyft. Tidigare har man tvingats till många manuella insatser i denna process, medarbetarna har behövt knuffa godset med egen kraft, vilket varit både ineffektivt och ergonomiskt slitsamt. För att lösa problemen behövdes en ny lyftlösning och Dematek fick uppdraget.

“– Vi frågade flera företag och valet föll på Dematek. Dels har vi samarbetat tidigare så förtroendet fanns där redan, men de hade också den bästa tekniska lösningen. Att bygga in lyfthjälpmedlet på en trång yta i våra lokaler innebar dessutom en hel del utmaningar som de kunde lösa. De uppfyllde våra behov, helt enkelt, säger Fredrik Karlsson, produktionsingenjör på Epiroc och ansvarig för inköp av utrustning.”

Lättlastsystem med drivna åkrörelser

Demateks vinnande lösning bestod av två KBK-system med radiostyrning och drivning som styr två telfrar på varje system. KBK-system i sig är ingenting nytt för Epiroc – i produktionen finns redan ett 30-tal sådana – men den här gången var det en annan nivå på inköpet. Exempelvis har de tidigare systemen inte haft drivna åkrörelser och det var även premiär för eldrivning av traversprofilerna.

Installationen utfördes under en helg i början av 2021 då produktionen stod still för att kunna garantera arbetsplatsens säkerhet. Från Demateks sida var det serviceteknikern Victor Fransson som utförde arbetet:

– Vi installerade två likadana system, ett för avlyft och ett för pålyft, och för att lösa Epirocs utmaningar behövdes en mer avancerad lösning än standard. Exempelvis har systemet två telfrar på traversbalken och längsåksrörelsen har drivning. Med radiostyrningen är det enkelt för traversförarna att styra båda telfrarna och de slipper därför en massa sladdar och kabeldragning. Även antalet knappar blir färre med radiostyrning, vilket minskar risken att göra fel med telfrarna. Allt som allt ger det ett säkert och lättmanövrerat system.

Installationen av det nya KBK-systemet blev lyckad, men vägen dit var inte helt bekymmersfri. Ytan där lyftutrustningen skulle placeras satte teknikerna på prov.

– Utrymmet där vi skulle placera systemet var trångt och användes dessutom redan, där stod ett annat lyftsystem som vi först behövde flytta. Så vi fick verkligen trolla med knäna för att få allt på plats, men det löste sig bra till slut, berättar Victor. Att han var anställd på Epiroc innan han började sin karriär på Dematek, och därmed kände till verksamheten mer än väl, gjorde honom som klippt och skuren för projektet. Han fick nu möjlighet att göra en värdefull insats för sin tidigare arbetsgivare.

Effektivare produktion

– De nya KBK-systemen har inneburit en tidsbesparing för Epirocs produktion. De kan nu spotta ut fler bitar snabbare och leverera fler produkter till marknaden på kortare tid. Det är kort sagt en fruktansvärt bra lyftlösning för dem, säger Victor.

Fredrik Karlsson håller med om att lösningen inneburit ett rejält uppsving för både produktionen och medarbetarna.

– Innan kunde vi bara göra lyft upp och ner, men nu kan vi även lyfta godset i sidled och slipper att själva knuffa de tunga objekten och göra manuella lyft. Med andra ord är det en stor ergonomisk förbättring för personalen. Och vår produktion skulle helt enkelt inte fungera utan de här lyfthjälpmedlen. Våra medarbetare behövde lite inkörning i början för att lära sig hantera de nya systemen, men nu rullar allt på bra.

Fredrik är även nöjd med samarbetet med Dematek:

– Allt har fungerat bra. Dematek var lyhörda för våra önskemål från start till mål och anpassade den tekniska lösningen till våra behov. Själva installationen flöt också på fint. Eftersom deras servicetekniker är här frekvent annars också hade han god koll på både lokaler och maskiner. Både vid sådana här större projekt och vid det löpande underhållsarbetet uppskattar jag att teknikerna finns i närheten och är lättillgängliga när vi behöver dem.

Se alla referenser